با سپاس فراوان از آقای جهانگیر هدایت برای ابراز توجه مستمر به مفاد این فصلنامه، در زیر عین نوشتار ایشان را به نظر خوانندگان می  رسانیم. آقای هدایت به شیوۀ خاص خود، نوشتۀ آقای دکتر رضوی زاده به نام «افسانۀ قزل ماما» را که در بخش ادبیات شمارۀ 82 فصلنامه به چاپ رسیده بود، تحلیل کرده  اند.

جناب آقای دکتر قوام الدین رضوی زاده

با درود داستان «افسانۀ قزل ماما» را خواندم و خلاصۀ نظرم را اکنون ارسال می دارم:

«افسانۀ قزل ماما» مجموعۀ بسیار جالبی است از یک محیط روستایی چوپانی با تمام رفتارها، سنت ها و عهدها و میثاق هایی که در چنین روستاهایی ساری و جاری است.

برخوردها و چاق سلامتی ها و دیالوگ های داستان دقیقاً روستایی و متأثر از فرهنگ عامیانۀ مردم این مملکت است. در میانۀ آنچه به طور طبیعی در روستا می گذرد دو اتفاق توازن ها را تا حدی به هم می زند. یکی جنگ است،موشک و بمباران و مرگ و خرابی. البته، واقع شدن یک زایمان هم جای خود را دارد ولی چوپانی که می رود و باز نمی گردد و بخش مهمی از داستان را در خود فرو می برد. خواننده بسیار نگران است که چه شده و چه می شود و درست آنچه انتظارش را ندارد اتفاق می افتد. بلا از آسمان نازل می شود و چوپان و گله و همه را در جای خود خشک می کند.

داستان زیبایی است. نگارش خوب، موضوع جالب و ملموس و واقعی برای ما ایرانی ها.شرح طبیعت زیبا و صلابت کوه های بلند. روابط انسان ها که هنوز ساده و انسانی و بدون غل و غش است.

از خواندن این داستان بسیار لذت بردم و برای شما موفقیت بیشتری آرزو دارم.

    با احترام

  جهانگیر هدایت. 

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83
سال بیست و دوم | بهار 1397 | 269 صفحه
در این شماره می خوانید:

یکصد و سومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

روابط عمومی مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 مراسم یادبود یکصد و سومین سالگرد نژادکشی ارمنیان در روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1397ش، با ‏حضور شماری از...

میراثی از سال های خونین تحلیلی بر رمان میراث اورهان

نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 نام کتاب: میراث اورهان ‏ نویسنده:  آلین اوهانسیان مترجم:  فریده اشرفی مشخصات نشر:  تهران، انتشارات...

خفتگان را نفسی برای فریاد نیست…

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 بـا خـواننـدگان … پیام های خوانندگان پیمان به هیئت تحریریه و انعکاس مفاد آنها، همواره یاریگر ‏پیمانیان و گاهی روشنگر راه دست اندرکاران...

نگاهی به رمان در زیر یوغ ‏حماسۀ مبارزۀ یک ملت

نویسنده: ادوارد هاروطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 نام کتاب: در زیر یوغ‏ نویسنده: ایوان وازوف مترجم: محمد قاضی مشخصات نشر: تهران، انتشارات توس چاپ اول: 1362ش،...

به یاد محمد قاضی پدر ترجمۀ نوین ایران

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 «مرگ من آن روز خواهد بود که نتوانم ترجمه کنم و امیدوارم که آن روز به این زودی‌ها فرا نرسد»‏.  محمد قاضی پیشگفتار...

بزرگداشت واروژان آراکلیان مهندس معمار و فعال اجتماعی

نویسنده: ادوارد هارطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 واروژان آراکلیان، مهندس معمار، فعال اجتماعی جامعۀ ارمنیان ایران و کارشناس برجستۀ عرصۀ حفاظت آثار تاریخـی، نامی...

مارتیـک مارتیـن از آبـادان تا هالیـوود

نویسنده: دکتر زاون خاچاتوریان ترجمه: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 مارتیـک مارتیـن، یکی از بزرگ ترین فیـلم نامه نویسان دو دهۀ 70 و 80 ‏سدۀ بیستم میلادی...

پروفسور سِدراک آبدالیان ‏خـدمتـگـزاری ناشـناختـه

نویسنده: پروفسور مانوئل بِربِریان (‎مانوگیان‏)[1] فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 «هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان...

سیاست غصب و غارت دارایی های ‏منقول و غیرمنقول ارمنیان ترکیه

گفت و گو  با محمت پولاتل، پژوهشگر تركگریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 اشاره هرگاه صحبت از نژادكشی ارمنیان به میان می آید ‏در ذهن كشتار، تجاوز، كوچ اجباری،‌...

گزیده ای از سخنان مشاهیر جهان دربارۀ جنایت  های ترکیه و نژادکشی ارمنیان

ادوارد بـرن  اشـتایـن[2](1850ـ 1932م)ترجمۀ جان  سن آقابابایان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 روزنامـه نگار، فعـال اجتماعـی و سیاسـی، سوسیـال دمـوکرات[3] ‏یـهـودی و...