سال بیست و دوم | بهار 1397 | 269 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

سرمقاله

صد سال پیش، بهار برای ارمنیان جهان یادآور ترکیبی شگفت از رنج و شادمانی بود. ‏صد و سه سال پیش، در 24 آوریل جان و روان ارمنیان در پهنۀ امپراتوری عثمانی به ‏تاراج رفت. یک و نیم میلیون ارمنی در خون خود غلتیدند تا عطش صاحبان شمشیر ‏اندکی فرونشیند. ‏

اما سه سال بعد سرانجام بخت با ارمنیان یار شد. جوانه های امید از میان خاکستر سر ‏برآورد و ارمنستان، پس از شش سده اسارت، به استقلال دست یافت. در ‏‏28مه 1918م، نخستین جمهوری ارمنستان، به همت غیورمردان و فرهیختگان جان به ‏در برده از تیغ عثمانی، در بخشی از زادگاه قوم ارمن، بنا نهاده شد و اعلام استقلال کرد. ‏

‏ اهالی پیمان در بهار هرسال یاد قربانیان نژادکشی 24 آوریل 1915م را زنده نگاه ‏داشته و خواهند داشت اما اینک، به یمن صدمین سالگرد تولد ارمنستان آزاد، برآنیم تا ‏بخش بزرگی از مطالب شمارۀ آیندۀ فصلنامه را به تاریخچۀ ظهور نخستین جمهوری ‏ارمنستان و صدمین سالگرد آن اختصاص دهیم. تاریخ را ورق خواهیم زد، غبار را از ‏چهرۀ حقایق خواهیم زدود و ویژگی خاص شخصیت  های برجستۀ آن روزگار را مرور ‏خواهیم کرد تا دین خود را به تاریخ ادا کرده باشیم. ‏

تاریخ معاصر نیز خالی از شخصیت های برجسته نیست. در این شماره، به معرفی ‏شخصیت های خدمتگزار در حوزه  های مختلف مانند سینما، ادبیات، معماری و زلزله  ‏شناسی پرداخته  ایم.

در مقالۀ «از آبادان تا هالیوود»، به قلم دکتر زاون خاچاتوریان به ‏زندگی فیلم  نامه  نویسی بنام پرداخته شده. مارتیک مارتین نوادۀ یکی از بازماندگان ‏نژادکشی است که در عالم فیلم و فیلم  نامه  نویسی به سکوهای افتخار دست یافته و ‏برای ارمنیان ایران و جهان افتخار آفریده است.‏

مقاله  ای دیگر به قلم دانشمند گران  قدر، پروفسور مانوئل بربریان، به معرفی و ‏بزرگداشت دانشمندی پیشرو و خدمتگزاری راستین، پروفسور سِدراک آبدالیان، از ‏بازماندگان نژادکشی ارمنیان، اختصاص دارد. آبدالیان از بنیان  گذاران مؤسسۀ ژئوفیزیک ‏دانشگاه تهران و از پیشگامان فراهم آوردن نخستین آیین  نامۀ ساخت سازه  های پادلرزه  ‏ای ایران است. این مقاله زندگی  نامه و فعالیت  های پروفسور آبدالیان را دربر می  گیرد.‏

صفحاتی از این شماره به محمد قاضی، مترجم توانای آثار ادبی برجستۀ جهان و رمان ‏در زیر یوغ اختصاص داده شده است.‏

‏ در صفحاتی، نیز به شرح زندگی و فعالیت  های ارزشمند واروژان آراکلیان پرداخته  ایم‏‏. وی مهندس معمار و کارشناس برجستۀ عرصۀ حفاظت آثار تاریخی و نامی آشنا در ‏حوزۀ حفظ ومرمت آثار معماری در ایران است.‏

سرآغاز مطالب این شمارۀ پیمان نوشتاری ارزشمند مشتمل بر مشاهدات و پژوهش  های میدانی در ارتباط با مرکز ‏فرهنگی ـ مذهبی جزیرۀ سن لازارو در ونیز است که نقشی بسیار پررنگ در حوزۀ تاریخ ‏فرهنگ ارمنی دارد.‏

تحلیلی عمیق بر رمان میراث اورهان، میراثی از سال  های خونین که بخشی ازتاریخ ‏قوم رنج کشیدۀ ارمن را به تصویر کشیده، در این شماره آمده است.‏

‏ بخشی از کتابی با عنوان کتاب سیاه نیز با ترجمۀ جان  سن آقابابایان تقدیم می  شود که ‏مشتمل بر گزیده  هایی از سخنان مشاهیر جهان دربارۀ نژادکشی ارمنیان است. در همین ‏زمینه، همکارمان گفت وگویی با پژوهشگر ترک، محمت پولاتل، دربارۀ غصب و غارت ‏دارایی  های منقول و غیر منقول ارمنیان ترکیه ترتیب داده است.‏

این شمارۀ پیمان در حوزۀ هنر نیز دو مقاله دارد. یکی، در معرفی گروهی از عکاسان ارمنی جهان و ‏دیگری، دربارۀ فرهنگ  سرای ارسباران شامل گفت و گو با رئیس مجموعه، آقای دکتر ‏سلیمانی و رهبر گروه کُر آن، آقای سِرژیک میرزائیان. ‏