سال هفدهم | تابستان 1392 | 212 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

سرمقاله

مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور بنا بر رسالت سی سالۀ خود، که همانا نمایاندن مناسبات دو ملت کهن ایرانی و ارمنی و معرفی مشترکات آنان است، تصمیم به برپایی نمایشگاهی گرفت از آثار برخی از ارمنیانی که در فرهنگ و هنر و ادب ایران زمین تأثیرگذار بوده  اند.

این نمایشگاه، که شرح کامل آن را در صفحات پیش روی این شماره از فصلنامۀ پیمان خواهید دید، تحت عنوان چهره  های تأثیرگذار ارمنی در هنر ایران، به مدت  نه روز ـ از30 دی تا 8 بهمن 1391ش ـ در محل خانۀ هنرمندان ایران دایر بود و مورد بازدید شمار بسیاری از مشتاقان فرهنگ و هنر و آثار بیاد ماندنی ایرانیان ارمنی تبار قرار گرفت.

افتتاحیۀ نمایشگاه، با عنوان شب بزرگداشت هنرمندان، در تاریخ 2/11/1391 در تالار استاد جلیل شهناز در خانۀ هنرمندان ایران در حضور مقامات سفارت ارمنستان در ایران، مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان خانۀ هنرمندان، مقامات شورای خلیفه گری ارمنیان تهران و گروه کثیری از هنرشناسان و هنرمندان نامی، فرهیختگان، هنردوستان و همچنین نمایندگان رسانه  ها برگزار شد. در این مراسم، مدیر خانۀ هنرمندان و تنی چند از فرهیختگان و هنرشناسان نامی به ایراد سخنرانی پرداختند و در سخنان خود به زندگی  نامه و هنر برخی از هنرمندان ارمنی اشاره کردند.[1]

مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، نظر به استقبال فراوان شمار بسیاری از هم  وطنان از این نمایشگاه، تصمیم به انتشار ویژه نامه ای در این خصوص گرفت. فصلنامۀ پیمان نیز با استقبال از این تصمیم شمارۀ تابستان خود را، در قالب ویژه نامه ای، به انعکاس گزارش مبسوط مؤسسه در خصوص نمایشگاه مذکور و دستاوردهای آن اختصاص داد.

ویژه  نامه  ای که در پیش  رو دارید منعکس  کنندۀ نظریات مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه و مطالبی است که طی سخنرانی های مراسم افتتاحیه ارائه شده.

معرفی آن دسته از فرهیختگان و هنرمندان ایرانی و ارمنی، که ترکیب موفق فرهنگ و هنر ایرانیان و ارمنیان را سبب شده  اند، همواره از دغدغه های فصلنامۀ پیمان بوده است. برخی از این نام  آوران را در شماره  های پیشین معرفی کرده ایم و این شمارۀ ویژه نیز فرصتی به دست داد تا به موازات گزارش  های مؤسسۀ هور اقدام به معرفی برخی دیگر از این گران مایگان کنیم و مصمم هستیم که شرح زندگی  نامه و کارنامۀ بارور دیگر بزرگ مردان و زنان ایرانی ارمنی را در عرصۀ هنر و ادب در شماره های آتی فصلنامه عرضه بداریم.

ترتیب معرفی هنرمندان و فرهیختگانی که آثارشان در نمایشگاه به نمایش درآمده، در این ویژه  نامه، بنابر حروف الفبا آمده است. در پانوشت  ها نیز، هرجا که لازم بوده، به شماره های پیشین فصلنامۀ پیمان، که اطلاعاتی در خصوص زندگی نامه و هنر برخی شخصیت ها در آنها به چاپ رسیده، ارجاع داده شده. لازم به ذکر است که آقای ایساک یونانسیان، عضو هیئت مدیرۀ مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، مدیریت اجرایی نمایشگاه و سردبیری میهمان این شمارۀ ویژه را برعهده داشته  اند.

پی نوشت:

1ـ شرح کامل این مراسم در ص21 همین شماره ارائه شده است.