نویسنده: عباس مشهدی زاده


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64

در درازای تاریخ این سوی جهان همسویی و همراهی دیرینه ای میان مردمان و فرهنگ ایرانی و ارمنی دیده می شود. زمانه و نسل ما نیز از این تعریف بیرون نبوده است و در این میان، در گسترۀ هنر، شاهد درخشش های بسیاری در دل تجددخواهی ها و نوجویی ها بوده ایم.

لیلیت تریان

مردمان گوناگونی از ای-ران در وادی هنر کوشش های فراوان کرده اند اما بی گمان یافته ها و دستاورهای مردم ارمنی چه در حیطۀ هنرهایی چون نمایش، موسیقی، شهرسازی، معماری، نقاشی، پیکره سازی و چه  بیرون از این حیطه و در حوزۀ صنعت و فناوری و دانش و ورزش و … بیشتر به چشم می آید.

اما سخن ما در اینجا از هنر پیکره سازی و طراحی و هنرمندی بزرگوار و شریف است، استاد لیلیت طریان. در 1309ش برابر با 1930م در خیابان نادری تهران (مدرن ترین محلۀ پایتخت در آن روزگار) در خانوادۀ ارمنی بسیار فرزانه و فرهمند طریان دختری زاده می شود که نامش را لیلیت می گذارند. امروز، او در همین سرزمین است و در آستانۀ 84 سالگی.

مادر بزرگوار ایشان، که خود بسیار دوستدار هنر بودند، برای لیلیت کوچک معلمی استخدام کرده بودند که در خانه به او نقاشی بیاموزد. لیلیت پس از گذراندن دورۀ دبیرستان وارد دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و شروع به تحصیل در رشتۀ نقاشی کرد اما اندکی بعد با استفاده از فرصتی که برایش پیش آمد همین رشته را در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس(بوزار) پی گرفت ولی خیلی زود متوجه جذابیت های هنر حجمی پیکره سازی شد و تصمیم به تغییر رشته گرفت.

لیلیت پس از گذراندن همۀ دوره های آموزشی این هنر در پاریس و بازگشت به ایران، در سال تحصیلی 1338- 1339ش، با درجۀ دکتری به استخدام ادارۀ هنرهای زیبای کشور در آمد. او ابتدا در هنرستان های پسرانه و دخترانۀ تهران به آموزش هنر پیکره سازی مشغول شده بود اما در 1339ش با راه اندازی دانشکدۀ هنرهای تزیینی به همت مهندس هوشنگ کاظمی، ضمن همکاری و همراهی با او برای پایه گذاری دانشکده، به منزلۀ استاد پیکره سازی شروع به تدریس در این دانشکدۀ نوبنیاد کرد که این همکاری تا 1359ش ادامه یافت. طی این سال ها صدها هنرجو، از جمله  نگارنده، بخت شاگردی او را داشته اند.

بی گمان، استاد طریان در این شصت سالی که به کار هنری پرداخته هم در آفرینش هنری و هم در آموزش هنر پیکره سازی دستاوردهای بسیاری داشته چرا که تک تک آثارش دارای چنان ارزش هایی است و آنچنان سرشار از طراوت و شادابی است که هرگز نمونه هایی شبیه به آن را در هیچ آلبومی نمی توان یافت. هریک از آثار او آکنده از حس و حالی سرشار از شکوه و سرور است و به راستی شگفت آور است توانایی و توفیقی این چنین در انتقال حس از هنرمند به مخاطب، آن هم در بیان هنری به سبک مدرن.

پی نوشت:

عباس مشهدی زاده، پیکره ساز و استاد دانشگاه علمی کاربردی کرج و هنرستان پسران تهران.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64
سال هفدهم | تابستان 1392 | 212 صفحه
در این شماره می خوانید:

دانشنامه ایرانیان ارمنی

نویسنده: مسعود عرفانیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 به کوشش: ژانت د. لازاریان مترجم: ژرژیک ابراهیمی (ژرژ آبراهامیان) ویراستار: لیا ایوانیان انتشارات: وی ام وی پرینت،...

همچون انحنای پلی کهن

نویسنده: علی موقر فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 همچون انحنای پلی كهنذكری از شهروندان ارمنی ایران به مناسبت هفته فرهنگی ارمنیان [1] جامعۀ ارمنیان، مجموعه ای است با وقار...

زاون آیوازیان،هنرمند ایرانی در مهد هنر

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 اشاره جلفای اصفهان، کلیسای وانک، حیاط و ورودی کتابخانۀ ماتناداران. هر بازدیدکننده ای که به موزۀ کلیسای وانک و...

یادی از سلطان جاز ایران،ویگن دردریان

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 « آشنا شویم با حنجره ای به نام ویگنآشنا شویم با پنجره ای به نام ویگنصدایی که امروز او داردفریاد اشک های فرو...

به تماشای زاون قوکاسیان در سینمای اصفهان

نویسنده: رضا مهدوی هزاوه فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 در پیاده رو های جلفای اصفهان قدم می زنم. به زودی پاییز فرا می رسد و منتظرم زیر باران کلیسا و قهوه خانه ها را خیس...

دکتر سیمون آیوازیان،پدر گیتار کلاسیک ایران

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 سیمون آیوازیان، فرزند هاروطیون آیوازیان و تامارا لئون زاده یزنایانس، در 1323ش، در خانواده ای ارمنی، در بندرانزلی،...

دستانی برای باز آفرینی واقعیت و تخیل

نویسنده: شاکه امیریان پطروسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 نوشتن دربارۀ هنرمندی که تمامی اهل هنر او را می شناسند و زندگی نامه و عکس هایش در بیشتر مجله های هنری چاپ...

هنر ارمنیان و وزن یک اقلیت در میان یک ملت

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 زمان به سرعت می  گذرد و گذشته تنها در اذهان و آثار هنری به جای می ماند. آن هنگام که می  خواهیم از گذشتۀ یک ملت...

برپایی نمایشگاه چهره های تاثیرگذار ارمنی در هنر ایران

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 اشاره: مناسبات موجود در بین اقوام ایرانی و ارمنی به قدمت تاریخ و فرهنگ آنان است. ایرانیان و ارمنیان، علاوه بر...

شب بزرگداشت هنرمندان ارمنی

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64 در روزهای برپایی نمایشگاه چهره  های تأثیرگذار ارمنی در هنر ایران شبی نیز به بزرگداشت هنرمندان ارمنی تخصیص داده...