چاپخانه های شوشی از آغاز تا 1920میلادی

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98 هرچند تلاش برای چاپ متون، پیشینه‌ای کهن در شرق دور دارد تا نیمه دوم سده پانزدهم میلادی کتاب‌ها کماکان به روش رونویسی تکثیر می‌شدند و در جوامع گوناگون داشتن کتاب دست‌نویس مختص اعیان و ثروتمندان بود تا اینکه در 1452م...

کوچناک های آیینی – مذهبی کلیسای ارمنی

نویسنده: زویا خاچاطور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98 یکی از بخش‌های جـالب موسیقـی ارمنی سازهای آیینی ـ مذهبی خـود‌صدا(2)‏ هستند. در طول تاریخ، از بین این سازهای خود‌صدا کوچناک(3) بخشی جدایی‌ناپذیر از مراسم مذهبی کلیسایی حواریون ارمنی بوده. در پیشینه تحقیق علمی درباره...

ملیک نشین های آرتساخ و پیدایش خانات قراباغ

نویسنده: آرتاک ماقالیان / ترجمه: گارون سارکسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98 پادشاهی ارمنی کیلیکیه در 1375م سقوط کرد. با این حال، چند حکومت کوچک ارمنی در کوهستان‌ها توانستند موقعیت نیمه‌مستقل خود را نگه دارند. پس از تقسیم ارمنستان میان ترکیه عثمانی و ایران صفوی در...

سواستیکا و گردونه ابدیت ارمنیان

نویسنده: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98 درباره سواستـیکا بسیـار نوشتـه و خواهند نوشت،چـرا که آن نمادیست بسیـار کهن از ابدیت و خوبی‌ها.(1)نمادنماد، یا نشان شیئی است که نمایشگر شیئی دیگر بنا بر وابستگی‌های اجتماعی یا شباهت بین آن دو است. نماد می‌تواند...

نگاهی به منسوجات و سوزندوزیهای مـوزۀ کلـیسـای وانـک

بخش نخست:  آیین عشای ربانی نویسنده: زویا خاچاطور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 97 انگیزه اولیه انسان از تهیه پوشاک و جامه ناشی از نیاز او به حفاظت از جسم خود در برابر عوامل طبیعی به ویژه گرما و سرما بوده. اما همان طور که هر وسیله زندگی، هنگامی که از حد رفع نیازهای...

روزنامه ایران کبیر

نویسنده: محمدحسین خسرو پناه فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 23 یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران(1285هـ.ش/1906 م)، آزادی مطبوعات بود. تا آن زمان، جرایدی که در ایران منتشر می شد تحت نظارت و سانسور دستگاه دولتی قرار داشت و تنها روزنامه های فارسی زبان برون مرزی از این...