جـزیرۀ سـن لازارو‏ برگی از تاریخ ملت ارمنی

نویسنده: آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 اشاره نوشتار حاضر گزارشی در ارتباط با یکی از مراکز فرهنگی و مذهبی ارمنیان واقع در ونیز است که بر مبنای مشاهدات و مطالعات میدانی ‏نویسنده تدوین شده. لازم به ذکر است، با توجه به نقشی که این مکان درحوزۀ تاریخ فرهنگ...

فرهنگ سرای ارسباران (هنر)‏ سـرای عشق و دوستی

نویسنده: گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 اشاره فرهنگ و هنر نشانۀ هویت جامعه است. وجود ‏مراکز فرهنگی در هر محله  ای، علاوه بر اینکه می  تواند مانع گرایش جوانان به آسیب  ها و ناهنجاری  های ‏اجتماعی شود، می  تواند با برنامه  ریزی مناسب زمینۀ کشف و پرورش...

عـکاسان ارمنی جهان از نیمـۀ سدۀ نوزدهـم تا سدۀ بیست و یکم میلادی

نویسنده: دکتر ایوت تجریانترجمۀ : رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 تاریخ هنر عکاسی نزد ارمنیان به دلایل جغراسیاسی و تاریخی، محدوده  ای به ‏گستردگی جهان دارد. با وجود اینکه این مقوله کمتر مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته، ‏میراث هنری به جای مانده از عکاسان...

گزیده ای از سخنان مشاهیر جهان دربارۀ جنایت  های ترکیه و نژادکشی ارمنیان

ادوارد بـرن  اشـتایـن[2](1850ـ 1932م)ترجمۀ جان  سن آقابابایان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 روزنامـه نگار، فعـال اجتماعـی و سیاسـی، سوسیـال دمـوکرات[3] ‏یـهـودی و دوســت صمـیـمی فـریـدریـش انگلـس،[4] کـه دست  نوشته  های خود و کارل مارکس[5]را به وی اهدا کرد.‎ این...

سیاست غصب و غارت دارایی های ‏منقول و غیرمنقول ارمنیان ترکیه

گفت و گو  با محمت پولاتل، پژوهشگر ترکگریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 اشاره هرگاه صحبت از نژادکشی ارمنیان به میان می آید ‏در ذهن کشتار، تجاوز، کوچ اجباری،‌ ‏پاک  سازی قومی و نابودی مادی و … ‏تداعی می شود. نژادکشی ارمنیان جنبه یا جنبه  های دیگری را هم...

پروفسور سِدراک آبدالیان ‏خـدمتـگـزاری ناشـناختـه

نویسنده: پروفسور مانوئل بِربِریان (‎مانوگیان‏)[1] فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83 «هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده است.‏ ‏و غرض من از نبشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را فایده ای به حاصل...