فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 98

سال بیست و پنجم | زمستان 1400 | 240 صفحه در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها  |  |  |  | 2- چهره ها  |  |  |  3- نگاهی به تاریخ  | |  4- گزیده رویدادها | 5- نقد و بررسی کتاب  |...

ده شعـر کـوتـاه از ده شاعر نامی و معاصر ارمنستان

ترجمۀ واهه آرمن فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 97 ـ هوسیک آرا: جهان، آن‌چنان که تو تعریف کرده بودی، زیبا نیست، خدا… ـ تادئوس تونویان: رحم نکن! پیروز شو و رحم کن! ـ نونا بغوسیان: حکایت در این سوی مرز آغاز نمی‌شود و حکایت در آن سوی مرز به پایان نمی‌رسد… ـ گاگیک...

چند شعر از روزان هُواساپیان

نویسنده: ترجمه واهه آرمن فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 97 درباره روزان هُواساپیان                          روزان هُـواساپیان از برترین شاعـران ارمنستـان در عصـر معاصر است. او تا امـروز چند دفتـر شعـر به چاپ رسانده و آثار برجسته و قابل تأملش تحسین و استقبال اهل ادب را، چه...

مـاراتُـن

نویسنده: آناهیت توپچیان/ ترجمه دکتر قوام‌الدین رضوی‌زاده فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 97 آناهیت و آلکساندر روز دوشنبه 13 سپتامبر 2021(29 شهریور 1400) خبری غم انگیز و بهت‌آور همه هنرمندان و اهل قلم را تکان داد: درگذشت هنرمند توانا و مردمی ارمنستان، آناهیت توپچیان. تنها...

نگاهی به منسوجات و سوزندوزیهای مـوزۀ کلـیسـای وانـک

بخش نخست:  آیین عشای ربانی نویسنده: زویا خاچاطور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 97 انگیزه اولیه انسان از تهیه پوشاک و جامه ناشی از نیاز او به حفاظت از جسم خود در برابر عوامل طبیعی به ویژه گرما و سرما بوده. اما همان طور که هر وسیله زندگی، هنگامی که از حد رفع نیازهای...