نویسنده: سوریک آبنوسیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27

اینها گله ها و شکایت هایی هستند که آندرانیک زاروکیان با صدایی رسا و قلمی قدرتمند نگاشته است.

وی در سال 1912 م در کیورین، که یکی از نواحی ارمنستان غربی است (و اینک ترکیهٔ شرقی قلمداد می شود) متولد شده است. آندرانیک تمام خانواده و اطرافیانش را در طول نسل کشی سال1915 م به دست دولت وقت ترکیه از دست داد و همراه جمعی کوچک، گویا به صورت معجزه آسایی، جان به در برد و به یتیمخانه ای در حلب سوریه کوچانیده شد و از سال 1918 تا1922 م در همان یتیمخانه ماند. بعدها مادرش که دست تقدیر او را نیز از دست قصابان رهانیده بود، وی را در یتیمخانه پیدا کرد.

اغلب زنان ارمنی در آن زمان بیوه بودند و در به در به دنبال قوم و خویشی می گشتند. مادرش فقط او را پیدا کرد. زنان بیوه حتی بعد از پیدا کردن فرزندان خود نمی توانستند آنها را از یتیمخانه بیرون آورند، چرا که خود برای ادامهٔ زندگیشان نیاز به کار طاقت فرسا و حتی گدایی داشتند. مادر آندرانیک اوایل در خانهٔ این و آن رخت می شست، ولی بعدها در مسافرخانه ای به صندوقداری پرداخت. وی را از یتیمخانه بیرون آورد و، بر خلاف اغلب زنان آن زمان، آندرانیک کوچولو را به مدرسه فرستاد.

ملت ارمنی مدیون این زن زحمتکش و رنجدیده است، چرا که با این عمل خود، به صورت غیرمستقیم باعث شد که پسرش کتاب ها و مقالاتی چاپ کند که هم به زیبایی و غنای ادبیات ارمنی کمک کند و هم وسیله ای شود برای بیان صفحه های ناگفتهٔ آن دوران تلخ در تاریخ بشریت. چرا که وقایع نگاری و تاریخ نگاری بعضی از اتفاقات را بیان می کند، در حالی که نویسندگانی همچون آندرانیک زاروکیان جنبه های اجتماعی و جامعه شناختی آن وقایع را به تصویر کشیده اند؛ جنبه هایی که در بافت اجتماعی ریشه می دوانند و تأثیرشان را تا سال های متمادی باقی می گذارند. انسان های بدون کودکی (که مقدمهٔ آن در آغازین این نوشتار آمد)، نویسندگان نگونبخت، عشق در دوران یِقِرن[1]، حلب رؤیایی و کتاب شعری به نام نامه ای به ایروان از کتاب های وی هستند.

او در بیروت خبرنگار روزنامه های ارمنی زبان بوده و در مدارس آنجا نیز تدریس کرده است. آندرانیک زاروکیان در سال1989 م در ارمنستان بدرود حیات گفت. در ادامه، ترجمهٔ قسمتی از کتاب حلب رؤیایی وی می آید.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27
سال هشتم | بهار 1383 | 117 صفحه
در این شماره می خوانید:

مرثیه

نویسنده: واهاگن داوتیان / ترجمه: سونا خواجه سری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 اشاره واهاگن داوتیان (1922ـ 1996) شاعر، نمایشنامه نویس، مترجم، روزنامه نگار و چهرهٔ برجسته...

پژوهشها و ترجمه های مربوط به فردوسی و شاهنامه در اتحاد جاهیر شوروی (سابق)

نویسنده: ابوالقاسم رادفر فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 نزدیک به هزار سال است که شاهنامهٔ فردوسی همچون گوهری تابناک، فرا روی محققان، هنرمندان، شاعران و فرزانگان این مرز...

آشنایی با کتاب وارتان اسب

نویسنده: سینار گلریز فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 آشوت مالاکیان، که با نام سپنجی یا مستعار هانری ورنوی شناخته شده است، فیلمساز پرآوازهٔ ارمنی تبار فرانسوی است. او در...

سنگ هایی بر دل

نویسنده: آلساندرو میکلونچی / ترجمه: سینار گلریز فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 به تازگی در ایتالیا چند کتاب بسیار جالب و گیرا دربارهٔ نسل کشی ارمنیان، چاپ و منتشر شده...

دودمان گریگور مقدس، و نخستین رهبران دینی ارمنستان

نویسنده: گارون سارکسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 گریگور قدیس، نخستین رهبر دینی ارمنیان بود و در نتیجهٔ کوشش و جان فشانی های او تیرداد، پادشاه اشکانی ارمنستان، در...

دنمه ها

نویسنده: ر. آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 صوفیان، درویشان، ربّی ها، جوکیان، راهبان و شاید آن هفتاد و دو ملتی که ندیدند حقیقت و ره افسانه زدند، همه و همه به...

نژادکشی ارمنیان؛بیانیه های منتخب کارشناسان و شاهدان عینی

ترجمه: گاگیک میناسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 اشاره در اوایل سال1915م، بیش از 1/5 میلیون ارمنی در اثر کوچ اجباری، گرسنگی، بیماری در طی یک نسل کشی از پیش طراحی...

التیام و احیاء

نویسنده: اروین استاوب / ترجمه: رافی آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 مقدمه روابط اجتماعی ناسالم در قرن بیستم، نسل کشی ارمنیان در آغاز قرن، قتل عام یهودیان در...

ضرورت دقت در روند تدوین

نویسنده: لیدا بربریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 اشاره: هیئت تحریریهٔ فصلنامهٔ پیمان در جهت ارائهٔ اطلاعات صحیح و نیز گشایش باب مناظره و ارتباط نزدیک بین نویسندگان و...

گفتگویی با آقای کاوه بیات به مناسبت ۲۴ آوریل

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 اشاره: گفت وگویی که می خوانید به دعوت مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور به مناسبت 24 آوریل1915 م سالروز قتل عام ارمنیان توسط دولت ترکیه، با آقای...

نگاهی مختصر به تاریخ کلیسای ارمنیان در ایران

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 اشاره: در روز پنجشنبه هفتم اسفندماه سال1382ش به همت مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور، با همکاری شورای خلیفه گری ارامنه...

اسرار یک عکس

نویسنده:آندرانیک زاروکیان ترجمهٔ سوریک آبنوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 چنین است داستان این عکس که نه تنها گم و فراموش، بلکه به کلی از خاطره ها محو شده بود. بعد...

اگر رخصت داده می شد…

نویسنده:آندرانیک زاروکیان ترجمهٔ سوریک آبنوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 27 ـ اگر در آخرین روز زندگی ات، در آخرین لحظه، رخصت می دادند که یکی از روزهای زندگی ات را...