نویسنده: زاون قوکاسیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28

سال1369، زمانی که به ساختن فیلمی از زندگی زنده یاد یسائی شاهی جانیان فکر می کردم، فیلم پردهٔ آخر ساختهٔ واروژ کریم مسیحی به نمایش درآمد. با دیدن این فیلم، من یکی از پرسوناژهای اصلی فیلم نقش خیال را پیدا کردم: لوریک میناسیان. با آن که در فیلم پردهٔ آخر او رل اصلی را ندارد، اما به شدت در خاطر می ماند، و همین برای من کافی بود.

با دیدن لوریک فیلمنامهٔ نقش خیال کامل شد. طرح فیلم مستند نقش خیال، که زندگی یکی از مهم ترین و درخشان ترین مینیاتوریست های معاصر ایرانی ارمنی را در جلفای اصفهان تصویر می کرد، با آمدن لوریک تبدیل به یک فیلم مستند داستانی شد. او مادر یسائی بود و می بایستی بازتاب نقاشی ها و علایق و ناکامی ها و کامیابی های یسائی در زمان کودکی، نوجوانی و بزرگسالی را در حرکات و فکر مادر می دیدم، و لوریک همان بود.

زندگی یسائی به کهنسالی نیز نینجامید. پس لوریک می بایستی در این فیلم در نقش زنی اندوهگین ایفای نقش می کرد. برآیند همهٔ اینها منطقی خاص می طلبید که در توضیح من، توضیح نقاشی ها، توضیح جلفا و اصفهان، می بایستی در لوریک جان می گرفت و من می دیدم که لوریک همان بود که می خواستم.

نقش خیال در سال 1370 به سفارش شبکهٔ دو ساخته شد و به غیر از چند نمایش محدود، تنها در جشنوارهٔ فیلم های ارمنی سراسر جهان، در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدوی پاریس، در تابستان سال1993 م، به همراه دو فیلم دیگر از ایران به نمایش درآمد. نقش خیال تنها فیلمی است که در آن لوریک میناسیان رل اصلی را دارد و در نقش مکمل بازی نمی کند.

لوریک از معدود بازیگرانی است که لهجهٔ او در فیلم هایی که بازی کرد، به فارسی اصیل نزدیک بود. زنده یاد آرمان، بازیگر قدرتمند سینما و تئاتر، پدر لوریک، لهجهٔ ارمنی داشت، همانند بسیاری از بازیگران ارمنی دیگر. اما فیزیک لوریک لهجهٔ او و بازی گرم و مهربانش به او فرصت ایفای نقش های تائژیرگذار می داد. حالا که دوباره به آن بیست روزی برمی گردم که لوریک برای بازی در نقش خیال به جلفای ا صفهان آمد، می بینم لوریک در تمام آن روزها مهربانی و دوستی عمیقی بین اعضای گروه نقش خیال ایجاد می کرد.

هر بار صحنه ای را به یاد می آورم که در آن لوریک به فرزند درگذشته اش می نگریست، بی اختیار اندوهگین می شوم. در آن صحنه می بایستی لوریک به فرزندش نگاه می کرد. واقعاً نمی دانم می بایستی اشک می ریخت، می بایستی می افتاد، می بایستی می مرد یا چه و چه و چه؟ اما لوریک فقط نگاه کرد، فقط نگاه؛ همان کافی بود. او نفس می کشید و فرزندش جلوی چشمان او در خواب ابدی بود. لوریک فقط نگاه می کرد، نه اشک، نه ناله، و نه اندوه، هیچ کدام توانایی نگاه لوریک را نداشتند و من نمی دانستم بایستی پس از گرفتن این صحنه چه کار کنم، دست بزنم برای او؟ بگویم کات؟ یا …؟ همه محو بازی او بودیم.

نقش خیال با لوریک نازنین و عزیزم نقش خیال شد، چرا که لوریک همان بود که می خواستم.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28
سال هشتم | تابستان 1383 | 148 صفحه
در این شماره می خوانید:

مراسم یادبود آوریل ۱۹۱۵ هشتاد و نهمین سالگرد نژاد کشی ارمنیان

نویسنده: آرتین بابایانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 مؤسسهٔ هور با همکاری شورای خلیفه گری ارامنهٔ تهران، امسال نیز همچون سال های گذشته، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه با...

دومین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان ایروان

نویسنده: عسکر بهرامی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان (ASPS) سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی است که در سال1996 م به منظور ایجاد زمینهٔ همکاری...

بنفشه آلپی

نویسنده:  آکسل باگونتس / ترجمه: سونا خواجه سری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 اشاره آکسل باگونتس نویسنده، مترجم، ادیب و فعال اجتماعی مشهور ارمنی در سال 1899م در شهر...

ادوارد فیتز جرالد و ادبیات فارسی

نویسنده: پروین لولویی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 پیشگفتار خیام شهرت جهانگیرش را مدیون ادوارد فیتزجرالد[2] است که برای اولین بار رباعیات وی را به زبان انگلیسی...

لوریک میناسیان، هنرمندی که دیر شناخته شد

نویسنده: آلفرد قهرمانیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 گفت و گو با مرضیه برومند، کارگردان سینما و تلویزیون سرکار خانم برومند! در ابتدا توضیحات مختصری دربارهٔ فعالیت...

مادرم شیوه مهرورزی را به من آموخت

نویسنده: آرگ میناسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 قصد دارم شخصیت مادرم، لوریک میناسیان، را در کانون خانواده و از دید یکی از فرزندانش، به طور خلاصه توصیف کنم. این کار...

یادی از لوریک میناسیان

نویسنده: النا مسیحی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 از زمانی که شاه عباس گروه هایی از ارمنیان را، با در نظر داشتن تدابیری خاص، به اجبار از ارمنستان به مناطق گوناگون ایران...

جشن های مشترک میان ارمنیان و ایرانیان

نویسنده: ماریا آیوازیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 ناواسارد این واژه هم ریشهٔ واژهٔ navasard ایرانی مرکب از واژهٔ اوستایی ـ nava   «نو» و sareδa «سال» است و در ارمنی...

درآمدی بر چگونگی حیات اجتماعی و فرهنگی ارمنیان قزوین

نویسنده: ناصر تکمیل همایون فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 اشاره ناصر تکمیل همایون، در سال 1315 خورشیدی در قزوین تولد یافت و پس از پایان تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود و...

ارمنستان تولدی دیگر

نویسنده: فرانک ویویانوی/ ترجمه: مهشید تولایی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 مشعل بنای یادبود فاجعهٔ نژادکشی ارمنیان همواره در ایروان فروزان است. این بنا به مناسبت...

کوچاندن ارمنیان به ایالات مرزی ایران

نویسنده: محمد علی موسوی فریدنی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 مقدمه ارتباط خانوادهٔ من با ارمنیان به چند دهه پیش از تولد من باز می گردد. پدرم از خرده مالکان فریدن و...

امشاسپندان و ایزدان در تاریخ اساطیری ایران

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 واژهٔ اسطوره اسطوره کلمه ای معرب است که از واژهٔ یونانی هیستوریا[2] به معنی ‹‹جست وجو، آگاهی و داستان›› گرفته شده است. [3] برای بیان مفهوم...

کلیسای سرکیس مقدس در صورمان آباد

نویسنده: بهروز خان محمدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 28 پیشگفتار استان آذربایجان غربی به لحاظ داشتن شرایط مناسب اقلیمی و ویژگی های خاص جغرافیایی از گذشته های دور تاکنون...