با خوانندگان


 

بـا خـواننـدگان …

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 93 و 94 بـا خـواننـدگان ... فصلنامة پيمان  تداوم فعاليت فرهنگي ـ  اجتماعي خود را مديون همراهي خوانندگان فرهيختة خود مي‌داند. از اين رو، در هر شماره بخشي با عنوان « با خوانندگان» قرار داده شده که انعکاس نظرات، پيشنهادها و انتقادات آنان است....

آرامستان ارمنیان اصفهان موزه ای بی نظیر از سنگ قبرها

نویسنده: امیر جمشیدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 85  بخش « با خوانندگان...» را براي درج نظرات و انتقادات و پيشنهادات خوانندگان ‏خود شکل داده ايم. در اين بين، نامه اي از يکي از خوانندگان ‏داشتيم که نه تنها نظر خود را در آن مطرح ساخته بود، بلکه ‏نامه در واقع مقاله اي بود...

سخنی با خوانندگان

در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که از عمر فصلنامۀ فرهنگی پیمان می گذرد حامی معنوی، جایگاه استقرار و محل اداری هیأت تحریریه نشریه بوده و نیمی از این مدت یعنی از حدود...

شنیده هایی از زنده یاد مادرم

نویسنده: ژانت لازاریان زنده یاد مادرم، اوسانا، که خود یکی از کسانی بود که از نزدیک شاهد فجایع بی رحمانۀ به دست ترکان عثمانی و ‏کشتار صدها هزار ارمنی بی گناه بود، به هنگام وقوع این رویداد دهشت انگیز در نخجوان زندگی ‏می کرده. لازم به یادآوری است که نخجوان و قراباغ...

با خوانندگان

برقراری ارتباط با خوانندگان همواره از اهداف فصلنامۀ پیمان بوده و هیئت تحریریه برآن است که از این پس، در صفحات محدود خود، منعکس کنندۀ آن دسته از پیام های مخاطبان خود باشد که منطبق با خط مشی فصلنامه و روشنگر نکاتی هستند که در مقاله  های معمول فصلنامه مورد بررسی قرار...

با خوانندگان

سردبیر محترم مجلۀ پیمان با درود، از طریق دوست گرانمایه ام، خاچیک خاچر، مطلع شدم که در آخرین شمارۀ مجلۀ پیمان مطلب مفصلی دربارۀ صادق هدایت و داستان «تجلی» او آمده است و با کمک کارکنان مجله آن را دریافت کردم که تشکر می کنم و مطلبی هم در همین زمینه نوشته ام که پیوست است....

بـا خـواننـدگان …

نویسنده: خسرو خواجویان فصلنامۀ فرهنگی پیمان در آستانۀ بیستمین سال حیاتش، نامه ها و پیام هایی ازسوی مسئولان فرهنگی فاضل، همراهان ‏فرهیخته  و پژوهشگران خردمند دریافت کرد که  بی تردید محتوای یکایک آن پیام ها در جهت  تشویق و ارتقای  فعالیت های ‏علمی و فرهنگی پیمان نمود...

خفتگان را نفسی برای فریاد نیست…

بـا خـواننـدگان … پیام های خوانندگان پیمان به هیئت تحریریه و انعکاس مفاد آنها، همواره یاریگر ‏پیمانیان و گاهی روشنگر راه دست اندرکاران مسائل جامعۀ ایرانیان ارمنی بوده ‏است. نامۀ دریافت شده از یکی از خوانندگان در مورد قبرستان قدیمی دولاب تهران، ‏ما را بر آن داشت تا با...

نامه ای از آقای جهانگیر هدایت

بـا خـواننـدگان ... با سپاس فراوان از آقای جهانگیر هدایت برای ابراز توجه مستمر به مفاد این فصلنامه، در زیر عین نوشتار ایشان را به نظر خوانندگان می  رسانیم. آقای هدایت به شیوۀ خاص خود، نوشتۀ آقای دکتر رضوی زاده به نام «افسانۀ قزل ماما» را که در بخش ادبیات شمارۀ 82...