دکتر وارطان گرگوریان از تبـریـز تا نیـویـورک

نویسنده: ادوارد هاروطونیانس کودکی و نوجوانی دکتر وارطان گـرگوریان(1)، تاریـخ نگار، استاد دانشگاه، فعـال برجـسته مـدیریتی، رئیس وقـت کتابخانـه عمومـی نیویـورک و دانشگاه بـراون(2) و رئیـس کنـونی مـؤسسه خـیریه کارنـگی(3) نیویـورک، در 1313ش/ 1934م در تبریز متولد شد.پدرش،...

مروری بر زندگی مارتیک دِر آوانسیان پـدر ارتـوپـدی فنـی ایـران

نویسنده:آرمیک نیکوقوسیان اشاره در 24 تیر 1388ش، هواپیمای توپولف تی یو 154 شرکت هواپیمایی کاسپین، با پرواز شماره 7908، رأس سـاعت‏‏ 11:33 با 153 سرنشین و پانزده خدمه پرواز از تهران عازم ایروان، پایتخت ارمنستان،  شد. این هواپیما شانزده دقیقه پس ‏از ترک فرودگاه امام خمینی...

دکتر هاراطون داویدیان،پدر روان شناسی نوین ایران

نویسنده: ادوارد هاروتونیان هاراطون (هارمیک) داویدیان، در 2 اسفند 1302ش/21 فوریۀ 1924م، در تهران، دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را، به ترتیب، در دبستان هایکازیان (کوشش) و کالج البرز گذراند و در 1327ش از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. دکتر...

یکسال در فقدان استاد هاراطون داویدیان

نویسنده: آنوشیک ملکی (( در حین مصاحبه با بیمار به منظور تسکین آلام بیمار، قابل تحمل کردن دشواری های موجود، تقویت روحیه، امیدواری دادن، تشویق به داشتن صبر و حوصله، ترغیب به کار و قبول مسئولیت و نظایر اینها به کارگیری به موقع و به جای ضرب المثل ها، امثال و حکم،...

مروری بر زندگی و فعالیت های علمی دکتر کارو لوکاس

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان طبق روال هر روز، پس از رسیدن به محل کارم، ابتدا ایمیل های رسیده را بررسی کردم. ایمیلی از یکی از دوستان مشترک، که همکار مرحوم دکتر لوکاس هم بود، نظرم را جلب کرد. ایشان نیز خبری را از یکی از شاگردان سابق دکتر، که در امریکا مشغول تحصیل است،...

تلاشی برای ادای دین روح اندوهبار

نویسنده: دکتر کارن خانلری سال های مابین 2008 ـ 2010م دورۀ حزن انگیز سفرهای بدون بازگشت و غیرمنتظرۀ عزیزان جامعۀ ارمنیان ایران بود: نخست حادثۀ دردناک تصادف اتوبوس زائران ارمنی که از وان برمی گشتند و سپس، دهشتناک ترین واقعه از این سلسله وقایع دردناک؛ یعنی، حادثۀ سقوط...