نگاهی به زندگی و آثار علمی پروفسور گئـورک قـرهپتیان

نویسنده:آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 90-89  اشاره فصلنامه پیمان پرداختن به مشترکات فرهنگی، اجتماعی و علمی ایرانیان و ارمنیان را رسالت خود می‌داند و در این راستا، قدم‌های استواری نیز برداشته است. معرفی چهره‌های علمی ارمنیان ایران، که با آثار علمی و...

دکتر وارطان گرگوریان از تبـریـز تا نیـویـورک

نویسنده: ادوارد هاروطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 86  کودکی و نوجوانی دکتر وارطان گـرگوریان(1)، تاریـخ نگار، استاد دانشگاه، فعـال برجـسته مـدیریتی، رئیس وقـت کتابخانـه عمومـی نیویـورک و دانشگاه بـراون(2) و رئیـس کنـونی مـؤسسه خـیریه کارنـگی(3) نیویـورک، در 1313ش/...

مروری بر زندگی مارتیک دِر آوانسیان پـدر ارتـوپـدی فنـی ایـران

نویسنده:آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 86  اشاره در 24 تیر 1388ش، هواپیمای توپولف تی یو 154 شرکت هواپیمایی کاسپین، با پرواز شماره 7908، رأس سـاعت‏‏ 11:33 با 153 سرنشین و پانزده خدمه پرواز از تهران عازم ایروان، پایتخت ارمنستان،  شد. این هواپیما شانزده...

دکتر هاراطون داویدیان،پدر روان شناسی نوین ایران

نویسنده: ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 53 هاراطون (هارمیک) داویدیان، در 2 اسفند 1302ش/21 فوریۀ 1924م، در تهران، دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را، به ترتیب، در دبستان هایکازیان (کوشش) و کالج البرز گذراند و در 1327ش از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه...

یکسال در فقدان استاد هاراطون داویدیان

نویسنده: آنوشیک ملکی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 53 (( در حین مصاحبه با بیمار به منظور تسکین آلام بیمار، قابل تحمل کردن دشواری های موجود، تقویت روحیه، امیدواری دادن، تشویق به داشتن صبر و حوصله، ترغیب به کار و قبول مسئولیت و نظایر اینها به کارگیری به موقع و به جای...

مروری بر زندگی و فعالیت های علمی دکتر کارو لوکاس

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 53 طبق روال هر روز، پس از رسیدن به محل کارم، ابتدا ایمیل های رسیده را بررسی کردم. ایمیلی از یکی از دوستان مشترک، که همکار مرحوم دکتر لوکاس هم بود، نظرم را جلب کرد. ایشان نیز خبری را از یکی از شاگردان سابق دکتر، که...