بـا خـواننـدگان …

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 93 و 94 بـا خـواننـدگان … فصلنامه پیمان  تداوم فعالیت فرهنگی ـ  اجتماعی خود را مدیون همراهی خوانندگان فرهیخته خود می‌داند. از این رو، در هر شماره بخشی با عنوان « با خوانندگان» قرار داده شده که انعکاس نظرات، پیشنهادها و انتقادات آنان...

آرامستان ارمنیان اصفهان موزه ای بی نظیر از سنگ قبرها

نویسنده: امیر جمشیدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 85  بخش « با خوانندگان…» را برای درج نظرات و انتقادات و پیشنهادات خوانندگان ‏خود شکل داده ایم. در این بین، نامه ای از یکی از خوانندگان ‏داشتیم که نه تنها نظر خود را در آن مطرح ساخته بود، بلکه ‏نامه در واقع مقاله ای...

سخنی با خوانندگان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که از عمر فصلنامۀ فرهنگی پیمان می گذرد حامی معنوی، جایگاه استقرار و محل اداری هیأت تحریریه نشریه بوده و...

شنیده هایی از زنده یاد مادرم

نویسنده: ژانت لازاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 زنده یاد مادرم، اوسانا، که خود یکی از کسانی بود که از نزدیک شاهد فجایع بی رحمانۀ به دست ترکان عثمانی و ‏کشتار صدها هزار ارمنی بی گناه بود، به هنگام وقوع این رویداد دهشت انگیز در نخجوان زندگی ‏می کرده. لازم به...

با خوانندگان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 66 برقراری ارتباط با خوانندگان همواره از اهداف فصلنامۀ پیمان بوده و هیئت تحریریه برآن است که از این پس، در صفحات محدود خود، منعکس کنندۀ آن دسته از پیام های مخاطبان خود باشد که منطبق با خط مشی فصلنامه و روشنگر نکاتی هستند که در مقاله  های...

با خوانندگان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 سردبیر محترم مجلۀ پیمان با درود، از طریق دوست گرانمایه ام، خاچیک خاچر، مطلع شدم که در آخرین شمارۀ مجلۀ پیمان مطلب مفصلی دربارۀ صادق هدایت و داستان «تجلی» او آمده است و با کمک کارکنان مجله آن را دریافت کردم که تشکر می کنم و مطلبی هم در...