دراخت،خونک و میورُن، در فرهنگ دینی ارمنی

نویسنده: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 خود محوری و دیگرستیزی برخی مدیران اجتماع و گروهی از آحاد برخی جوامع در ‏مقابله با تلاش ‏رهبران، فلاسفه و جامعه شناسان آزاداندیش به منظور تدارک بستری ‏برای زندگی توأم با آرامش روح، دورنمای ‏همزیستی مسالمت آمیز انسان...

معماری در سیاست و سیاست در معماری،اقلیت های مذهبی و بحث معماری نوگرا در ایران قرن بیستم

نویسنده: دکتر تالین گریگور/ ترجمه باغدیک دِرگریگوریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 یادداشت نویسنده‏ در این فرصت مراتب سپاس قلبی خود را به پدرم، باغدیک دِرگریگوریان که ترجمۀ متن نسبتاً پیچیدۀ ‏انگلیسی این نوشته را به پایان رساند و نیز به خانم آرمینه آراکلیان، سردبیر...

بازتاب نژادکشی ارمنیان در مطبوعات آمریکا

نویسنده: ادوارد هاروطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 در 1980م، در شصت و پنجمین سالگرد نژادکشی ارمنیان، کتابی با عنوان نژادکشی ارمنیان ـ نخستین هولوکاست قرن بیستم[1] ‏به کوشش ریچارد دیران کلویان، در کالیفرنیای امریکا انتشار یافت. در این کتاب، گزیدۀ خبرها و گزارش...

نژادکشی ارمنیان به روایت شاهدان عینی

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 بیش از یکصد سال از فاجعۀ نژادکشی ارمنیان در موطن اصلی آنان، ارمنستان غربی در حوزۀ امپراتوری عثمانی می‌گذرد. نسل‌های سوم ‏و چهارم ارمنیان بازمانده از نژادکشی ‌اکنون در سراسر دنیا پراکنده شده و هریک در محل زندگی...

نقش انگلستان در نژادکشی ارمنیان

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 با مرور تاریخ امپراتوری عثمانی و سرگذشت ارمنیان در ارمنستان غربی و آنچه بعدها تحت عنوان نژادکشی ارمنیان ‏نمود یافت می توان گفت چنانچه انگلستان در مسئلۀ ارمنی و سرنوشت ارمنستان غربی دخالت نمی کرد ‏شاید هیچ گاه شاهد...

بحثی دربارۀ مناقشۀ قرا باغ (آرتساخ)

نویسنده: آرسن نظریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79 آیا مناقشۀ قراباغ در چارچوب قواعد و موازین حقوق بین الملل قابل حل است؟ نزدیک به 23 سال است که سازمان های بین المللی در تلاش اند تا طبق موازین حقوق بین الملل راه حلی برای ‏مناقشۀ قراباغ پیدا کنند. اما دورنمای حل مسئله...