تاریخچه و معماری کلیسای سرکیس مقدس تهران

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 از نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی جمعیت ارمنیان تهران به علت مهاجرت از سایر مناطق کشور به پایتخت رو به افزایش گذاشت و جابه  جایی آنان در سطح شهر نیز سبب به وجود آمدن محله  های جدید ارمنی  نشین در مناطق مختلف تهران شد.‏...

خلیفه گری ارمنیان تهران و نهادهای وابسته

نویسنده: وارطان داودیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 تاریخچۀ حضور ارمنیان در ایران ارمنیان از قرن ششم پیش از میلاد در سرزمین ایران حضور داشته  اند. کوروش بزرگ (559 ـ530 پ  م)، پس از تسلط بر ‏سرزمین ارمنستان، مبادرت به ایجاد سپاهی از سربازان ارمنی، متشکل از بیست هزار...

کلیسای سرکیس مقدس تهران و بناهای پیرامون آن

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 اشاره در شمارۀ 66 فصلنامۀ پیمان به معرفی کلیسای مریم مقدس تهران و مجتمع آموزشی ـ فرهنگی پیرامون آن پرداختیم. در این ‏شماره، کلیسای سرکیس مقدس تهران، واقع در تقاطع خیابان  های کریم  خان زند و استاد نجات الهی (ویلا) و بناهای مجاور آن را...

بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان

نویسنده: ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 بنای یادبود شهیدان و قربانبان نژاد کشی ارمنیان، در همۀ کشورهایی که ارمنیان بازمانده از این فاجعۀ عظیم انسانی ‏سکونت دارند و در بسیاری از جوامع ارمنیان دیگر کشورها،  بر پا شده است. مهم ترین این بناها مجتمع یادبود...

قفقاز در طی سالیان 1918 – 1921 براساس توافقات حقوقی

نویسنده: دکتر آرا پاپیان | ترجمه گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 منطقۀ قفقاز را به طور قراردادی می توان به دو بخش تقسیم کرد: قفقاز جنوبی و قفقاز ‏شمالی. منطقۀ قفقاز جنوبی، تا پیش از انقلاب فوریۀ 1917م در روسیه، بخشی از امپراتوری روسیه ‏محسوب می شد. این...

ارمنیان در سوریه

نویسنده: تیگران گابویان / ترجمه ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 پیشینۀ تاریخی ‏ سابقۀ حضور ارمنیان در خاورمیانه به قرن ها پیش بازمی گردد. نخستین بازتاب عمدۀ حضور آنان مربوط به دورۀ پادشاهی تیگران بزرگ است (سدۀ یکم ‏پ م)، زمانی که ارمنستان امپراتوری...