فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 86

سال بیست و دوم | زمستان 1397 | 196 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها نگاهی به تاریخ شهر اجمیادزین | شاهن هوسپیان 2-  تاریخ نگاری ملاحظاتی بر متن تاریخ قوُند و روایت های آن | آرپی مانوکیان 3- گفت و گو انکار...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 85

سال بیست و دوم | پائیز 1397 | 176 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها نگاهی بربخش نسخه های خطی مرکز ماتناداران | ترجمه آرمیک نیکوقوسیان مطالعه تطبیقی نمادها در قالی های ارمنی باف و حجاری...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 84

سال بیست و دوم | تابستان 1397 | 264 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها در مسیر شکل گیری نخستین جمهوری ارمنستان (1918م) | آرپی مانوکیان نخستین جمهوری ارمنستان و دستاوردهای آن (1918 – 1920م)...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 83

سال بیست و دوم | بهار 1397 | 269 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها جزیره سن لازارو برگی از تاریخ ملت ارمنی | آرپی مانوکیان فرهنگ سرای ارسباران (هنر) سرای عشق و دوستی | گریگور قضاریان عکاسان...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 82

سال بیست و یکم | زمستان 1396 | 204 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها ‎بازجستی بر متن تاریخ ارمنیان پاوستوس بوزاند از دیدگاه تاریخ نگاران‎ ‎ارمنی | آرپی مانوکیان دو متن تاریخی نویافته به...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 81

سال بیست و یکم | پاییز 1396 | 254 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها ‎خاچکار (بخش دوم) | شاهن هوسپیان نگاهی به آثار و پژوهش های جورج بورنوتیان در حوزه مطالعات ارمنی شناسی و قفقاز | دکتر جواد...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 80

سال بیست و یکم | تابستان 1396 | 217 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها خاچکار | شاهن هوسپیان نگاهی به مجموعه نسخه های خطی و ایناد تاریخی ماتناداران | مجید کریمی شاهنامه ماتناداران؛نمونه ای...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79

سال بیست و یکم | بهار 1396 | 249 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها دراخت،خونک و میورُن، در فرهنگ دینی ارمنی | رافی آراکلیانس معماری در سیاست و سیاست در معماری،اقلیت های مذهبی و بحث معماری...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 78

سال بیستم | زمستان 1395 | 221 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها معرفی و بررسی سندی نویافته از حزب داشناکسوتیون | دکتر علی ططری ارمنیان،یپرم،انقلاب مشروطه | دکتر کارن خانلری ارمنیان و نهضت...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77

سال بیستم | پاییز 1395 | 350 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مروری بربیست سال بیست سالی که گذشت | آرپی مانوکیان پیام های دریافت شده از خوانندگان و همراهان،به مناسبت بیستمین سال انتشار فصلنامه...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 76

سال بیستم | تابستان 1395 | 264 صفحه جهت مشاهده و ورق زدن صفحات روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها آرتساخ کجاست؟ قره باغ چیست؟ نگاهی گذرا به سه هزار سال از تاریخ | رافی آراکلیانس آرمین تئوفیل وگنر،انسانی مبارز و مدافع...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 75

سال بیستم | بهار 1395 | 318 صفحه جهت مشاهده و ورق زدن صفحات روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها منابع اسلامی در باب تعلق قراباغ به ارمنستان | دکتر کارن خانلری نژادکشی یا نسل کشی | ادوارد هاروتونیان تابلوهای راهنما در...