سال بیست و پنجم | بهار 1401 | 262 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ

 • مردی بر فراز کوه ها | آرپی مانوکیان

2- مقاله ها

 • نگاهی به هنر و معماری کلیسای مسروپ مقدس مشهد | دکتر حسن فضل
 • نقش مایه های هنر شرق دور در نگارگری ارمنی | سید حسین طباطبائی
 • هنر حکاکی روی نقره ارمنیان | دکتر اکرم محمدی زاده

3- چهره های هنری

 • سارو مگردچیان،استاد حکاکی روی نقره به سبک ارمنی | گریگور قضاریان
 • نگاهی به زندگی و هنر گارنیک درهاکوپیان | ساناز آرین فر
 • آزادی و نوآوری در خلق آثار هنری | گارنیک درهاکوپیان
 • گارنیک روایتگر ترکیب بندی های موزون از نقاشی با خط | کیانوش معتقدی
 • گارنیک درهاکوپیان و مجموعه تصویر دوگانگی | حمیدرضا کرمی
 • حضور هنرمند غایب | رویین پاکباز
 • گارنیک در هاکوپیان،خالق آثاری با ترکیب زیبایی از تلفیق نمادهای ارمنی و ایرانی | سعید شهلاپور

4- گزیده رویدادها

 • مراسم یادبود صد و هفتمین سالگرد نژادکشی ارمنیان | روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور
 • مراسم بزرگداشت دیانا آبکار | روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور

سرمقاله