سال بیست و پنجم | تابستان 1400 | 248 صفحه

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

 • دیردادى وانک | شاهن هوسپیان
 • جُستاری در تاریخ،فرهنگ و هنر ارمنیان چهارمحال و بختیاری | دکتر عباس قنبری عدیوی
 • نگاهی اجمالی به تاریخچۀ حضور ارمنیان در ایران و فرش ارمنی باف ایران | مایرنی هواساپیان

2- موزه ها

 • موزه فرش ایران و گفت و گو با پریسا بیضایی،مدیر موزه | گریگور قضاریان
 • قالى های تصویری موزه فرش ایران با موضوع مسیحیت | نسرین آزادبخش

3- نگاهی به تاریخ

 • خاندان باگراتونى از فرش تا عرش | آرپى مانوکیان

4- چهره ها

 • صادق هدایت و آندره سوروگیان | دکتر احمد مدنی

5- ادبیات

 • غریبه ای در شهر داکس | دکتر قوام الدین رضوى زاده
 • مادرم بخشی از رمان کوتاه ساختمان پایین باغ  | آنوش سارگسیان / ترجمۀ امیک الکساندری

6- معرفی کتاب

 • معرفى کتاب سرگذشت یک خیابان سیر شکل گیرى یک خیابان | مهندس مریم  میرزایى
 • معرفى کتاب ارامنه ایران و صنعت نفت:تاریخ شفاهی هم زیستی مسالمت آمیز در شرکت،شهرهای نفتی ایران | یونس صادقى
 • میرزا کوچک خان در دوره پناهندگى ارامنۀ باکو در گیلان | سید عباسصالحى
 • ارامنۀ باکو در سایه سار آسمان رشت | مریم ساحلی

7- گزیده رویدادها

 • رونمایى از کتاب پناهندگى ارامنۀ باکو به گیلان در رشت | الهام کیانپور
 •  پناهندگى ارامنۀ باکو به گیلان واکاوی یک کتاب | رضا نوزاد
 • نمایشگاه (ریشه ها) منتخبی از آثار نقاشان ایرانی – ارمنی | ساناز آرین فر