سال سیزدهم | زمستان 1388 | 176 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- شخصیت ها

2- مقاله ها

3- نگاهی به تاریخ

4- ادبیات

5- معرفی کتاب

سر مقاله

درآستانۀ نوروزی خاص هستیم، نوروزی که تاشکند، دوشنبه، کابل، تهران، بیشکک و آستانا را به هم دوخته و ازبک و بلوچ و تاجیک و پارسی و اویغور را گرد یک سفرۀ هفت سین نشانده است.

ثبت نوروز باستانی ایران و روز فرهنگ صلح جهانی در دفتر بین المللی یونسکو نه فقط بر سیطرۀ فرهنگ ایران از دامنه های هیمالایا و شمال غرب چین تا کرانه های اروند رود و شمال بالکان اشاره دارد که گواهی است بر اشتراک سنت های اقوام گوناگون جدای از رنگ رخسار و پرچم ملی آنان.

اشتراک فرهنگ ها و تمدن ها آمیزه ای  است از تفاوت ها وهم رنگی ها. چه این و چه آن همه را می توان دید، بررسی کرد و شناخت تا در مقابله با سوءتفاهمات، کج انگاری ها، خود محوری ها و بی عدالتی ها تیغی به دستمان آید از جنس محبت، بلند نظری و تفاهم.  

اشتراک فرهنگ ها و تمدن ها حقیقتی است ثابت شده که تفحص در زوایای آن بس جذاب، آموزنده و هدفمند است.

فصلنامۀ پیمان در حد امکانات و متناسب با توان خود، صرفاً بررسی گوشه ای از اشتراکات فرهنگی و اجتماعی اقوام ارمنی و پارسی را در دستور کار خویش قرار داده و اعضای هیئت تحریریۀ آن صمیمانه سپاسگزار ایجاد فرصت گران بهای کنکاش در آن هستند.

در آستانۀ انتشار پنجاهمین شماره فصلنامه، این مقال را مغتنم می شمارم و مراتب سپاس خود را به همکاران هیئت تحریریه، که همگی نهایت کوشش خود را به دور از هرگونه انتظار مالی، در راستای هدف والای فصلنامه به کار گرفته اند، تقدیم می دارم.

با اتکا بر نیروی بالقوۀ این مجموعۀ منسجم و معتقد، پیمان می کوشد تا در مسیر شناسایی و زمینه سازی برای درک مشترکات اجتماعی و فرهنگی دوقوم پارس و ارمن معرف فرهنگ و روحیۀ اجتماعی ارمنیان به هم میهنان فارسی زبان و ظرافت های بافت اجتماعی پارسیان به جامعۀ ارمنیان ایران باشد.

فرارسیدن نوروزو و روز فرهنگ صلح جهانی را به همۀ هم میهنان و پارسیان و تولد سالی دیگر را به همۀ هم نوعان تبریک می  گوییم تفاهم و دوستی شرکای جهان را آرزومندیم.