سال یازدهم | پاییز 1386 | 144 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

امسال جشن پاییزی فرهنگ قوم ارمن با بیست و پنجمین سالگرد تولد مؤسسهٔ هور هم زمان شد.

گرچه خدمات فرهنگی مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور قطره ای است در دریای هزار و ششصد و شش سالهٔ فرهنگ قوم ارمن، نگاهی به پیشینهٔ فعالیت های این مؤسسه که بعدها متولی فصلنامهٔ پیمان شد، احساس قدرشناسی هر انسان فرهیخته ای را خواهد برانگیخت.

مؤسسهٔ هور در 1361 خورشیدی با هدف برقراری ارتباط هرچه مستحکم تر معنوی، فرهنگی و فکری میان دو قوم پارس و ارمن آغاز به کار کرد و تنها پس از گذشت یک دهه از آغاز به کار خود سکان فعالیت های فرهنگی اش را به فصلنامهٔ پیمان سپرد تا نمایشگر مشترکات فرهنگی و اجتماعی این دو قوم باشد.

مؤسسهٔ هور طی 25 سال فعالیت و فصلنامهٔ پیمان با انتشار چهل و اندی شماره، با درک رسالت گرانبار خود، قدم در راه تحقیق و پژوهش در زمینهٔ شناخت هویت و فعالیت های هنرمندان، شخصیت های اجتماعی، سیاستمداران، ادیبان و فرهنگیانی گمارده اند که در شکل گیری شخصیت ایرانیان ارمنی و موقعیت اجتماعی آنان نقشی بسزا داشته اند.

از یپرم خان، اولین کلانتر تهران پس از مشروطیت تا وارطان آنتانسیان، از اولین شهدای انقلاب در1357، از هوهانس خان مسیحی، اولین و معتبرترین مترجم آثار شکسپیر تا زویا پیرزاد، نویسندهٔ کتاب هایی پر فروش در سال های اخیر، از خلیفه کساراتسی، بنیان گذار اولین چاپخانهٔ ایران تا تائسیس چاپخانهٔ دوزبانه آلیک امروزی، از خواجه پطرس در دربار صفویه تا معماران معاصر همچون وارطان هوانسیان، معمار کاخ سعدآباد و ساختمان اصلی بانک سپه، از میرزا ملکم خان ناظم الدوله، سفیرکبیر دربار قاجار در انگلستان تا وکلای ارمنی مجلس نهم جمهوری اسلامی، از مینیاتوریست های ارمنی و درویش نقاش چیره دست تا کلارا آبکار که نقاشی هایش را به موزه های ایران پیشکش کرد، از شاهن سرکیسیان، بنیان گذار تئاتر نوین ایران تا ساموئل خاچیکیان و واروژ کریم مسیحی، کارگردانان نامی سینمای امروز، از سوروگین، عکاس معروف سدهٔ گذشته تا نیکول فریدنی، عکاس بنام معاصر، همگی زمینه ساز در هم آمیختگی شگفت و موفق روحیات و عوالم دو قوم اصیل پارس و ارمن بوده اند که زندگی نامه و آثار این بزرگان از سوی مؤسسهٔ هور و فصلنامه پیمان مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است.

طی این سال ها ارائهٔ خالصانهٔ خدمات فرهنگی و اجتماعی از سوی مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور و فصلنامهٔ پیمان، نمایندهٔ رسانه ای مؤسسه، سبب همراهی بی آلایش فصلنامهٔ وزین بخارا و دیگر سازمان های فرهنگی ایران و برپایی محافل متعدد فرهنگی و جلسات سخنرانی اندیشمندان و سخنوران فرهیخته و نامی فرهنگ و هنر ایرانی در محل مؤسسه شده است.

شناسایی و درک مشترکات اجتماعی و فرهنگی دو قوم پارس و ارمن هدف اصلی و همیشگی مؤسسهٔ هور و فصلنامهٔ پیمان بوده. مرور مسیر گذشته و برپایی جشن های سالگرد در چنین ایامی فقط فرصتی است برای تجدید میثاق و تحکیم ارتباطات.