سال یازدهم | تابستان 1386 | 236 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ

2- مقاله ها

3- ادبیات

 

سرمقاله

اگر چه مفاهیمی چون شاه عباس صفوی، اصفهان، جلفا و سده هفدهم میلادی، جایگاهی خاص در تاریخ حضور پر بار ارمنیان در ایران دارند حضور آنان در فلات قارهٔ ایران به گذشته های دور باز می گردد؛ به زمان سورنا، سردار ارمنی هخامنشیان و دوران برادری سلسلهٔ پادشاهی اشکانیان در ایران و سلطنت آرشاکنیان در ارمنستان.

اسکان ارمنیان در جلفای اصفهان، پذیرش این بیگانگان از سوی ساکنان بومی، کوچاندن اجباری بعدی گروه هایی از آنان به اراک، مشهد و شیراز، پیش قراولی ارمنیان در جنگ با لشکر متجاوز افغان در دروازه های اصفهان، تأسیس اولین مدرسهٔ دخترانهٔ ایران، بنیان گذاری صنعت تولید قند از چغندر توسط جلفانشینان، الطاف کریم خان زند و بسیاری دیگر از شاهان ایران به آنان و کینه ورزی برخی دیگر از حکام محلی و خوانین مؤلفه ها و فراز و فرودهای تاریخی هستند که منجر به شکل گیری پدیده ای خاص به نام ایرانیان ارمنی شده اند؛ مردمانی که سنن و آدابشان، هنر و ذات جست وجوگرشان و تعلقاتشان به وطن جدید و آنچه در زادگاه اجدادشان به جای گذاشته اند دنیایی است شگرف و نیازمند بررسی و تعمق.

از آنجا که خط مشی فصلنامهٔ پیمان کنکاش در مشترکات دو قوم ایرانی و ارمنی است این شماره از نشریه به پیشنهاد خلیفه گری اصفهان و جنوب، به بررسی شکل گیری جلفای نو و شرح گذشته و حال جلفانشینان اختصاص دارد و منتخبی است از گزارش ها و آثار تحقیقی مرتبط با این موضوع.

اصرار در حفظ حقایق و اصالت مطالب ما را بر آن داشت تا قلم را به فرهیختگان و دانش پژوهان جلفا بسپاریم و این شماره از فصلنامه را با همکاری آنان فراهم آوریم.

از راهنمایی های بی شائبهٔ جناب آقای روبرت بگلریان، نمایندهٔ ارمنیان اصفهان و جنوب در مجلس شورای اسلامی ایران و مساعدت بی دریغ ایشان در ایجاد ارتباط با نویسندگان جلفا و اصفهان و همکاری صمیمانه و صبورانهٔ آن همگامان سپاسگزاریم و امیدواریم با نشر این شماره پایه گذار انتشار مجموعه ای کامل تر در خصوص بررسی آثار و احوال ارمنیان اصفهان و جلفا باشیم.