نحوه اشتراک فصلنامه پیمان

برای اشتراک فصلنامه پیمان، لطفاً فرم را تکمیل کرده همراه با اصل رسید بانکی به مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان (75000 تومان) بابت اشتراک یک ساله (چهار شماره)
و هزینه‌های پستی به حساب سپرده شماره

 110-800-3007955-1 بانک اقتصاد نویـن کــد 110

به نـام واهیک آقاکیانت، ویژیر دانیالی و آربی مارتین واریز و اصل فیش را از طریق فرم ارسال و یا به آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه نظری، پلاک4، دفتر فصلنامه پیمان ارسال یا به شماره 88841448 فکس نمایید.

فرم درخواست اشتراک سالانه فصلنامه پیمان

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY