نحوه اشتراک فصلنامه پیمان

برای اشتراک فصلنامه پیمان، لطفاً فرم را تکمیل کرده همراه با اصل رسید بانکی به مبلغ یکصد هزار تومان (125000 تومان) بابت اشتراک یک ساله (چهار شماره)
و هزینه‌های پستی به حساب سپرده شماره

 110-800-3007955-1 بانک اقتصاد نویـن کــد 110

به نـام واهیک آقاکیانت، ویژیر دانیالی و آربی مارتین واریز و اصل فیش را از طریق فرم ارسال و یا به آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه نظری، پلاک4، دفتر فصلنامه پیمان ارسال یا به شماره 88841448 فکس نمایید.

فرم درخواست اشتراک سالانه فصلنامه پیمان

  • MM slash DD slash YYYY
  • Max. file size: 2 GB.