نویسنده: هوانس گریگوریان/ ترجمه: مارگریت شاهنظریان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12

یخ های سیاه شبانه،

و سرمای آن بر پیشانی ات،

و روشنایی های بی جان کوچه ها؛

تنها تندیس ها هستند

که با حالت پایدار بر چهره و قامت،

با نگاهی خاص،

به یکدیگر می فهمانند:

که باید به ایستگاه رفت،

دیگر، همه آنجایند،

و گروه موسیقی، نیز آنجاست.

و رهبر همنوازان،

چوبک هایش را بر سر دست برآورده است

او هرلحظه،

دست ها را

حرکت خواهد داد.

آمبولانس با شتاب گذشت،

کسی را با خود برد

که دیگر رؤیا نخواهد دید.

قطار است،

که به آرامی به ایستگاه

نزدیک می شود.

در ایستگاه

آمد شدی عادی است

اما

هیچ صدایی نیست.

همیشه در اینگونه ساعت ها

صداها

به تمامی

محو می شوند.

حتی صدای موسیقی هم

به گوش نمی رسد.

اما همه چیز

به سادگی

نشان آن است

که همنوازان، نواختن

آغاز کرده اند.

رهبر همنوازان با شوق

دست ها را

حرکت می داد.

و بر چهره های نوازندگان

از هیجان

خون دویده بود

این رؤیای کیست،

با تلواسه می نگرم

به چهار سوی خویش.

چرا که دیگر

قطار از حرکت ایستاده است.

شگفتا! هیچکس

از کوچه ها پیاده نمی شود

و هیچکس نیز

به کوچه ها وارد نمی شود.

… در ایستگاه

هیچ آمد شدی نیست.

 و ایستگاه سوت و کوت است.

همنوازان نیز

دور می شوند

 و به یکدیگر می نگرند

– تردید در چشم هایشان –

این رؤیای کیست

که از حرکت باز ماند

با تلخکامی می اندیشم.

به این قطار خاموش

می نگرم

که ناگهان

در جای خویش

می جنبد

و بعد به آرامی دور می شود

و درهایش همه

بسته است.

شعر کوچک

خانه

آنجا که میخواستم زندگی کنم

بر پای پنجره اش گل‌ها

تنگی پر آب بر روی میز

کتابی نیمه خوانده بر روی مبل

و پردهای ضخیم، که از پشت آن پنهانی

ساعت ها نگاه می کردم از پنجره،

که چگونه

در حیاط بازی می کند دختر کوچکم

از پای تا سر خاکی.

و من دلم می خواست زندگی کنم

برای همیشه.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12

سال چهارم | بهار و تابستان 1379 | 138 صفحه
در این شماره می خوانید:

ایران نامه

مؤسس و سردبیر - پروفسور دکتر گارنیک آساطوریان فهرست مندرجات (شماره35، سال هفتم) - فهرست مندرجات جلد سوم و چهارم سالنامه بین‌المللی مرکز ایرانشناسی در قفقاز"Iran...

سفر پیشوای دینی ارامنه جهان به تهران

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 جاثلیق آرام اول پیشوای دینی ارامنۀ جهان، حوزۀ سیلیسی، در تیر ماه 1379، برای شرکت در آئین های ویژۀ ارامنۀ ایران که همه ساله در قره...

نگاهی به کتاب باغ سیب، باران و چند داستان دیگر

نویسنده: واراند فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 "باغ سیب، باران و چند داستان دیگر" عنوان کتابی است که با تدوین و ترجمه احمدنوری زاده شاعر و مترجم نام آشنای معاصر...

کلیسای مریم مقدس زور زور

نویسنده: واروژان آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 پروژه جابجائی و دوباره سازی کلیسای مریم مقدس زور زور[1] این کلیسا با احتساب خط مستقیم، در حدود 10-12...

زندگینامه عالیجناب آرام اول

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 عالیجناب جاثلیق آرام اول رهبر دینی ارامنۀ جهان - حوزۀ عالیه سیلیسی - در سال 1947 میلادی در بیروت لبنان متولد شد و تحصیلات ابتدایی را...

زندگینامه عالیجناب اسقف سبوه سرکیسیان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 اسقف سبوه سرکیسیان در سال 1946 در سوریه دیده به جهان گشود و پس از کسب تحصیلات ابتدایی در سال1961، وارد مدرسۀ علوم دینی حوزۀ عالیۀ...

شعر عاشقی در ادبیات ارمنی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 شعر «عاشقی» در فرهنگ معنوی بسیاری از ملل آسیائی و اروپائی، از جمله ملل ترک و ارمنی یکی ازعرصه های پربار و غنی آفرینش هنری فولکلوریک و...

سایات نووا

نویسنده: آرمن لوکس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 عشق آتشی فروزان است که می سوزاند تا شعله بر کشد و چه بسیار کسان که سودای همدمی بادلبر جانان به سر دارند اما گرفتار...

کلیسای وانک

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 با اینکه متجاوز از دو هزار سال است که ارامنه در ایران به سر می برند، سابقۀ زندگی دیرینۀ آنها به زمان سلطنت شاه عباس پیوند می خورد. در...

سرنوشت من، سرنوشت خانه من، نیاکان من، حرفه من

ترجمه: آ. هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 کمتر موردی پیش آمده که پاراجانف دیدگاه های خود را دربارۀ صنعت فیلمسازی ارمنی بیان نموده باشد. گفته های او را که در...

ارمنستان و ایران همسایگان و دوستان دیرین

نویسنده: واهان بایبوردیان/ ترجمه:سارو بابومیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 ارمنیان از سپیده دم تاریخ، روابط گستردهای با کشورها و ملت های همسایه داشته اند، لیکن...

نقش ارامنه در تجارت خارجی صفویه

نویسنده: دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 در عصر صفوی، یکی از اقلام صادراتی ایران به کشورهای اروپایی که تقاضای زیادی برای آن وجود داشت،...

رنگ انار

نویسنده: دیوید استفان کاون / ترجمه:روبیک آقاجانیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 سرگئی پاراجانف (سارکیس پاراجانیان) نابغه ای از افسانه نگاران سینما بود. او در فیلم...

نام ارمنستان بر سکه های کهن و قرون میانی

نویسنده: خ.آ. موشقیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 کهن ترین سکه هایی که نام ارمنستان بر روی آنها ثبت شده مربوط به پایان سدۀ اول قبل از میلاد است. این نام، نخستین...

تاثیر هنر و فرهنگ اورارتو بر تمدن های ماد و هخامنشی

نویسنده: آرمن نجاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 تأثیرگذاری تمدن های دنیای قدیم بر یکدیگر همواره از مواردی بوده است که دانش پژوهان و باستانشناسان برآن اتفاق نظر...