دهمین سالگرد پیمان


 

پیمان و یک دهه تلاش

پیمان در آغاز یازدهمین سال انتشار شوق پیروزی، ذوق مبارزه و سنگینی مسئولیت درهم آمیخته اند. دراین سرآغاز، ارادهٔ خود را برای رویارویی با مشکلات تألیف، چاپ و انتشار فصلنامه محکم تر می بینیم، هنگامی که شاهد انعکاس حرکت فرهنگی مان در مطبوعات هستیم و نوشته هایی موفقیت آمیز...

فهرست مقاله های منتشر شده در سی و شش شماره فصلنامه پیمان

گزارش ها و رویدادها شمارهٔ1، بهار1375 ـ دیدار رهبر دینی ارامنه، جاثلیق آرام کشیشیان از ایران ـ تأسیس رشتهٔ زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه آزاد اسلامی ـ ایرانشناسان ارمنستان در نخستین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی شمارهٔ2، تابستان1375 ـ دیدار در اجمیادزین...

تجلیل از پیمان

نویسنده: روبرت مارکاریان فصلنامهٔ پیمان دهمین سال انتشار خود را پشت سر گذاشت. انتشار پیمان در دهمین سالگرد خود ارزش قدردانی دارد زیرا که پیمان پدیده ای منحصر به فرد در تاریخ معاصر جامعهٔ ارامنهٔ ایران است. ارامنه و ایرانیان دارای سابقهٔ همسایگی چندین هزار ساله بوده...

نامه های تبریک

مدیر محترم فصلنامهٔ پیمانسلام بر شمااینکه پیمان ده ساله شد جای خوشبختی من و شما است. چه کسی باور می کرد که پیمان در یک چشم به هم زدن (!) ده ساله شود؟می دانم شما هم بر این باورید که فرهنگ ارمنی و فرهنگ ایرانی سده های زیادی را با هم زیسته اند، از هم تغذیه کرده اند، رشد...