نویسنده: کریستیان فلنر/ ترجمه: اصغر حداد


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24

در برابر نیستی، زبان از سخن باز می ماند. انسان نمی داند چه بگوید. اما در مورد شما پروفسور ملیک اصلانیان عزیز، وضع به گونه ای دیگر است. انسان نمی داند ازکجا آغاز کند. شما زندگی خود را وقف موسیقی کردید و زندگی شما قطعه ای بی همتا، دلنشین و گوش نواز بود.

امانوئل ملیک اصلانیان

دربارۀ شما گفتنی بسیار است، دربارۀ پیانیستی که حتی در سن هشتاد و چهارسالگی شنوندگانش را مجذوب می کرد. موسیقی دانی که بارها از او تجلیل شد، آموزگاری پرمهر و با احساس، همسری متواضع و صبور، پدر و پدربزرگی بردبار و مهربان. شما برای دوستان خود، که ما نیز در کمال افتخار خود را در زمرۀ آنان به شمار می آوریم، هم صحبتی بودید نکته سنج و علاقه مند، مشوقی که همواره ما را به دقت و تأمل فرا می خواندید.

شما انسانی بودید با قابلیت ها و توانایی های گوناگون. درِ خانۀ شما همواره به روی همگان گشوده بود. نه تنها خانه شما، بلکه دانش شما نیز در اختیار اهالی موسیقی بود. شما همواره راهنمای دیگران بودید و با پرسش های سنجیده خود به سادگی بیشتری برای رشد و شکوفایی اندیشه های نو فراهم می آوردید. هیچ مفهوم و نظری نبود که شما درباره اش کند و کاو نکنید، راهی نبود که شما قصد پیمودنش را نداشته باشید. زمانی که شما در هشتاد و دو سالگی به صحنۀ کنسرت وارد شدید، شور و گرمای وجود شما شنوندگان را مجذوب کرد.

چه بسیارند انسان هایی که به کمک شما راه خود را در زندگی یافتند و مدیون راهنمایی های بی دریغ شما هستند.

من به عنوان نماینده کشور اتریش از شما وهمسرتان به پاس سال‌ها وفاداری، به پاس محبت های پرفیص تان و به پاس همکاری بی شائبه تان قدردانی کنم. من در مقام سرپرست انجمن فرهنگی اتریش به شما و خانواده تان قول می دهم که هرچه در توان دارم به کار بگیرم تا تلاش های شما جایگاه در خورِ خود را در عرصهٔ تاریخ و هنر موسیقی بیابد.

شما برای همسر و خانوادۀ خود به منزلۀ تکیه گاه بودید و به آنان نیرو می دادید، و نیز به ایشان پشتگرم بودید. هر چند امروز ما در نبود شما عمیقاً اندوهگینیم، با این همه اطمینان داریم شما، پروفسور ملیک اصلانیانِ عزیز، از میان ما نرفته اید و همچنان با ما زندگی می کنید.

شما زندگی می کنید

… در وجود فرزندان و اِمیلیِ عزیزتان

… در آثار جاودانی تان

… و با زندگی پربارتان که ره توشۀ ما کردید

… در قلب ما زنده اید.

اینک با شما، نه برای همیشه بلکه موقتاً، وداع می کنیم. به امید دیدار پروفسور ملیک اصلانیان عزیز.

پی نوشت

1- مدیر انجمن فرهنگی اتریش در تهران.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24
سال هفتم | تابستان 1382 | 136 صفحه
در این شماره می خوانید:

واراند

نویسنده: سونا خوجاساریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 شاعر و مترجم شهیر ارمنی سوکیاس کورکچیان با نام مستعار "واراند" در سال 1333 در تهران متولد شد. مادر وی از مهاجران...

نگاهی گذرا به کتاب اران

نویسنده: عبدالحسین فرزاد فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 اثر: دکترعنایت الله رضا انتشارات: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه چاپ اول 1380 در این روزگار، حوصلۀ پژوهش...

تالش ها

نویسنده: گارنیک آساطوریان/ ترجمه: آنوشیک ملکی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 تالش ها از اقوام ایرانی اند. آنها خود را تولیش، تولیشون (جمع) می نامند. اما در ایران به تالش...

آشنایی با پروفسور گارنیک آساطوریان

نویسنده: آنوشیک ملکی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 اشاره: دکتر گارنیک آساطوریان در هفتم مارس سال 1953 در تهران به دنیا آمده است. پس از اتمام تحصیلات در مدارس نائیری و...

نگاهی نو به تدفین اقوام اورارتو

نویسنده: مژگان سیدین فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 منشأ کلمه اورارتوUrartu کلمۀ " اورارتو" از اسناد آشوری گرفته شده است نه از خود مردم اورارتو که پادشاهی خود را...

تاریخ و تمدن قوم اورارتو یا آرارات

نویسنده: فریده معتکف فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 اشاره: خانم دکتر فریده معتکف، ایران شناس و مؤسس انجمن ایران شناسان تهران، دوره تحصیلات خود را در مدرسۀ عالی خواجه...

مراسم گرامیداشت خدمات ارزنده دکتر روان پزشک هاراطون داویدیان

نویسنده: کارینه داویدیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 به پاس خدمات شایسته دکتر روان پزشک هاراطون داویدیان، در تاریخ 24 خرداد، مراسم بزرگداشتی به همت شورای خلیفه گری...

چگونه قاضی یک تنه دست به محاصره دولت ترکیه زد

نویسنده: سیف الله گلکار فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 چگونه قاضی یک تنه دست به محاصرۀ دولت ترکیه زد دوازدهم مرداد 1382 سالروز نودمین سال به دنیا آمدن استاد محمد قاضی...

ژرفنای موسیقی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 اشاره: روزنامۀ همشهری در تاریخ دوشنبه 30 تیر 1382 در شماره 3113 خود نظر چند تن از شاگردان و برخی چهره  های موسیقی را دربارۀ ویژگی های هنری...

هنرمندی که موسیقی او را دوست می داشت

نویسنده: کاملیا مسیح فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 سال هاست که در زبان فارسی برای نوشتن کتاب یا مقاله ای دربارۀ استادم امانوئل ملیک اصلانیان به دنبال واژه  های مناسب و...

تقدیم به استاد گرامی امانوئل ملیک اصلانیان

نویسنده: میترا بصیری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 راه را آهسته امّا بی درنگ پیمودی تشنه آمده بودی و به دنبال چشمه آمده بودی تا درون بشویی تا آیینۀ خویش را در آن بجویی...

بیانات دکتر کریستیان فلنر

ترجمهٔ: دینا دیناری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 بیانات ایراد شده توسط آقای دکتر کریستیان فلنر، معاون سفیر اتریش و مدیر انجمن فرهنگی اتریش در مراسم ترحیم استاد امانوئل...

به یاد امانوئل ملیک اصلانیان

نویسنده: لیدا بربریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 24 در تاریخ 23 تیرماه 1382 ما شاهد از دست رفتن کسی بودیم که جمیع محاسن انسانی  را در خود داشت، او پیش کسوت موسیقی...