نویسنده: روبرت مارکاریان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37

فصلنامهٔ پیمان دهمین سال انتشار خود را پشت سر گذاشت. انتشار پیمان در دهمین سالگرد خود ارزش قدردانی دارد زیرا که پیمان پدیده ای منحصر به فرد در تاریخ معاصر جامعهٔ ارامنهٔ ایران است.

ارامنه و ایرانیان دارای سابقهٔ همسایگی چندین هزار ساله بوده اند و در چهارصد سال اخیر زندگی چندصد هزار ارمنی با هم وطنان ایرانی خود پیوند خورده است. مشترکات اجتماعی و فرهنگی ای که در سایهٔ این پیوند ایجاد شده اند در فصلنامهٔ فارسی زبان پیمان امکان طرح و بررسی یافته اند.

پیمان همچنین نقشی مهم در آشنا ساختن فارسی زبانان با فرهنگ و ادب ارمنی داشته است. پیمان را از این لحاظ می توان با مجلهٔ هور، که در سال های دور چاپ می شد و متأسفانه دوام نیافت، مقایسه کرد.

مسیری که پیمان در ده سال اخیر طی کرده مرهون چیرگی بر دشواری های بسیاری چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ کاری بوده که حاصل تلاش جمعی از افراد صادق و خستگی ناپذیر است. کسانی که از نزدیک با فعالیت های مطبوعاتی آشنا هستند می توانند گواه این واقعیت باشند که انتشار فصلنامه ای در این سطح که هر شمارهٔ آن منبعی غنی در خصوص مراودات ارامنه و ایرانیان است، آن هم با اتکا به استعدادهای خودی، بدون تکیه بر درج آگهی های مرسوم در نشریات و اتکا به منبع مالی مشخص و بدون هیچ گونه چشمداشت مالی، کاری است بس دشوار.

مؤسسهٔ تحقیق و ترجمهٔ هور، با حمایت های مادی و معنوی خود، نقش انکارناپذیری در تداوم انتشار فصلنامهٔ  پیمان داشته است. همچنین باید ارج نهاد تلاش سردبیران و اعضای هیئت تحریریهٔ این فصلنامه را که در سایهٔ فعالیت آنها امروزه پیمان یکی از مجلات مورد توجه قشر روشنفکر جامعه است. ضمناً باید به مساعدت های مالی چند سال اخیر شورای خلیفه گری ارامنهٔ تهران نیز اشاره کرد که موجب کاهش بار مالی انتشار فصلنامه شده است.

به واسطهٔ تلاش هیئت تحریریهٔ پیمان امروز شاهد بررسی فرهنگ و ادب ارمنی و ارائهٔ مقالاتی از سوی نویسندگان فارسی زبان هستیم که دارای ارزش های خاص دانشگاهی اند.

پیمان دهمین سال انتشار خود را پشت سر نهاد. امید که انتشار آن با همکاری متفکران ایرانی و ارمنی و مساعدت های مالی شورای خلیفه گری سال ها تداوم یابد.

اجرتان پاینده باد.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37
سال دهم | پاییز 1385 | 152 صفحه
در این شماره می خوانید:

نامه های تبریک

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 مدیر محترم فصلنامهٔ پیمانسلام بر شمااینکه پیمان ده ساله شد جای خوشبختی من و شما است. چه کسی باور می کرد که پیمان در یک چشم به هم زدن (!)...

تجلیل از پیمان

نویسنده: روبرت مارکاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 فصلنامهٔ پیمان دهمین سال انتشار خود را پشت سر گذاشت. انتشار پیمان در دهمین سالگرد خود ارزش قدردانی دارد زیرا که...

فهرست مقاله های منتشر شده در سی و شش شماره فصلنامه پیمان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 گزارش ها و رویدادها شمارهٔ1، بهار1375 ـ دیدار رهبر دینی ارامنه، جاثلیق آرام کشیشیان از ایران ـ تأسیس رشتهٔ زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه...

انگاره های ارمنی

نویسنده: وارتگس پطروسیان، ترجمه: ورژیک محمودیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 اشاره وارتگس پطروسیان در 1923 میلادی در آشتاراک ارمنستان دیده به جهان گشود. پس از پایان...

عمومی سلمانی

نویسنده: ویلیام سارویان،ترجمه:جامی شکیبی گیلانی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 اشاره ((مایلم آن قدرت جهانی را ببینم که این قوم را نابود می کند، این قوم مردم بی اهمیت را،...

پیمان و یک دهه تلاش

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 پیمان در آغاز یازدهمین سال انتشار شوق پیروزی، ذوق مبارزه و سنگینی مسئولیت درهم آمیخته اند. دراین سرآغاز، ارادهٔ خود را برای رویارویی با...

گورستان ارامنه تبریز و کلیسای شوغاگات مقدس

نویسنده: نادره شجاع دل فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 کلیسای شوغاگات مقدس[2] را سیمون منوچهریان، مدیر کارخانهٔ چرم سازی، در 1940م/1319ش در گورستان ارامنهٔ تبریز ساخت....

ارمنیان و صنعت چاپ ایران

نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 با بررسی تاریخ دو ملت کهن ایرانی و ارمنی و سابقهٔ تاریخی و فرهنگی شان به جایگاه خاص آنها در بین سایر ملت های...

زمان ما تاریخ ماست

نویسنده: باکرات اولوبابیان،ترجمه: هرمیک آقاکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 زبان ما تاریخ ماست. این سخن نغز از نویسنده و زبان شناس شهیر آلمانی یاکوپ گریم است. دهه های...

ابداع خط ارمنی،تبلور هزار و ششصد سال هویت و فرهنگ

نویسنده: روبرت بگلریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 مقدمه جدای از اینکه ارامنه ملیّت چه کشوری را دارند و شهروند چه حکومتی هستند، زبان ارمنی برایشان ارزشی ویژه دارد و...

نگاهی مختصر به ایروان

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 37 شهر ایروان، که در منابع ارمنی و ملل همسایه با نام های یِرِوان، ایروان، آریوان، آروان، اریوان، اروان، روان و... آمده...