«ایران‌نامه» مجلۀ پژوهشی خاورشناسان جمهوری ارمنستان است که به زبان ارمنی در ایروان منتشر می‌شود. شماره‌های مشترک 22-23 ایران‌نامه (شمارۀ 6 سال 1996 و شمارۀ 1 سال 1997) حاوی مطالبی با عنوان‌های زیر است:

ایران‌نامه

-افتتاح «مرکز ایران‌شناسی در قفقاز» در ایروان.

آکادمیسین گئورگ غریبجانیان، شمه‌ئی از تاریخ مسئله شرقی.

آرمناک مانوکیان، فرازی چند از زندگینامۀ رهبر خلیفه‌گری ارامنۀ آذربایجان: اسقف اعظم نِرسس ملیک تانگیان.

-گئورگ آقابکف جاسوس شوروی، حزب داشناکسوتیون و کردها.

پروفسور گارنیک آساتوریان، فرزند بزرگ قوم زازا: به یاد ابوبکر پاموکچو (1946-1991).

رِمِه بیر (نویسندۀ قوم زازایی)، دودِن: گورستان ارمنیان.

ساموئل رامازیان، کوراوغلی-حماسۀ قهرمانی اقوام ترک زبان (مقالۀ دوم).

لوسینه ساهاکیان، نام‌های اماکن و ترکیب قومی ولایت بایبورد در قرن 16م براساس دفاتر «تحریر» عثمانی.

گایوس پلینیوس، زمین‌لرزه‌ها. ترجمۀ دکتر گوهار مرادیان از متن اصلی کتاب «تاریخ طبیعی» مورخ رومی قرن اول میلادی.

-ایاتکار زریران، ترجمۀ متن پهلوی و حواشی از دکتر ادوارد خورشیدیان.

پروفسور روبن قازاریان، گروه‌بندی موضوعی وام‌واژه‌های فارسی در ارمنی میانه.

پروفسور گارنیک آساتوریان، ریزه‌یابی‌های واژه‌شناسی (III).

-به یاد دوست از دست رفته دکتر احمد تفضلی.

اولگا واردازاریان، دربارۀ واژۀ «ترجمه» در زبان ارمنی کهن.

میکایل آراکلیان، عناصر ایرانی در مینیاتورهای قرن 17م مسروپ خیزانی.

لندروش آلویان، شرق در صفحات نشریۀ «مشاک».

دکتر گایانه کوچاریان، روابط معنوی-روان‌شناختی در نظام پایتخت‌های قدیم ارمنستان.

نشریه همچنین حاوی مقالاتی به مناسبت شصتمین سالگرد تولد دانشمندان ارمنستان گورگن ملیکیان، شرق‌شناس و لائورا شخویان متخصص ادبیات فارسی است.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6

سال دوم | بهار و تابستان 1376 | 152 صفحه
در این شماره می خوانید:

رویدادها

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 دیدار آیت الله تسخیری و پیشوای دینی ارامنه در لبنان در نهم خرداد ماه سال جاری به دعوت جاثلیق آرام کشیشیان پیشوای ارامنه مرکز عالی دینی...

سنگ

نویسنده: روبن ماروخیان/ ترجمه: هرمیک آقاکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 زنم شکوه کنان گفت: -تصورش را هم نمی‌توانم بکنم که چطور باید در طبقۀ دهم زندگی کنیم؟ گفتم:...

واراند

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 واراند شاعر ارمنی‌تبار ایرانی که به زبان ارمنی شعر می‌سراید در اسفند ماه 1332 در تهران زاده شده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در...

موسی خورنی

نویسنده: گاگیک سارگیسیان/ ترجمه: آناهید هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 دربارۀ نویسنده گاگیک سارگیسیان[2] تاریخدان و خاورشناس ارمنی در سال 1926 (1305) در...

درویش به روایت اسناد

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 آندره سوروگیان-درویش-به عنوان یک نقاش حرفه‌ای، در طول بیش از هشت دهه، در حدود سه هزار اثر هنری آفریده و آثار او در نمایشگاه‌های متعدد...

یادنامه درویش

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 آنچه در پی خواهد آمد برگردان سخنان دکتر دیتریش بالس[1]، از شخصیت‌های مشهور شهر هایدلبرگ آلمان است که در مراسم به خاک سپاری آندره...

آندره سوروگیان، درویش

نویسنده: لیدا بربریان، آرمینه زیتونچیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 آندره سوروگیان «درویش»، نقاش ارمنی‌تبار ایرانی، در 27 آذر 1375 (17 دسامبر 1996) پس از یک قرن...

ایران شناسی در منابع ارمنی

نویسنده: واهان بایبوردیان/ ترجمه: گریگور آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 درباره نویسنده واهان بایبوردیان در سال 1933 در شهر «آخالت سخا»ی گرجستان چشم به جهان...

ایدئولوژی امپراتوری هخامنشی

نویسنده: م.آ. داندامایف/ ترجمه: محمود حقیقت کاشانی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 طی چند دهه، از سال 550 تا 512 قبل از میلاد، کشور پارس، که ابتدا بر سازمان قبیله‌ئی...

نگاهی بر فرش ارمنی

نویسنده: علی حصوری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 چه در میان اهل تحقیق و چه در میان فرش‌فروشان ارمنی‌باف اصطلاح معروفی است. در ایران فرش‌هایی که ارمنیان اطراف زاینده...

بازسازی واژه های فارسی

نویسنده: گارنیک آساتوریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 بازسازی واژه‌های فارسی و نام‌های ویژۀ ایرانی عنوان مجموعه‌ئی است در دو بخش که بخش اول آن به بازسازی واژه‌های...

آوتیک ایساهاکیان و قرآن

ترجمه: آرمن بیگلریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 در عرصۀ ادبیات ارمنی استاد بزرگ آوتیک ایساهاکیان، بیش از همه مجذوب فلسفه، فرهنگ و ادیان شرق بوده است. شرق کهن برای...

نگرشی بر فرهنگ و تمدن اورارتو

نویسنده: فریدون آورزمانی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 5 و 6 سرزمین اورارتو که در متون باستانی به نام خالدی[2] نیز آمده است، تقریباً همان حیطۀ جغرافیایی ارمنستان امروزی به...

مطبوعات ارمنی زبان در ایران

نویسنده: آرمن بیگلریان تاریخچه در سال 1512 میلادی، شش دهه پس از اختراع صنعت چاپ، نخستین کتاب چاپی ارمنی در شهر ونیز منتشر شد. 126 سال بعد، در سال 1638 (حدود 1017ه.ش)...