مؤسس و سردبیر – پروفسور دکتر گارنیک آساطوریان

فهرست مندرجات

(شماره35، سال هفتم)

ایران نامه

– فهرست مندرجات جلد سوم و چهارم سالنامه بین‌المللی مرکز ایرانشناسی در قفقاز”Iran Caucasus”- ص1.

– دکتر لئون شیرینیان. نخجوان: اهمیت سیاسی و استراتژیکی آن -2

– ویکتوریا آراکلو. وهّابیت: تاریخ، اصول و برنامه های سیاسی آن -7

– دکتر یعقوب چاکریان. سیاست ضد ارمنی ترکیه به مثابه فاکتور غیر ثبات در ماوراء قفقاز -14

– دکتر آرمناک مانوکیان. دانشمندان ارمنی در دوره تضیقات استالینی -17

– پروفسور دکتر روبن آواکیان و دکتر آلکساندر صفریان. مدارکی از پرونده سیاسی استاد گریگور چوباریان (از آرشیو سازمان امنیت جمهوریه ارمنستان) -24

– خبرهایی از مرکز ایرانشناسی در قفقاز -37

– استاد سیمون هاخومیان – 70 – ص.39

– آکادمبسبن هرانت آوتسیان. نامه های اسقف نرسیس ملک – تانگیان به دولت جمهوری ارمنستان (سال1919) -40

– سورن باغداساریان. اسلام و نوگرایی در ترکیه -55

– گیورگ استپانیان. سقوط باکو و مهاجرت ارامنه به ابران از ماه سپتامبر 1918 تا ماه مارس 1919 -58.

– به یاد دوست از دست رفته: واهاگن قوکاسیان -65

– پروفسور دکتر گارنیک آساطوریان. واژه های مشترک در ارمنی و زبان آسی -66

– دکتر بهرام مارتیروسیان. یک مدرک مهم -67

– کامو آلکسانیان. داده های جغرافیایی در سیاحت نامه رافی -68

– دکتر پتروس هوانیسیان و گیورک یازچیان. ترجمه عربی “تاریخ ارمنستان” موسی خورنی -70

– سلسله قاجار -72

– پروفسور هابراپت مارکاریان – 50 (فهرست آثار) -83

– لوسینه ساهاکیان. اماکن و دموگرافی استان اِسپِر بر اساس تحریر دفترهای عثمانی -86

– سورن ساغومیان. تاریخ هجری کلیسای مرکزی آنی -101

– سونا تونیکیان. معراج حضرت محمد -104

– پروفسور میکاییل اسپیریان. از تاریخ شرکت ارامنه ایران در بازی های المپیک -108

– آرمناک مانوکیان. هنرمندان ارمنی در دوره تضیقات استالینی -110

– پروفسور دکتر وِرنِر زوندِرمان. پیرامون نام و تاریخ بازی شطرنج (ترجمه آلمانی – واهه بویاجیان) -116

– دکتر یعقوب هاروتونیان. درباره جای شهر تاریخی تیگراناکِرد -118

– نهج البلاغه: خطبه شماره 165 (ترجمۀ از عربی با حواشی و مقدمه از موشیغ آساطوریان) -123

– هاسمیک یغویان. نقش سگ در رسوم کفن و دفن اقوام ایرانی -126

– واردوهی سارویان. فروغ فرخزاد به زبان ارمنی -131

– نقد کُتُب ص.ص38 ،54،57،63،67،69،85،100،103،117،122،128،135

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12

سال چهارم | بهار و تابستان 1379 | 138 صفحه
در این شماره می خوانید:

سفر پیشوای دینی ارامنه جهان به تهران

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 جاثلیق آرام اول پیشوای دینی ارامنۀ جهان، حوزۀ سیلیسی، در تیر ماه 1379، برای شرکت در آئین های ویژۀ ارامنۀ ایران که همه ساله در قره...

نگاهی به کتاب باغ سیب، باران و چند داستان دیگر

نویسنده: واراند فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 "باغ سیب، باران و چند داستان دیگر" عنوان کتابی است که با تدوین و ترجمه احمدنوری زاده شاعر و مترجم نام آشنای معاصر...

کلیسای مریم مقدس زور زور

نویسنده: واروژان آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 پروژه جابجائی و دوباره سازی کلیسای مریم مقدس زور زور[1] این کلیسا با احتساب خط مستقیم، در حدود 10-12...

ساعات شبانه

نویسنده: هوانس گریگوریان/ ترجمه: مارگریت شاهنظریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 یخ های سیاه شبانه، و سرمای آن بر پیشانی ات، و روشنایی های بی جان کوچه ها؛ تنها...

زندگینامه عالیجناب آرام اول

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 عالیجناب جاثلیق آرام اول رهبر دینی ارامنۀ جهان - حوزۀ عالیه سیلیسی - در سال 1947 میلادی در بیروت لبنان متولد شد و تحصیلات ابتدایی را...

زندگینامه عالیجناب اسقف سبوه سرکیسیان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 اسقف سبوه سرکیسیان در سال 1946 در سوریه دیده به جهان گشود و پس از کسب تحصیلات ابتدایی در سال1961، وارد مدرسۀ علوم دینی حوزۀ عالیۀ...

شعر عاشقی در ادبیات ارمنی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 شعر «عاشقی» در فرهنگ معنوی بسیاری از ملل آسیائی و اروپائی، از جمله ملل ترک و ارمنی یکی ازعرصه های پربار و غنی آفرینش هنری فولکلوریک و...

سایات نووا

نویسنده: آرمن لوکس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 عشق آتشی فروزان است که می سوزاند تا شعله بر کشد و چه بسیار کسان که سودای همدمی بادلبر جانان به سر دارند اما گرفتار...

کلیسای وانک

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 با اینکه متجاوز از دو هزار سال است که ارامنه در ایران به سر می برند، سابقۀ زندگی دیرینۀ آنها به زمان سلطنت شاه عباس پیوند می خورد. در...

سرنوشت من، سرنوشت خانه من، نیاکان من، حرفه من

ترجمه: آ. هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 کمتر موردی پیش آمده که پاراجانف دیدگاه های خود را دربارۀ صنعت فیلمسازی ارمنی بیان نموده باشد. گفته های او را که در...

ارمنستان و ایران همسایگان و دوستان دیرین

نویسنده: واهان بایبوردیان/ ترجمه:سارو بابومیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 ارمنیان از سپیده دم تاریخ، روابط گستردهای با کشورها و ملت های همسایه داشته اند، لیکن...

نقش ارامنه در تجارت خارجی صفویه

نویسنده: دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 در عصر صفوی، یکی از اقلام صادراتی ایران به کشورهای اروپایی که تقاضای زیادی برای آن وجود داشت،...

رنگ انار

نویسنده: دیوید استفان کاون / ترجمه:روبیک آقاجانیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 سرگئی پاراجانف (سارکیس پاراجانیان) نابغه ای از افسانه نگاران سینما بود. او در فیلم...

نام ارمنستان بر سکه های کهن و قرون میانی

نویسنده: خ.آ. موشقیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 کهن ترین سکه هایی که نام ارمنستان بر روی آنها ثبت شده مربوط به پایان سدۀ اول قبل از میلاد است. این نام، نخستین...

تاثیر هنر و فرهنگ اورارتو بر تمدن های ماد و هخامنشی

نویسنده: آرمن نجاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 تأثیرگذاری تمدن های دنیای قدیم بر یکدیگر همواره از مواردی بوده است که دانش پژوهان و باستانشناسان برآن اتفاق نظر...