اشتراکات فرهنگی


 

کمربند مقدس ایران و ارمنستان

نویسنده: دکتر محمود جعفری دهقی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 سرزمین ارمنستان، واقع در غرب آسیا، از شمال به گرجستان، از جنوب به دره  های شمالی دجله، از شرق ‏به دریای خزر و از غرب به بخش  هایی از رود فرات محدود می  شود. ژرف  ترین ناحیۀ این کشور کوهستانی دریاچۀ وان است‏....

وام واژه های ایرانی در گنجینه لغات دینی،گویش های زبان ارمنی

نویسنده: هایکانوش مسروپیان / ترجمه ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 باورهای دینی به عنوان بخشی از فرهنگ و نحوۀ درک انسان از واقعیت  های پیرامون، در هر زبان با مفهوم  ها و واژه  های ویژه  ای بیان می  شوند که مختص آن زبان و گویش  های آن است. ‏هراچیا...

واژه های ایرانی میانه غربی در کلیسای ارمنی

نویسنده: آنوشیک ملکی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 ارمنستان نخستین کشور و ارمنیان نخستین ملتی هستند که دین مسیح را رسماً پذیرفته  اند. مسیح ‏به ‏شاگردانش فرمود:‏‎ ‎‏«پس بروید و همۀ قوم  ها را شاگرد من سازید».[1] از میان شاگردان مسیح، بَرتولُما و تَدَی (به زبان ارمنی...