تحولات سیاسی در ترکیه، آینده ترکیه در اتحادیه اروپا، ترکیه و مسئله ارمنی

نویسنده: هراند دینک /ترجمه: ژیلبرت مشکنبریانس قبل از هر چیز می خواهم در مورد دورانی صحبت کنم که ترکیه به جمهوری تبدیل شد. در مورد اینکه ترکیه از 1923 تا کنون از کجا به کجا رسیده، چه چیز هایی تغییر کرده و اگر تغییر کرده علل این تغییرات چیست و چه عوامل خارجی و داخلی ای...

گفت و گو با دینک

ترجمه: مارینا بنیانیان ((من این حق را دارم تا در سرزمینی بمیرم که در آن زاده شده ام)).                                                                             هراند دینک سازمان بین المللی روزنامه نگاران: آقای دینک، شما در هفته نامهٔ خود، آگوس، نه تنها در مورد...

شورش علیه هویت ترک

نویسنده: تانر آکچام / ترجمه: فرزانه قوجلو من ترک هستم. هراند[3] ارمنی بود. من نویسنده ای در آگوس[4] هستم. هراند خودِ آگوس بود. هراند فقط یک آرزو داشت، می خواست به تنفر، دشمنی و بدخواهی بین ارامنه و ترک ها پایان دهد و هر دو ملت در کنار هم در صلح، احترام و آرامش زندگی...

هرایر خالاتیان؛روزنامه نگار،مترجم و محقق

نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس در جامعۀ انسانی برخی با افکار خود و گروهی با اعمالشان تأثیری ژرف بر جای می گذارند. از این رو، نام و یاد شان به نیکی یاد می شود. هرایر خالاتیان را باید در زمرۀ این دسته از انسان ها بدانیم. شمارۀ حاضر از فصلنامۀ پیمان نگاهی دارد به نقش ارمنیان...

زندگینامه دکتر لئون داویدیان

تدوین شمارۀ تابستانی فصلنامه به پایان رسیده و نشریه آمادۀ چاپ بود که خبر سانحۀ هوایی و در گذشت جان گداز و ناگهانی دکتر لئون داویدیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامۀ پیمان، هیئت تحریریه و همگان را در بهت و حیرت فرو برد. دکتر داویدیان، علاوه بر مسئولیت های فرهنگی،...

بزرگداشت دکتر آرمن حق نظریان

نویسنده: کارینه داوتیان به یاد و خاطرۀ مردی که زندگی اش را صرف حقیقت جویی و زنده نگاه داشتن فرهنگ و تاریخ ملتی کرد که آثار آن همانند صاحبانش در معرض نژادکشی قرار گرفته است. دکتر آرمن حق نظریان، معمار و باستان شناس، در فوریۀ 2009م، پس از آنکه چندی در بستر بیماری گرفتار...