کلیسای وانک

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 با اینکه متجاوز از دو هزار سال است که ارامنه در ایران به سر می برند، سابقۀ زندگی دیرینۀ آنها به زمان سلطنت شاه عباس پیوند می خورد. در سال 1603 میلادی، آنگاه که شاه عباس، آذربایجان را از دست عثمانیان خارج ساخت، ارامنۀ ساکن جلفای ارس...

کلیسای مریم مقدس زور زور

نویسنده: واروژان آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 11 و 12 پروژه جابجائی و دوباره سازی کلیسای مریم مقدس زور زور[1] این کلیسا با احتساب خط مستقیم، در حدود 10-12 کیلومتری کلیسای تادئوس مقدس (قره کلیسا) و در نزدیکیِ آبادی بارون، در دهنۀ دره ای که رودخانه زنگیما از آن...

بقایای سفال های اورارتویی در دره آرارات

نویسنده: هایک آوتیسیان / ترجمه:روبیک آقاجانیان مطالعات انجام شده در مورد باستانشناسی خاور نزدیک و قفقاز که در بین آن ها یادمان‌های اورارتویی از جایگاه خاصی برخوردارند، فرهنگ غنی مادی و معنوی کشورهای باستانی این منطقه را نمایان می‌سازد. تحقیقات پیرامون یادمان‌های...

سیر شکل گیری معماری کلیساهای ارمنی

نویسنده: شرلی آودیان پس از قرون چهارم و پنجم میلادی که ساخت کلیسا در ارمنستان آغاز گردید، معماران ارمنی آنها را به شکل  بازیلیک می ساختند که شامل دو نوع ساده و ستون دار بود کلیساهای  بازیلیک  سالن‌های کشیده ای بودند که در موقعیتی شرقی ـــ غربی قرار می‌گرفتند و در این...

کلیسای سنندج اثری فرهنگی از عصر صفویان

نویسنده: حسن کریمیان اشاره : این کلیسا که در محلۀ  آقازمان  سنندج  واقع  گردیده ، از جهت  تحقیقات باستانشناسانه شایان توجه و درخور تحقیق  است. هرچند امروزه  هیچ  مسیحیای در سنندج زندگی  نمی کند، لیکن به  نظر می رسد مسیحیان  ایران  با پرداخت مخارج مرمت و نگهداری آن،...

مروری کلی بر کلیساهای جلفای اصفهان

نویسنده: تینا کاراپطیان تاریخچه جلفا یکی از محله هایی است که در زمان حکومت سلسلۀ صفویه به شهر اصفهان افزوده شد. ساکنان این محله را ارامنه ای تشکیل می  دادند که از شهر جلفا، واقع در کنارۀ رود ارس، قفقاز، نخجوان، ایروان، ارزروم و حوالی قارص، به این محله کوچانده شده...