بـا خـواننـدگان …

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 93 و 94 بـا خـواننـدگان … فصلنامه پیمان  تداوم فعالیت فرهنگی ـ  اجتماعی خود را مدیون همراهی خوانندگان فرهیخته خود می‌داند. از این رو، در هر شماره بخشی با عنوان « با خوانندگان» قرار داده شده که انعکاس نظرات، پیشنهادها و انتقادات آنان...

به مناسبت نودمین سال تأسیس انجمن فرهنگی ارامنۀ چهارمحال

نویسنده: هایریک آقانیان/ ترجمه آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 93 و 94 اشاره سال1399ش مصادف است با نودمین سال تأسیس انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال. در این نوشتار، ضمن معرفی این انجمن فرصت را غنیمت شمردیم تا نگاهی نیز به تاریخ روستاهای ارمنی‌نشین این منطقه...