تبعید ارمنیان کیلیکیه و طرح های متوقف سازی آن در سال های جنگ جهانی اول

نویسنده: ساموئل آ.بوقوسیان / ترجمه ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 نژادکشی در شمار بزرگ ترین جنایت ها علیه تمدن بشری است. حاکمان ترکیه در سال های 1915ـ1916م دست به نخستین ‏نژادکشی دامنه دار قرن بیستم زدند. آنها 1/5 میلیون تن از ارمنیان ساکن ارمنستان...

سیری مختصر در تحولات عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی

نویسنده: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 مقدمه نبرد ملازگرد،[1] از تاریخ  سازترین جنگ  های دنیاست. در این نبرد، که در نیمۀ دوم قرن یازدهم میلادی به وقوع ‏پیوست، شکست قطعی امپراتوری روم شرقی، بیزانس،[2] ‏ در برابر لشکریان سلجوقی منجر به ظهور و حکومت...

آزادی،برابری و عدالت

نویسنده: دکتر کارن خانلری / ترجمه روبرت بگلریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 از نظر تاریخی این سه مقوله، به خصوص در محافل مترقی، تبدیل به ارزش و ‏بدین  سان به هدف و محور نظری و ایدئولوژیک شمار بسیاری از جنبش  های ملی، سیاسی، اجتماعی و ‏فرهنگی مبدل شده  اند. ‏ ما در...

اینیاس موراد گئادوسُون،خاورشناس و مورخ ارمنی قرن هجدهم

نویسنده: دکتر طهمورث ساجدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 امپراتوری عثمانی بر بقایای امپراتوری بیزانس، که در تاریخ، فرهنگ و ادب فارسی به آن روم گفته می شود، بنا ‏نهاده شد. تاریخ این امپراتوری، در قرن هجدهم میلادی، توجه مورخان و افراد بسیاری را، که به نحوی با این...

دانشنامه های نژادکشی و مسئله ارمنیان

نویسنده: آلان وایتهورن / ترجمه لوسینه مارکاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 ریشۀ دو مفهوم اصلی حقوق بشر، یعنی «جنایت علیه بشریت» و «نژادکشی»، را باید در واکنش به تبعید دسته جمعی و کشتار ارمنیان به دست ترکان جوان در امپراتوری عثمانی در پی جنگ جهانی اول جست و جو کرد....

سنگ نبشته های یادبود نژادکشی ارمنیان در ارمنستان غربی

نویسنده: ساموئل کاراپتیان / ترجمه شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67 پس از کشتارهای مکرر ارمنیان در چندین مرحله در ارمنستان غربی،[2] کیلیکیه و مناطق ارمنی نشین آناتولی طی 1894ـ 1921م، برای جاودان کردن خاطرۀ قربانیان کشتارها، مجسمه های یادبود بزرگ و کوچکی در...