نویسنده: سونا خواجه سری

امیدی سبز

در کنج تنهایی

هذیان میگفت.

تکّه رویایی

رو به آینه

دشنام می داد.

بر بوم گردون

از درناها خبری نبود

رنگ و بوی بهار

از یادها رفته بود.

در پس این سیه پرده

دستی پنهان

سرنوشتی شوم

بهر قومم

رقم زد.

خدایا !

این بازی زمانه بود

یا یک دم رفتیم ز یادها.

سایهٔ مرگ و ظلمت

در آغوش باد بی پروا

رقص کنان

پنجه بر دل ها فکند.

و موج خوف و وحشت

چون شبحی سیاه

فرو فتاد

بر درخت کهنسال.

بر شاخهٔ زمانه

خفته غنچه ای

سرمست از بودن

با نهیبی بی صدا

رو به تاریخ

به خاک افتاد.

وجودش همه

آفتابی بود

که هرگز ندید

رخ خورشید را.

در سکوت نگاهت

ای پپر آتشین

دانه اشکی

تاب می خورد پنهان

دردا!

در آینهٔ اشکت

سوسوی امید

سرابی بیش نبود.

و در آسمان انتظارت

ای خاک نازا

تنها، طنین مرگ

در پرواز بود.

خدایا !

قوم کوچکم

در آخرین دم

 با انگشتانی تکیده

بر خاک تشنه

نامت را نوشت.

خدایا !

نامت

زخم تن صحراست

که بر جا مانده

پس از گذشت سالیان سال…

تیره شو ای گنبد نیلگون

آرام شو ای باد سرکش

سر فرود آر ای  خورشید فروزان

اینک آوریل

روز تدفین وجدان ها

روز رستخیز در خاک خفتگان

اینک آوریل است.

… با ترنم صدای دستانم

بهاران را آواز خواهم داد

و در شکاف زمانه

نهالی خواهم کاشت

تا هم نوا با نبض خاک

سُراید رسیدن بهار را

و ریشه دواند

در هجوم فاصله ها…

سلام بر تو

ای نودمیدهٔ سبز زمین

جوشش جوانهٔ سبزت

فریادی است سرخ

بر وجدان زمانه…

           «ما همانیم».

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31
سال نهم | بهار 1384 | 116 صفحه
در این شماره می خوانید:

۱۹۱۵، سال بی بهار

نویسنده: سونا خواجه سری امیدی سبز در کنج تنهایی هذیان میگفت. تکّه رویایی رو به آینه دشنام می داد. بر بوم گردون از درناها خبری نبود رنگ و بوی بهار از یادها رفته بود. در...

مراسم یادبود آوریل ۱۹۱۵

نویسنده: کارینه داودیان به منظور گرامیداشت یاد و خاطرهٔ 5 / 1 میلیون شهید ارمنی، که در سال1915 م به وسیله کارگزاران دولت ترکیه از سرزمین آبا و اجدادی خود بیرون رانده و...

پراکندگی کلیساهای تاریخی ارمنیان در آذربایجان غربی

نویسنده: بهروز خان محمدی از آنجا که ولادت حضرت مسیح مصادف با سلطنت فرهاد پنجم، پادشاه اشکانی، بود و اشکانیان نیز مانند هخامنشیان آزادمنش بودند و پیروان ادیان گوناگون در...

نوجوانان قهرمان ارمنی

نویسنده: سیف الله گلکار سیری در کتاب چهل روزِ موسی داغ چهل روزِ موسی داغ، فرانتز ورفل، ترجمهٔ محمد قاضی، تهران، زرین،1374 ش. اشاره فرانتز وِرفِل (1890ـ 1945م) که هم...

سیری در کتاب تاریخ ماکو

نویسنده: ادوارد هاروتونیان اشاره میراسدالله موسوی ماکویی، روز چهاردهم مهر ماه1297 ش در شهر ماکو در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش، میرطاهر، مردی زحمتکش و مورد...

بازگشت به شن های مارگانه

ترجمه: سونا خواجه سری ماه مه بود. با گروهی از دوستان در یک سفر زیارتی عازم صحرای دِرزُر[1]شدیم. در اتوبوس ما شش زائر ارمنی هم بودند که همگی در یک مهمانسرا اقامت گزیدیم....

گر خون خاموش بماند،سنگ ها فریاد برخواهند آورد

ترجمه: النا مسیحی میلیون ها تن در بستر جوشان بیابان ها جان باختند. صدها تن به یتیمخانه ها و نوانخانه های حلب و بیروت رسیدند. و فقط ده ها تن تا قرن بیست ویکم زیستند تا...

رافائل لمکین و نسل کشی ارمنیان

نویسنده: استیون ال جیکوبز/ ترجمه: ژیلبرت مشکنبریانس اشاره نوشتهٔ حاضر، برگردان مقاله ای است که استیون جیکوبز، استاد دانشگاه آلابامای توسکالوسا در کنفرانس هشتاد و پنجمین...

خزر – یک جستار (بحث) ریشه شناسی

نویسنده: جامی شکیبی گیلانی یادداشت شمارهٔ1. بن این جستار از فرهنگ ریشه شناسی پارسی - شناسنامهٔ واژگان پارسی - CEDPL نوشتهٔ نویسندهٔ این جستار برداشته شده است. یادداشت...

کارا کلیسا یا قره کلیسا – بررسی ریشه شناسی

نویسنده: جامی شکیبی گیلانی بنا بر فلسفهٔ وجودی و خط مشی فصلنامهٔ پیمان، باب مناظره برای دستیابی به حقایق فرهنگی همیشه باز بوده است. نوشتار ‹‹کاراکلیسا یا قره کلیسـا،...

سخنی کوتاه در باره پزشک جامی شکیبی گیلانی

پزشک جامی شکیبی گیلانی در هشتم آگوست1939 م در تربت جام زاده شد. به سال 1964 از دانشکدهٔ پزشکی تهران دانشنامهٔ پزشکی گرفت، پس از سربازی به سال 1966 به آمریکا رفت، پس از...

نابودسازی فرهنگی

همزمان با قتل عام و اخراج ارمنیان از سرزمین آبا و اجدادی خود در منطقهٔ شرق ترکیهٔ فعلی در سال های1915 و1916 م، نه تنها اموال قربانیان به تاراج رفت، بلکه کلیهٔ کلیساها و...