سال هفدهم | زمستان 1392 | 296 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

2- چهره های هنری

3- چهره های ادبی

4- تاریخ معماری

5- نگاهی به تاریخ

6- معرفی کتاب

7- باخوانندگان

سرمقاله

آغاز سال نو را همۀ مردم جهان در همۀ نقاط جهان گرامی می دارند و با دلی شاد و رویی گشاده فرا رسیدن روزهایی بهتر را برای یکدیگر آرزو می کنند. کلمات بهتر و آرزو نزد هر قوم رنگ و ماهیتی دیگر و ریشه هایی متفاوت در فرهنگ و ادب مختص به آنان دارند.

ایرانیان فارسی زبان و همچنین ما ایرانیان ارمنی زبان روزهای بهتر را در سایۀ الطاف خداوند و آرزوی رسیدن به آن را در گرو مقدرات نیروی ماوراء الطبیعه می دانیم. گواه این حقیقت را، که ناظر بر همرنگی باورهای دو قوم ارمن و فارس است، می توان در اصلی ترین کلام حاکی از تهنیت و شادباش در نزد این دو قوم دید.

کلمۀ «مبارک» نزد فارسی زبانان و واژۀ «شنورح»[1] نزد ارمنی زبانان، هر دو کلماتی مصطلح و مترادف اند برای اشاره به مفهومی واحد، یعنی تبرک جستن یا آرزوی خوبی های بلاعوضی که بدون درخواست ما انسان ها به ما ارزانی شده و می شود.

خوانندۀگرامی، نوروزت مبارک، «شنورح آوور نورتاری».[2]

محور اصلی این شماره از فصلنامۀ پیمان، بنابر درخواست برخی از خوانندگان، در کنار مطالب گوناگون، بررسی تاریخ کلیسای مریم مقدس و رسالت مراکز فرهنگی و آموزشی مستقر در پیرامون آن است.

بررسی زندگی اجتماعی ارمنیان ایران بازگوکنندۀ اصرار و ابرام همیشگی آنها در گرد آمدن حول کلیسا ها و استقرار نهادهای فرهنگی خود در پیرامون آنهاست. بازتاب کامل این واقعیت در ساختار کلیسای مریم مقدس، مدارس، انجمن های خیریه، موزه و نهادهای ادبی و اجتماعی هم جوار آن، هیئت تحریریه و پژوهشگران فصلنامه را برآن داشت تا ضمن درج مستندات تاریخی گزارشی را در مورد مراکز فرهنگی پیرامون کلیسای مریم مقدس در اختیار خوانندگان قرار دهند.

این گزارش را آغازگر برنامه ای می دانیم برای شناسایی و معرفی کلیساهای دیگر و نهادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ارمنی که سال های متمادی شاخص حضور پررنگ ارمنیان در ایران بوده و هستند.

تاریخ نگاری ارمنی قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی؛ ریشه شناسی واژه های آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس؛ قالی یتیمان ارمنی؛ معرفی چهره های هنری و ادبی؛ و مقالات دیگری که در این شماره عرضه شده اند معرف دیدگاه ها و انتظارات اجتماعی، روحیات و علایق ایرانیان ارمنی و ارمنیان جهان هستند و همچون همیشه با هدف شناساندن این قوم کهن، به خوانندگان فصلنامه و پژوهشگران این عرصه عرضه شده اند.

پی نوشت ها:

Shenorh 1ـ                                                   

 به معنای سال نو مبارک. Shenorhavor Nor Dari 2ـ