سال پانزدهم | زمستان 1390 | 264 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- پانزده سال پیمان

2- نگاهی به مطبوعات

3- مقاله ها

4- شخصیت های علمی

5- نگاهی به تاریخ

 

سرمقاله

تاریخ نویسی در راستای خط مشی فصلنامۀ پیمان را از وظایف و مسئولیت های خود می دانیم. باشد که با ثبت آنچه که هم اینک در جامعۀ ارمنیان ایران می گذرد، با یادآوری آنچه که پدران ما در این سرزمین انجام داده اند و با بازتاب ویژگی ها و عملکرد لایه های گوناگون اجتماع، از انجمن ها و باشگاه ها گرفته تا آحاد فرهیخته، حافظ و مرجع راستین و گویایی باشیم برای نسل های آینده و برای آنانی که دستی درکنکاش بافت اجتماعی ایران بزرگ دارند.

در شمارۀ گذشته به معرفی روزنامه و چاپخانۀ هشتاد سالۀ آلیک پرداختیم و در این شماره نگاهی داریم به نهاد مردمی دیگری به نام باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات و واقعیتی دیگر به نام صدای رادیو ارمنی.

آرارات را به زیر ذره بین برده ایم تا هفتاد سال فعالیت آن را بشناسانیم، اهمیت وجودی آن را برای جامعۀ ایرانیان ارمنی ملموس سازیم و نقش آن را در داد و ستد فرهنگی و ورزشی با دیگر هم وطنانمان بررسی کنیم.

اگر آرارات را ارمنیان تهران بنیاد نهادند و زحمت ها به پای آن کشیدند تا بدان جا که ماحصل آن چنان شد که رسانه ها تیم فوتبال آن را، پس ازتیم های استقلال و پیروزی، پر طرف دارترین تیم تهران شناختند، سازمان رادیو تلویزیون ایران شصت و شش سال پیش به استقبال صدای رادیو ارمنی یا «رادیو ژام» بر روی موج اف ام رفت تا از هر فرصتی برای نزدیکی فرهنگ ها بهره جسته باشد.

در کنار معرفی بنیادهای فوق، که از نقش آفرینان مهم جامعۀ ارمنیان ایران بوده اند، تعهدی داریم نسبت به چهره های فرهیخته ای که خود به تنهایی نقشی ماندگار در جامعۀ ایران داشته اند. معرفی چهره های فرهیخته و اثر گذار در جامعۀ کنونی را از شماره های پیشین آغاز کرده و در این شماره نیز با بررسی زندگی و کارنامۀ گروه دیگری از اندیشمندان ایرانی ارمنی به عهد خود وفادار مانده ایم. ایمان داریم که با بازکردن صفحات شناسنامۀ جامعۀ ارمنیان ایران باز هم پلی خواهیم ساخت میان دو فرهنگ بزرگ پارس و ارمن برای درک عمیق تر روحیات یکدیگر.

بازتاب دیدگاه های همراهان پیمان و فرهیختگانی را که ما را مورد تفقد قرار داده اند نیز در این شماره جای داده ایم تا از لا به لای خطوط پیام ها بیش از پیش شاهد بار مسئولیت خود باشیم. هدف از چاپ عین متن پیام فرهیختگانی که با استقبال از دستاوردهای پیمان، طی پانزده سال گذشته، حمایت خود را از فعالیت های فصلنامه اعلام کرده اند نه برای خودستایی بلکه برای افروخته نگاه داشتن شعلۀ انگیزۀ ادامۀ فعالیت فصلنامه و تحرک دو چندان آن بوده.