سال چهاردهم | پاییز 1389 | 232 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- شخصیت های علمی

2- چهره های هنری


3- چهره های ادبی

4- مقاله ها

سرمقاله

فصلنامۀ پیمان به پاس پیمانی که برای ایجاد پلی دیگر بین فرهنگ و سنت ایرانیان و ارمنیان بسته شده است، نویسندگان ارمنی را به نگارش به زبان فارسی، مترجمان را به برگردان آثار ادبیات ارمنی به زبان فارسی و نویسنگان فرهیختۀ پارسی زبان را به نوشتن دربارۀ شخصیت های ادبی و اجتماعی ارمنی و بررسی آثار آنان ترغیب کرده و در هر پاییز طلایی، که به مناسبت ابداع حروف الفبای ارمنی در این فصل از 301م آن را شاخص فرهنگ و ادب ارمنیان دانسته اند، فصلنامۀ پاییزی خود را همواره به معرفی جلوه هایی از این دو فرهنگ کهن اختصاص داده است.

پیمان در آستانۀ پانزدهمین سال انتشار خود، این شمارۀ پاییزی را نیز، به روال همه ساله، به معرفی جلوه هایی از این دو فرهنگ کهن اختصاص داده است. صفحات این شماره حاوی چکیده هایی است از زندگی نامۀ شخصیت ها و آثار معنوی و ماندگار آنهایی که از خاک ایران بر خاسته، ارتباطی معنوی با ایران و ایرانی داشته و یا نقشی در استحکام پیوند این دو قوم کهن عهده دار بوده اند.

دکتر هاراطون داویدیان، پدر روان شناسی و روان پزشکی مدرن ایران و یکی ازپنج روان پزشک منتخب جهان؛ دکتر کارو لوکاس، پدر هوش مصنوعی، استاد محاسبۀ داده ها و چهرۀ ماندگار منتخب سال 1385ش؛ دکتر آلنوش طریان، نخستین استاد زن در رشتۀ فیزیک ستاره ها و مادر ستاره شناسی ایران؛ رافی، برجسته ترین نویسندۀ انقلابی ارمنی متولد سلماس؛ هاکوپ کاراپنتس، که از سطر سطر از نوشته هایش بوی بهارنارنج شیراز و فلسفۀ عمر خیام می تراود؛ یقیشه و آراکل داوریژتسی، ایران شناسان  نامی ارمنی در قرون پنجم و هفتم میلادی؛ ادمان، نقاش متجدد و مترقی معاصر؛ و مسروپ تاغیادیان، روشنفکر اصلاح طلب ارمنی چهره هایی هستند که قالب کوچک پیمان فقط می تواند نام بزرگشان را هجی و خوانندگانش را به بررسی و شناخت میراث معنوی آنان ترغیب کند.

باشد که با ادای احترام به این فرهیختگان همیشه زنده و بزرگداشت نام و یادشان تجسمی از فرهیختگی، ازخودگذشتگی، عشق به دانش و همنوع دوستی در ذهنمان متبلور شود.