سال اول | تابستان 1375 | 120 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- چهره های هنری


2- مقاله ها

3- تاریخ معماری


4- ادبیات


5- معرفی کتاب


6- مطبوعات


7- رویدادها و گزارش ها

سرمقاله

انتشار نخستین شمارۀ فصلنامۀ «پیمان» در بهار امسال با استقبال فرهنگدوستان و اندیشمندان روبرو شد و بسیاری از صاحبنظران با تماس‌های تلفنی و نامه‌های خود ما را مورد لطف قرار دادند و بزرگوارانه بر کمبودها و کاستی‌های نخستین شمارۀ  «پیمان» با دیدۀ اغماض نگریستند و آغاز کار فصلنامه را به گرمی تبریک گفتند. برخی نیز به دعوت ما برای همکاری و ارائۀ پیشنهادها و نقطه‌نظرهای خود پاسخ مثبت دادند. بی‌تردید معرفی فصلنامۀ  «پیمان» از سوی دیگر نشریات، سهم شایسته‌ئی در آشنایی اندیشمندان و اهل قلم با این نشریه داشته است.

تأثیر فرهنگ ایرانی در گستره‌ئی بسیار فراتر از مرزهای جغرافیائی و بازتاب آن در فرهنگ عامه، افسانه‌ها، داستان‌های حماسی-مردمی و ادبیات کشورهای همسایه اگرچه بر کسی پوشیده نیست ولی نیازمند بررسی و شناخت همه‌جانبه است. در این میان ارمنیان به واسطۀ عوامل جغرافیائی و تاریخی و قرن‌های متمادی همجواری و همزیستی با ایرانیان از موقعیت ویژه‌ئی برخوردارند به طوری که از دیرباز بررسی‌های خاورشناسی و ایرانشناسی ارج و منزلت والائی در مطالعات فرهنگی و علوم انسانی پژوهشگران ارمنی داشته است. فصلنامۀ  «پیمان» امیدوار است بتواند در ارائۀ آثار پژوهندگان فارسی‌زبان، و به موازات آن در معرفی مطالعات ایرانشناسان ارمنی همواره کوشا باشد.

بخشی از شمارۀ دوم  «پیمان» را به یادنامۀ هنرمند وارسته «کلارا آبکار» اختصاص داده‌ایم، گامی کوچک در گرامیداشت یاد هنرمندی بزرگ که عمری را در انزوای خویش با آفرینش پرده‌های بدیع گذراند و چه خوب شد که در واپسین سال‌های عمر تابلوهایش از نابودی و افتادن به دست سوداگران آثار هنری بدور ماند. دربارۀ کلارا آبکار هنوز بسیار باید نوشت و ما امیدواریم در شماره‌های آینده مطالب دیگری دربارۀ شخصیت و هنر آن زنده یاد ارائه کنیم.

از اهل قلم و صاحبنظران و علاقه‌مندان  «پیمان» دعوت می‌کنیم با مقاله‌های خود و ارائۀ نقطه‌نظرها و پیشنهادها، در پربار کردن این نهال تازه مطبوعات با ما همکاری کنند.