پزشک جامی شکیبی گیلانی

پزشک جامی شکیبی گیلانی در هشتم آگوست1939 م در تربت جام زاده شد. به سال 1964 از دانشکدهٔ پزشکی تهران دانشنامهٔ پزشکی گرفت، پس از سربازی به سال 1966 به آمریکا رفت، پس از گذراندن انترنی در سال 1969 در رشتهٔ بیماری های کودکان ویژه کار گشت، و سپس از دانشکدهٔ پزشکی کانزاس KS ,KC Kansas University Medical Centerبه سال 1972 در رشتهٔ بیماری های دل کودکان دانشنامهٔ خود را دریافت کرد.در همان سال هموند آکادمی بیماری های کودکان Fellow of the American Academy of Pediatrics و هموند (عضو) کالج بیماری های دل (قلب) امریکا   American College of Cardiology  Fellow of the گشت. در آمریکا نخست استادیار و سپس دانشیار گشت و به سال 1974 سرپرست بخش دل کودکان در بیمارستان قلب شد. در رشتهٔ پزشکی کتاب Cardiology Review را در آمریکا به چاپ رساند که سه بار پیاپی چاپ شد. بیش از پنجاه گفتار پژوهشی در ماهنامه های پزشکی برون مرزی به چاپ رساند و از دستاوردهای واپسین سال های کارش برپا کردن آزمایشگاه الکتروفیزیولژی و آوردن درمان با دستگاه پاکوستار  Enhanced Extracorporeal Counterpulsation برای نخستین بار به ایران بوده است.

گرچه پزشکی را زیر فشار پدر و مادرش برگزید اما همیشه به زبان عشق می ورزید. در آن سال ها دسترسی مانند امروز به کتاب نوار و تلویزیون برای آموزش زبان بسیار دشوار بود با این همه تا سال دوم پزشکی زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیولی را آموخت و سپس تا سال پنجم پزشکی زبان روسی را نیز فرا گرفت. پیش از رفتن به دانشکدهٔ پزشکی می خواست رشتهٔ زبان و ریشه شناسی را پیشهٔ خود سازد اما چون از آن راه بیراه گشت، درس های پزشکی خود را به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی می خواند و ایتالیایی و اسپانیایی را نیز تا سال های آموزش کودکان و دل کودکان در امریکا ینگه می کشید.

از سال1978م چون کارهای پژوهشی پزشکی و آموزشی به دشواری برخورد، به زبان روی آورد و در بیست و اندی سال گذشته بیشتر زمان خود را در زمینهٔ پژوهش و نیرومندسازی زبان پارسی، به کار برد. برای باز آموختن زبان پارسی پس از بررسی نوشته های کهن پارسی با زبان های پهلوی و سنسکریت و اوستایی آشنا شد و برای دستیابی به گنجینهٔ واژگان و دستور راستین زبان پارسی ناگزیر سفرهای دشوار به روستاها کرد، گویش هایی ناب را گرد آوری کرده و در این میان ناگزیر می بایست از آبشخور بی مانند زبان شناسی، همانا زبان ارمنی، نیز بهره گیرد. در این راه جز عشق بی چشمداشت پشتوانهٔ گرانبهایش دوست او فرخندهٔ زندی بوده است که بیش از خود او در این زمینه از زندگی خود مایه گذاشته است. بی گمان بدون کمک او این کارها نشدنی می بود.

در زیر فهرست کتاب های پژوهشی او که همگی در Princeton University Library کاتالوگ شده اند، دیده می شود. تک گفتارهای پژوهشی او در این فهرست نیامده اند.

 1. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش تاتی اسکستان
 2. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: کردی هورامی
 3. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش خاشی از نیم زبان بلوچی
 4. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش نیشابوری
 5. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش لری کوهانی: نهاوندی
 6. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش گنویی (gonuyi)
 7. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش زرتشتیان اردکان
 8. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش لاری
 9. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش وجگونی
 10. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش کری سوراوی (sura’ vi) چلگرد (celgerd)
 11. بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: نیم زبان براهویی

12.بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: نیم زبان سمنانی

13.بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش گیلکی

14.بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش آملی

15.بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: گویش ابیانکی

16.بررسی سنجشی گویش ها و نیم زبان های ایرانی: زبان پشتو

17.از عجم تا پارسی: واژه نامهٔ عجم پارسی برای کسانی که می خواهند پارسی سخن گویند

18.آموزش زبان پارسی به بیگانگان: به زبان انگلیسی با دبیرهٔ آوایی.

19.من پس از همه:ترجمهٔ پارسی پاک از کتاب : by JohonRuskin ٌ Unto This Last

20.دانشنامه!!: زندگینامهٔ نویسنده نگارش خودش.

 21.بررسی کوتاه زبان ارمنی همراه واژه نامه: (برای پژوهش در زمینهٔ زبان پارسی و پاکسازی آن(

 1. واژه نامهٔ واژگان کوچه با بررسی ریشه شناسی
 2. بررسی کوتاه زبان ترکی استانبولی
 3. پند و دستان یاب. در سه دفتر. شیوهٔ مارادیک(computer)، برای یافتن دستان ها و پندها
 4. فرهنگ اسپانیایی ـ پارسی
 5. فرهنگ کوچک پارسی ـ اسپانیایی.
 6. زربیز پارسی: در دو دفتر. بازیافت واژه های پارسی پاک از نوشته های کهن پارسی
 7. شناسنامهٔ واژگان پارسی: فرهنگ ریشه شناسی واژگان پارسی
 8. هفت پیکره.
 9. رستاخیز: Resurrection ترجمهٔ پارسی پاک کار لیو تولستویLeo Tolstoy.
 10. فرهنگ انگلیسی پارسی بر پایه

Dictionary of Current English   ‘ s Oxford Advanced Learnerدر شانزده دفتر.

 1. بهاگوت گیتاBhagavat Gita : ترجمه به پارسی پاک
 2. خودآموز زبان سنسکریت: به زبان انگلیسی و پارسی.

خوانندگان گرامی برای دیدن فهرست همهٔ کارهای زبان شناسی جامی شکیبی گیلانی می توانند به این نشانی بنگرند:

www.babyloniabooks.com

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31
سال نهم | بهار 1384 | 116 صفحه
در این شماره می خوانید:

۱۹۱۵، سال بی بهار

نویسنده: سونا خواجه سری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 امیدی سبز در کنج تنهایی هذیان میگفت. تکّه رویایی رو به آینه دشنام می داد. بر بوم گردون از درناها خبری نبود رنگ و...

مراسم یادبود آوریل ۱۹۱۵

نویسنده: کارینه داودیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 به منظور گرامیداشت یاد و خاطرهٔ 5 / 1 میلیون شهید ارمنی، که در سال1915 م به وسیله کارگزاران دولت ترکیه از سرزمین...

پراکندگی کلیساهای تاریخی ارمنیان در آذربایجان غربی

نویسنده: بهروز خان محمدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 از آنجا که ولادت حضرت مسیح مصادف با سلطنت فرهاد پنجم، پادشاه اشکانی، بود و اشکانیان نیز مانند هخامنشیان آزادمنش...

نوجوانان قهرمان ارمنی

نویسنده: سیف الله گلکار فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 سیری در کتاب چهل روزِ موسی داغ چهل روزِ موسی داغ، فرانتز ورفل، ترجمهٔ محمد قاضی، تهران، زرین،1374 ش. اشاره فرانتز...

سیری در کتاب تاریخ ماکو

نویسنده: ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 اشاره میراسدالله موسوی ماکویی، روز چهاردهم مهر ماه1297 ش در شهر ماکو در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش،...

بازگشت به شن های مارگانه

ترجمه: سونا خواجه سری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 ماه مه بود. با گروهی از دوستان در یک سفر زیارتی عازم صحرای دِرزُر[1]شدیم. در اتوبوس ما شش زائر ارمنی هم بودند که...

گر خون خاموش بماند،سنگ ها فریاد برخواهند آورد

ترجمه: النا مسیحی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 میلیون ها تن در بستر جوشان بیابان ها جان باختند. صدها تن به یتیمخانه ها و نوانخانه های حلب و بیروت رسیدند. و فقط ده ها...

رافائل لمکین و نسل کشی ارمنیان

نویسنده: استیون ال جیکوبز/ ترجمه: ژیلبرت مشکنبریانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 اشاره نوشتهٔ حاضر، برگردان مقاله ای است که استیون جیکوبز، استاد دانشگاه آلابامای...

خزر – یک جستار (بحث) ریشه شناسی

نویسنده: جامی شکیبی گیلانی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 یادداشت شمارهٔ1. بن این جستار از فرهنگ ریشه شناسی پارسی - شناسنامهٔ واژگان پارسی - CEDPL نوشتهٔ نویسندهٔ این...

کارا کلیسا یا قره کلیسا – بررسی ریشه شناسی

نویسنده: جامی شکیبی گیلانی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 بنا بر فلسفهٔ وجودی و خط مشی فصلنامهٔ پیمان، باب مناظره برای دستیابی به حقایق فرهنگی همیشه باز بوده است. نوشتار...

سخنی کوتاه در باره پزشک جامی شکیبی گیلانی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 پزشک جامی شکیبی گیلانی در هشتم آگوست1939 م در تربت جام زاده شد. به سال 1964 از دانشکدهٔ پزشکی تهران دانشنامهٔ پزشکی گرفت، پس از سربازی به...

نابودسازی فرهنگی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 31 همزمان با قتل عام و اخراج ارمنیان از سرزمین آبا و اجدادی خود در منطقهٔ شرق ترکیهٔ فعلی در سال های1915 و1916 م، نه تنها اموال قربانیان به...