در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که از عمر فصلنامۀ فرهنگی پیمان می گذرد حامی معنوی، جایگاه استقرار و محل اداری هیأت تحریریه نشریه بوده و نیمی از این مدت یعنی از حدود سه سال قبل مسئولیت سرپرستی و مدیریت فصلنامه را عهده دار می باشد.

مؤسسه هور در آستانۀ بیستمین سالگرد تأسیس خود قرار دارد و تاکنون در حد توان محدودش خدمات تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی ارزنده ای را در راستای اهداف مؤسسه که همانا ایجاد بستر خودشناسی، تفاهم، همبستگی و همفکری بیشتر میان جوامع ایرانی به طور اعم و ایرانیان ارمنی به طور اخص می باشد ارائه نموده است.

خصوصیات فرهنگی، خط و زبان، سابقۀ حضور گستردۀ ایران، تعلقات مذهبی و تمدّنی ایرانیان ارمنی و مصائبی که ارمنیان در طول تاریخ سرخشان متحمل شده اند از موضوعات مبسوطی هستندن که نزد عامۀ مردم ایران زمین حتی متأسفانه نزد بسیاری از متفکران بعضاً ناشناخته و یا به گونه ای بسیار سطحی، ناقص و ابهام آمیز و در مواردی دور از واقع مورد شناسایی قرار گرفته اند. ما بر این باور هستیم که شناخت درست، پیش در آمد درک صحیح و اولین اصل و عامل تحکیم ارتباط و همکاری مثمر و مستمر می باشد. هر چند که ایرانیان ارمنی همواره و در کلیه عرصه ها، در کنار و دوشادوش اقشار یکپارچه ملت ایران خواه در مسیر سازندگی و خواه در مسیر مبارزاتی به ویژه در راه استقلال و آزادی برای حفظ و تمامیت ارضی کشور از هیچ کوششی تا نثار جان مضایقه نکرده اند لیکن با این وجود معتقدیم که تنها با شناخت همه جانبه و تعامل نظری می توان به حد قابل قبولی از پتانسیل عظیم همفکری و همکاری در سطوح و زمینه های مختلف در راه رفاه و سازندگی و نیل به ارزش ها و مواهب انسانی با وجود تمام پیچیدگی ها و تنگنا های موجود بر سر راه روابط شایسته انسان ها در این سدۀ نوین دست یافت.

مؤسسه هور همواره کوشیده است تا بر طیف وسیع اشتراکات موجود میان ایرانیان ارمنی به عنوان جزئی از ملت بزرگ ایران و اکثریت مسلمان و اقلیت غیر مسلمان کشور تأکید کرده و بر همفکری و همکاری داخلی به عنوان رکن مهم استقلال و پیشرفت ایران عزیز پای فشارد و این اهداف والا را از طریق جلب حمایت و مساعدت بزرگواران عرصه های فرهنگی و اجتماعی کشور و در حد توان اندک خود ذرّه ای به موفقیت عملی نزدیکتر نماید.

ما از طریق فعالیت های تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی خود به جد کوشیده ایم تا منافع ایران را از جمیع جهات مورد ارزیابی و مد نظر و تأکید قرار دهیم چرا که باز معتقدیم این منافع در توازی و متضمن منافع، خواسته ها و اهداف کلیه ملل و اقوامی هستند که در داخل مرز های این سرزمین و یا حتی در همسایگی این مرز و بوم چیزی جز امنیت، صلح، رفاه و انسان وار زیستن نمی خواهند.

با ارئه مختصری از اهداف و حیطۀ عمل مؤسسه هور که در برگیرندۀ مقاصد انتشار فصلنامه پیمان نیز می باشد جهت آشنایی بیشتر ضمن دعوت به بازدید از سایت اینترنتی مؤسسه به آدرس www.arir.org همکاری شما خوانندۀ محترم را فرا می خوانیم که می تواند از یک اعلام نظر و نقد محتویات نشریه تا ارسال مقاله و یا رساله تحقیقاتی جهت چاپ و نیز سایر زمینه های همکاری فرهنگی مرتبط با اهداف و برنامه های مؤسسه هور گسترده و فراگیر باشد.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20
سال ششم | تابستان 1381 | 144 صفحه
در این شماره می خوانید:

بستنی

نویسنده: سورن آساطوریان/ ترجمه: واراند در محفل صمیمانه منزل خانواده مرفه اصلانیان میهمانی به افتخار آرامائیس استپانیان که به تازگی از خاورمیانه آمده و نویسنده و همکلاسی...

امانوئل ملیک اصلانیان رهرو همیشه خلاق زندگی

لیدا بربریانس/ ترجمه: هرمیک آقاکیان صحت افسانه ها ریشه در اعماق قرون داشته و اغلب قهرمانی دارند که شخصیت او نه تنها از توده مردم بلکه از دیگر چهره های افسانه ای نیز...

بعضی مفاهیم عرفانی در ادبیات ارمنی و فارسی

نویسنده: آزاد ماتیان در این گزارش امکان و مشروعیت زبان بشری در بیان و یا ترجمه مفاهیم الهی و تجربیات عارفانه باتوجه به ابداع الفبای ارمنی و ترجمه کتاب مقدس توسط مسروپ...

زبان ارمنی میهماندار صدیق واژه های ملل همجوار

نویسنده: سیتنوا بابومیان تحول پذیری یکی از اصول مهم زبانی است. وسعت تغییرات زبان به حدی است که حتی کوچک ترین عناصر آن یعنی آواها را هم در بر می گیرد. بنابراین می توان...

نظری کوتاه به تاریخچه موسیقی ارمنی

نویسنده: لیدا بربریانس در دنیای معاصر که فاصله کشورها روزبه روز کوتاه تر می شود و کره زمین نام دهکده جهانی را به خود گرفته است کشورهای غربی در حال تدارک مدنیت هم رنگ و...

دستاوردهای فرهنگی ارمنیان جلفای اصفهان

نویسنده: هرایر شانظریان همایش علمی تحت عنوان کلی« نقش محوری الفبا در فرهنگ ارمنی » به اهتمام دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برگزار شده است که در...

زبان و سیاست

نویسنده: کارولین اسمعیلیان مسیحی اگر در صدد یافتن ارتباط میان زبان و سیاست باشیم، در قدم اول بایستی هدف خود را از مبادرت به چنین امری به درستی مشخص سازیم. در نظر اول،...

گفتگو با احمد نوری زاده

در مجله تحقیقی و آموزشی نمایه پژوهشی که مسئول و سردبیر آن جناب آقای احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند مصاحبه مبسوطی با آقای احمد نوری زاده مترجم، شاعر و...

نظری اجمالی به تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان و آثار مورخان و نویسندگان ارمنی درباره ایران

نویسنده: ماریا آیوازیان اشاره ماریا آیوازیان-ترزیان در سال 1323 در تهران متولد شد. دوره‌های تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان را در مدارس ارمنیان تهران به پایان رسانده...

یوسف کارش چشم جستجوگر

ترجمه: تیه درا زهرابیان یوسف کارش که با گرفتن عکس بولداگ مانند چرچیل[3]، در روزهای سیاه جنگ دوم جهانی، لقب نامدار ترین عکاس چهره ها را به خود اختصاص داد، چهاردهم جولای...

سیری در کتاب تاریخ جلفای اصفهان

نویسنده: دکتر عبدالحسین فرزاد من بر این باورم که تاریخ تاریک است. تاریخ را همواره سران و سلاطین نگاشته اند. از این رو پژوهشگر تاریخ کمتر می تواند به تاریخ شاهان اعتماد...

نمادها و سمبول ها در هنر مسیحیت

نویسنده: آدانا دیکران زهرابیان مقدمه از بدو خلقت همه موجودات در حرکتی جوهری به سوی سر منشأ ذاتیشان در حرکت بوده اند و این حرکت فطری در ادوار مختلف از پدیده های متفاوتی...

دومین گردهمایی ارمنیان ارمنستان و دیاسپورا

در روزهای ششم و هفتم خرداد سال 1381 (مصادف با 27-28 ماه می سال 2002) در ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان دومین گردهمایی ارمنیان برگزار گردید. در این گرد همایی در حدود 3000...

سخنی با خوانندگان

در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که از عمر فصلنامۀ فرهنگی پیمان می...