در روزهای ششم و هفتم خرداد سال 1381 (مصادف با 27-28 ماه می سال 2002) در ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان دومین گردهمایی ارمنیان برگزار گردید. در این گرد همایی در حدود 3000 نفر متشکل از هیأت های نمایندگی ارمنیان مقیم در اقصی نقاط گیتی و ارمنیان ارمنستان و قراباغ شرکت داشتند. مراسم افتتاحیه این گرد همایی با سخنرانی روبرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان، جاثلیق اعظم گارگین دوم، پیشوای مذهبی ارمنیان جهان و جاثلیق آرام اول، پیشوای مذهبی حوزه سیلیسی و همچنین روسا و نمایندگان تشکل های مذهبی و احزاب مهم و فراگیر در جهان آغاز گردید.

در طی دو روز برگزاری گرد همایی ارمنیان دیاسپورا و ارمنستان، شرکت کنندگان در این گرد همایی به فراخور علایق و تخصص خود در چهار کمیسیون سیاسی، اقتصادی، علمی-فرهنگی و ارتباطات شرکت کردند. در جلسات برگزاری این کمیسیون ها مقالاتی در خصوص موضوع کمیسیون ها ارائه گردید و شرکت کنندگان در این جلسات نظرات و پیشنهادات خود را درباره مقالات ارائه شده و موضوع های مطرح در جلسات اظهار اجلاس عمومی اختتامیه گردهمایی در بعد ازظهر 28 ماه می و با حضور ریاست جمهور ارمنستان، هیأت دولت، پیشوایان مذهبی و نمایندگان کلیه احزاب مهم و تشکل های فراگیر جهانی و هیأت های نمایندگی و شرکت کنندگان منفرد برگزار گردید. در این جلسه روسای هر یک از کمیسیون های مربوطه را به اطلاع عموم رساندند و سپس آقای وارطان وُسکانیان وزیر امور خارجه که ریاست اجلاس را به عهده داشت از نمایندگان هیأت های شرکت کننده در اجلاس دعوا به عمل آورد تا نظرات خود را در خصوص هر یک از موضوعات که در کمیسیون ها مورد برسسی قرار گرفته بود، اظهار دارند.

در بخش پایانی اجلاس قطعنامه این گرد همایی قرائت گردید.

در قسمتی از این قطعنامه این چنین آمده است: «با توجه به رویداد های اخیر در سطح جهان و اوضاع و احوال کنونی متعهد می گردیم که به طور مستمر و در جهت احقاق حقوق خود و در فضای صلح و دوستی در راه توسعه و پیشرفت گام برداریم.»

لازم به ذکر است که در بعد از ظهر روز هشتم خرداد ماه، هیأت های نمایندگی ارمنیان تهران و اصفهان و نیز شرکت کنندگان منفرد ایرانی به دعوت سفیر ایران در ارمنستان در ضیافتی که به همین منظور در محل سفارت ایران ترتیب داده شده بود، شرکت نمودند.

جناب آقای کُلینی سفیر ایران در ارمنستان به همین مناسبت ضمن صحبت های صمیمانه خود اظهار داشتند، ایرانیان ارمنی نقش مهمی در ارتقای سطح روابط فرهنگی دو کشور همسایه ایران و ارمنستان به عهده دارند و در ادامه متذکر گردیدند که روابط ایران و ارمنستان صرف نظر از مراودات سیاسی دارای پیوند های مستحکمی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ دو ملت دارد.

سپس آقای دکتر لئون داویدیان نماینده ارمنیان تهران و شمال در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف میهمانان سفارت، از آقای سفیر و همکاران ایشان تشکر کردند و یادآور گردیدند که از بازدید ها و مسافرت های متقابل شهروندان و مسئولین دو کشور همسایه بهترین طریق برای عمق بخشیدن به روابط فی مابین است و اضافه نمودند که مقامات و مسئولین سیاسی و فرهنگی ارمنستان پس از سفر به ایران، شناختی صحیح تر از ایران و نیز فرهنگ و اوضاع اجتماعی ارمنیان ایران به دست خواهند آورد.

لازم به ذکر است که در این ضیافت اسقف اعظم خلیفه ارمنیان تهران، جناب آقای سبوه سرکیسیان و همچنین نایب خلیفه ارمنیان اصفهان آقای شاهان سرکیسیان نیز حضور داشتند و هدیه ای به رسم یادبود توسط ایشان از طرف میهمانان به آقای سفیر تقدیم گردید.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20
سال ششم | تابستان 1381 | 144 صفحه
در این شماره می خوانید:

بستنی

نویسنده: سورن آساطوریان/ ترجمه: واراند فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در محفل صمیمانه منزل خانواده مرفه اصلانیان میهمانی به افتخار آرامائیس استپانیان که به تازگی از...

امانوئل ملیک اصلانیان رهرو همیشه خلاق زندگی

لیدا بربریانس/ ترجمه: هرمیک آقاکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 صحت افسانه ها ریشه در اعماق قرون داشته و اغلب قهرمانی دارند که شخصیت او نه تنها از توده مردم بلکه از...

بعضی مفاهیم عرفانی در ادبیات ارمنی و فارسی

نویسنده: آزاد ماتیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در این گزارش امکان و مشروعیت زبان بشری در بیان و یا ترجمه مفاهیم الهی و تجربیات عارفانه باتوجه به ابداع الفبای ارمنی...

زبان ارمنی میهماندار صدیق واژه های ملل همجوار

نویسنده: سیتنوا بابومیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 تحول پذیری یکی از اصول مهم زبانی است. وسعت تغییرات زبان به حدی است که حتی کوچک ترین عناصر آن یعنی آواها را هم در...

نظری کوتاه به تاریخچه موسیقی ارمنی

نویسنده: لیدا بربریانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در دنیای معاصر که فاصله کشورها روزبه روز کوتاه تر می شود و کره زمین نام دهکده جهانی را به خود گرفته است کشورهای...

دستاوردهای فرهنگی ارمنیان جلفای اصفهان

نویسنده: هرایر شانظریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 همایش علمی تحت عنوان کلی« نقش محوری الفبا در فرهنگ ارمنی » به اهتمام دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی...

زبان و سیاست

نویسنده: کارولین اسمعیلیان مسیحی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 اگر در صدد یافتن ارتباط میان زبان و سیاست باشیم، در قدم اول بایستی هدف خود را از مبادرت به چنین امری به...

گفتگو با احمد نوری زاده

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در مجله تحقیقی و آموزشی نمایه پژوهشی که مسئول و سردبیر آن جناب آقای احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند مصاحبه مبسوطی با آقای...

نظری اجمالی به تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان و آثار مورخان و نویسندگان ارمنی درباره ایران

نویسنده: ماریا آیوازیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 اشاره ماریا آیوازیان-ترزیان در سال 1323 در تهران متولد شد. دوره‌های تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان را در مدارس...

یوسف کارش چشم جستجوگر

ترجمه: تیه درا زهرابیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 یوسف کارش که با گرفتن عکس بولداگ مانند چرچیل[3]، در روزهای سیاه جنگ دوم جهانی، لقب نامدار ترین عکاس چهره ها را به...

سیری در کتاب تاریخ جلفای اصفهان

نویسنده: دکتر عبدالحسین فرزاد فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 من بر این باورم که تاریخ تاریک است. تاریخ را همواره سران و سلاطین نگاشته اند. از این رو پژوهشگر تاریخ کمتر...

نمادها و سمبول ها در هنر مسیحیت

نویسنده: آدانا دیکران زهرابیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 مقدمه از بدو خلقت همه موجودات در حرکتی جوهری به سوی سر منشأ ذاتیشان در حرکت بوده اند و این حرکت فطری در...

سخنی با خوانندگان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 20 در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که...