نویسنده: ادوارد هاروتونیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69

بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان در محوطه کلیسای سرکیس مقدس تهران

بنای یادبود شهیدان و قربانبان نژاد کشی ارمنیان، در همۀ کشورهایی که ارمنیان بازمانده از این فاجعۀ عظیم انسانی ‏سکونت دارند و در بسیاری از جوامع ارمنیان دیگر کشورها،  بر پا شده است. مهم ترین این بناها مجتمع یادبود نژادکشی ‏در ایروان است که بر فراز تپه ای ساخته شده و شامل بنای یادبود، موزه و مرکز بررسی های اسناد  نژادکشی، دیوارۀ ‏یادبود فعالان و مدافعان حقوق ارمنیان در جهان، چلیپاسنگ های یادبود کشتارهای سومگائیت و باکو و بیشه ای است که ‏یادگار بازدید شخصیت های روحانی، سیاسی، علمی و هنری از این مجتمع است و درختان آن به دست بازدیدکنندگان ‏کاشته شده است.‏

در ایران بناهای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان در تهران، اصفهان، شاهین شهر، تبریز، ارومیه، اراک، اهواز و آبادان ‏ساخته شده اند.

بنای اصلی یادبود شهیدان نژاد کشی در تهران، در محوطۀ کلیسای سرکیس مقدس، مجاور ضلع شرقی محوطۀ ‏بین کلیسا و ساختمان اداری خلیفه گری بر پا شده است. دو بنای یادبود دیگر نیز‎ ‎در محوطۀ کلیساهای گریگور مقدس و ‏تارگمانچاتس، در محله های مجیدیه و وحیدیه، ساخته شده اند که جنبۀ محله ای دارند. هر سال در 24 آوریل، سالروز یادبود شهیدان نژادکشی 1915م، بنای یادبود شهیدان غرق گل می شود و نمایندگان ‏انجمن ها، مدارس، نهادهای مذهبی و اداری و هزاران تن از ارمنیان تهران، از کوچک و بزرگ، با اجتماع در برابر این بنا ‏طی مراسمی یاد 1/5 میلیون شهید ارمنی را گرامی می دارند و نسبت به آنان ادای احترام می کنند.

در کنار بنای یادبود شهیدان، در محوطۀ کلیسای سرکیس مقدس، قبر خلیفۀ فقید اسقف اعظم آرداک مانوکیان (1931ـ ‏‏1999م) قراردارد. ایشان از 1961  ـ 1999م رهبری دینی و  تصدی امور خلیفه گری ارمنیان تهران و شمال ایـران را بر ‏عهده داشتنــد و کلیسـای سرکـیس مقــدس، ساختمـان خلیــفه گری و بنـای یادبود شهیدان نژادکشی در دورۀ ایشان احداث ‏شده اند.

سنگ مزار اسقف اعظم آرداک مانوکیان

بنای یادبود شهیدان کلیسای سرکیس مقدس از سنگ مرمر سفید ساخته شده و بلندی آن 3/50 متر است که بر پایه ای از ‏همان سنگ به ابعاد 77×162و بلندی 82 سانتی متر قرار گرفته. روی پایه کتیبه ای به پهنای 77 و بلندی 66  سانتی متر‎ ‎دیده می شود که بر روی آن به خط نستعلیق فارسی و زیر آن به ارمنی نوشته شده است: «یادبود شهدای ارامنه». زیر این نوشته به زبان ارمنی «24 ‏آوریل 1915» و زیر آن، با خطی ریزتر و به ارمنی آمده است: «این بنای یادبود به هزینۀ آرسِن دِر هاکوبیان‏ به یادبود والدین او، گریگور و ماشینکا، ساخته شده است». در وسط کتیبه نقش برجسته ای دایره شکل به قطر17 سانتی متر با خطوط ‏شعاعی خمیده جای گرفته که نماد استمرار و پایندگی است. در دو طرف کتیبه نقش برجستۀ درخت که نماد زندگی است ‏و در بالای آن نیز  زنجیری سنگی به صورت افقی با 12 حلقه به نشانۀ همبستگی دیده می شود.‏

بر روی پایه، سکویی سنگی به ابعاد 61 × 146و بلندی 11 سانتی متر بنا شده و بر روی آن عقابی با بال های گشوده، که نماد ‏آزادگی است، ایستاده و بال هایش بر دو چلیپاسنگ، هر یک به ابعاد 60×143 سانتی متر و ضخامت 20 سانتی متر، به فاصلۀ 18 سانتی متر از ‏یکدیگر، تکیه داده است. چلیپاسنگ ها دارای حاشیه ای تزیینی  اند و برگ های درخت زندگی، از پای صلیب ها به سمت بالا ‏کشیده شده اند. ‏

در پشت دو چلیپاسنگ و در وسط آنها، تخته سنگ دیگری سر بر کشیده که در بالا جناغی شکل است. پهنای آن 74 ‏سانتی متر و بلندی آن از بالای چلیپاسنگ ها 90 سانتی متر در دو طرف و 112 سانتی متر در وسط است و با چلیپاسنگ ‏ها مجموعۀ سه گانه ای را می سازد که نماد تثلیث است.‏

از میان دو چلیپاسنگ درخت زندگی، سربرکشیده و برگ های آن بر تخته سنگ میانی گسترده شده است. ساقۀ درخت زندگی، کشیده و نوک تیز، در عین حال به شکل ‏شمشیر بر کشیده ای است که از میان چلیپاسنگ ها برخاسته و نشانۀ ایستادگی و پیکار است. بر بالای سنگ میانی نقش ‏بزرگ خورشید به قطر 35 سانتی متر جای گرفته که نماد آزادی و عدالت است است. ‏

جزئیات بنای یادبود شهیدان نژادکشی

در جلوی بنای یادبود هفت قطعه سنگ به درازای 140 و پهنای 26 ـ 55  سانتی متر به صورت شعاعی با شیب اندک به ‏سمت جلو در زمینۀ نیم دایره ای پوشیده از گل و سبزه درکنار هم و با فاصله چیده شده که نماد سنگ های مزار است و روی هر یک نقش ‏برجستۀ نماد پایندگی به قطر 20 سانتی متر قرار گرفته است.‏‎ ‎در جلوی سنگ مزار میانی آتشدانی سنگی برای سوزاندن ‏کندر جای گرفته است. در پشت بنای یادبود و به فاصلۀ 1/5 متر از آن دیواره ای منحنی از سنگ تراورتن صورتی به درازای 9 ‏متر و بلندی 1/60 متر ساخته شده و شکل خمیدۀ آن دربرگیرندۀ بنای یادبود است. بر روی  این دیواره در یک سمت ‏شمشیری برکشیده با زمینه ای از شاخه ها و برگ های رز نقش شده است. شاخه های رز به بالا و به سمت دیگر دیواره که ‏نماد برجستۀ پایندگی به قطر 55 سانتی متر بر روی آن نقش شده کشیده می شوند.‏‎ ‎دربالای دیواره زنجیرۀ بافته شدۀ سنگی به ‏صورت افقی نقش شده است.

بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان، با طرحی مرکب از سه قطعه سنگ، در نگاه اول نماد باور دینی ارمنیان است، باوری که ‏برای صیانت از آن ملتی رهسپار قتل گاه شد.  نقش صلیب روی چلیپاسنگ ها نماد رستاخیز مسیح و نشانگر شهادت و ‏خیزش است و چنانکه مسیح از مردگان برخاست، ملت ارمنی نیز با وجود کشتارها، آوارگی و پراکندگی توانست باز سر بر ‏افرازد و حکومت مستقل ارمنستان را، پس از تحمل چندین قرن سلطۀ بیگانگان، در 1918م بنا نهد. دیگر نقش های رویۀ ‏بنای یادبود در مجموع بیانگر روحیۀ آزادی خواهی، پایداری، پایبندی به دین و ایمان و اعتقاد به پیروزی حق و حقیقت ‏هستند. ‏

بنای یادبود شهیدان در 13 اردیبهشت 1352ش /3 مه 1973م در پنجاه و هشتمین سالگرد نژادکشی ارمنیان رونمایی شد. ‏در این مراسم عالی جناب خورِن اول، جاثلیق حوزۀ دینی کیلیکیه (سیلیسی) مستقر در لبنان،‎ ‎حضور داشتند و ‏مراسم رونمایی با دعای تبرک و سخنان ایشان برگزار شد. در این مراسم، نخست آرسن دِر هاکوبیان، نیکوکاری که هزینۀ ‏بنا را تقبل کرده بود، از بنای یادبود پرده برداری کرد و سپس، اسقف اعظم آرداک مانوکیان، خلیفۀ وقت، سخنان مبسوطی ‏ایراد کردند. همچنین، دکتر اونیک ساهاکیان و نورایر پاهلاوونی به نمایندگی از سوی شورای خلیفه گری بیاناتی اظهار ‏داشتند. در این مراسم چندین هزارتن از ارمنیان تهران، جوانان و دانش آموزان حضور داشتند. ‏

نمای کلی از بنای یادبود نژادکشی

ساخت بنای یادبود نژادکشی همزمان با احداث کلیسا و ساختمان خلیفه گری و رونمایی آن چهار روز پس از گشایش ‏کلیسا صورت گرفته است. از این رو احتمال می رود که طراحی این بنای یادبود را نیز اوژن آفتاندیلیانس، مهندس معمار ‏طراح مجتمع کلیسا و خلیفه گری، بر عهده داشته و یا در طراحی آن مشارکت کرده باشد. ساخت تندیس عقاب پرگشوده ‏در بنای یادبود کار پیکرتراش هنرمند، بانو اِما آبراهامیان، بوده است.‏

دیوارۀ پشت و سنگ های مزار در دهۀ 1360ش، در پی مسابقه ای که شورای خلیفه گری برای طرح توسعۀ بنای یادبود ‏اولیه اعلام کرده بود، به بنای موجود افزوده شد که طرح آن از مهندس معمار واهیک شامیرزایان است.‏

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69
سال هجدهم | پاییز 1393 | 264 صفحه
در این شماره می خوانید:

با خوانندگان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 سردبیر محترم مجلۀ پیمان با درود، از طریق دوست گرانمایه ام، خاچیک خاچر، مطلع شدم که در آخرین شمارۀ مجلۀ پیمان مطلب مفصلی دربارۀ صادق هدایت...

به مناسبت رونمایی کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشته ها،گفتگو ها و عکس ها

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 نام کتاب: تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشته ها، گفتگوها و عکس ها پژوهش، گردآوری و تدوین: مجید لشکری پیشگفتار:  پیتر بروک ناشر:...

آبیگ آواکیان و سال های سیاه ستم،پریشانی و اندوه

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 در 21 نوامبر 1945م، هیئت وزیران دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان، تصویب کرد که به ‏ارمنیان ساکن خارج و متقاضی مهاجرت به ارمنستان پاسخ...

ارمنی دیگر

نویسنده: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 اختلال‎ ‎تنش ‎زای‎ ‎پس از رویداد یا فشار عصبی پس از سانحه،[2] نشانگانی[3] ‏است که پس از مشاهده و تجربۀ مستقیم یا...

یرواند نهاپتیان،از بنیان گذاران مکتب نقاشی آبرنگ ایران

نویسنده: مهدی علی اکبر زاده فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 دكتر مهدی علی اكبرزاده در 1344ش، در شهرستان سلماس، در استان آذربایجان ‏غربی، چشم به جهان گشود. ذوق هنری او...

میراث مینیاتور ارمنی

نویسنده: آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 در طی سدۀ چهارم میلادی سرزمین ارمنستان شاهد رویدادها و حوادث متعددی بود که در نتیجۀ آن استقلال و ساختار حکومتی آن...

دکتر امیلیا نرسیسیانس،استاد انسان شناسی دانشگاه تهران

نویسنده: گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 خانم دکتر امیلیا نرسیسیانس[1] دانشیار و مدیر پیشین گروه انسان شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی...

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های اسلامی و ایرانی)

نویسنده: دکتر صادق سجادی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 اشاره فصلنامۀ پیمان، كه در 1375ش با همراهی جمعی از ارمنیان دوستدار پیوند فرهنگی میان دو قوم پارس و ارمن به ‏جمع...

پزشکان و داروسازان ارمنی در امپراتوری عثمانی

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 اشاره  در شمارۀ 67 فصلنامۀ پیمان به نقش معماران ارمنی در معماری امپراتوری عثمانی و در شمارۀ 68  به نقش ارمنیان...

ارمنیان در سوریه

نویسنده: تیگران گابویان / ترجمه ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69 پیشینۀ تاریخی ‏ سابقۀ حضور ارمنیان در خاورمیانه به قرن ها پیش بازمی گردد. نخستین بازتاب...