نویسنده: ادوارد هاروتونیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77

مجلۀ هور، با مطالب تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی در سال  های 1350ـ 1353ش به دو زبان فارسی و ارمنی در تهران انتشار می  یافت. در زبان فارسی واژۀ ‏هور به معنای خورشید و آفتاب در شاهنامۀ فردوسی و اشعار دیگر شاعران متقدم به کار رفته و در زبان ارمنی، واژه  ای رایج ‏به معنای آتش است. ‏

شمارۀ نخست هور در تیر 1350ش/ ژوئیۀ 1971م در عرصۀ مطبوعات کشور آشکار شد و پس از انتشار 38 شماره، که آخرین آن در ‏مرداد 1353ش/ اوت 1974م بود، از انتشار بازماند‏. قطع مجله 17× 24 سانتی  متر است. بهای تک شمارۀ مجله در آغاز انتشار شصت ریال، درپایان 120ریال و بهای اشتراک سالانه همواره هفتصد ریال بوده است

روی جلد مجله تا شمارۀ 36 به رنگ  های آبی، سرخ، نارنجی، زرد و سیاه بر ‏زمینۀ سفید است. تصویر روی جلد بخش فارسی قرص خورشید را نشان می  دهد که از پشت کوه  ها سر بر می  آورد. در زیر آن، به خط ‏آبی و سرخ نام مجله نقش بسته است. در سمت راست آتشدانی نقش شده که شعلۀ سرخ و زردی از آن زبانه می  کشد. در شماره  های 1 و 2 در وسط صفحه، شعر زیر با حروف درشت نوشته شده است: ‏

برآمد ز البرز تابنده هور
ازو دشت و هامون شده پر ز نور

‏در پشت جلد نیز، که روی جلد بخش ارمنی است، همان تصویر و نام ماهنامه با حروف ارمنی نقش بسته و در وسط صفحه، شعر تولد ‏واهاگن، خدای دلیری و جنگاوری، به زبان ارمنی به نقل از افسانه  های کهن ارمنی آورده شده که ترجمۀ آن چنین است:‏

دردِ زایش بود آسمان و زمین را ‏
دردِ زایش بود دریای ارغوانی را
دردِ زایش بود نی سرخ را به دریا
از درون نی دود بر می  خاست
از درون نی شعله زبانه می  کشید
و از درون شعله نوجوانکی بیرون می  دوید
او موی آتشین داشت ‏
و ریش چون شعله ‏
و چشمانش چنان خورشید بودند.‏

در شماره  های بعدی، با حفظ طرح اصلی دو روی جلد، به جای شعرهای فارسی و ارمنی ‏طرحی به اقتضای سیاست روز جایگزین شده؛ از شمارۀ مشترک 13ـ 14 تا شمارۀ 24 و از شمارۀ 26 تا 36، فهرست مطالب یا نام   ‏نویسندگان در این محل آمده است. شمارۀ 25 به مناسبت دیدار یک ماهۀ حضرت خورِن اول، رهبر دینی ارمنیان حوزۀ ‏سیلیسی (کیلیکیه) از ایران، به بازدیدهای ایشان اختصاص یافته و به همین مناسبت تصاویر کلیسای گریگور مقدس در آنتیلیاس ‏لبنان، مرکز روحانیت ارمنیان، در دو روی جلد چاپ شده است. ‏

سال چهارم مجلۀ هور با شمارۀ مشترک 37ـ 38 آغاز می  شود که متأسفانه آخرین شمارۀ ماهنامۀ دو زبانۀ هور است. طرح جلد مجله، ‏که در 36 شمارۀ گذشته بی  تغییر مانده بود، در این شماره تغییر یافته و طرحی نو با رنگ  های چشمگیر جایگزین آن شده است. در این طرح نیمۀ ‏زیرین صفحۀ روی جلد و پشت جلد با سه نوار افقی به رنگ  های قرمز و نارنجی و آبی پوشیده شده که باید نماد زمین باشد، در نیمۀ بالا ‏‏«تابنده هور» به رنگ نارنجی از افق برخاسته است. بر یک رویۀ جلد واژۀ «هور» به فارسی و بر رویۀ دیگر به ارمنی نقش شده است. این طرح، از شهلا حبیبی است و طراح آن را به ماهنامه اهدا کرده است. ‏

بی  گمان طرح جدید جلد این شماره و نیز معرفی سردبیر مجله ـ آرمان هارطونیان ـ  نشانۀ تحولی در مجله می  توانست باشد. در پیشگفتار نیز با امضای هیئت تحریریه، سخن از دورۀ جدید مجله به میان آمده و به جای هرگونه توضیحی به این مختصر بسنده شده که: «‏از تکرار این مکرر که چنین و چنان خواهیم کرد طرفی نخواهیم بست. کار ما چنین و چنان ماست». همچنین اظهار امیدواری شده که ‏روزی خوانندگان مجله به سلک یاوران هور درآیند و در پی آن شرایط همکاری با مجله درج شده و در پایان از خوانندگان ‏درخواست شده که در صورت دست دادن فرصتی سری به دفتر مجله بزنند که «مشتاق دیدار و صحبتیم». ‏اینها همه حاکی از عزم گردانندگان مجله برای ادامۀ آن است و توقف آن در این شرایط موجب شگفتی است.

در مجموع 28 جلد از این نشریه، شامل ده شمارۀ مشترک (دو شماره با هم) و هجده شمارۀ مجزا، انتشار یافته است. بخش ارمنی در چاپخانۀ ‏نوربخش، 24 جلد بخش فارسی در چاپخانۀ وحید و چهار جلد پایانی آن در سازمان چاپ خوشه چاپ شده است. روی هم رفته ‏‏2,372 صفحۀ نشریه به مطالب فارسی و 2,346 صفحه به مطالب ارمنی اختصاص دارد و به طور میانگین هر جلد دارای 85 صفحۀ فارسی و 84 صفحۀ ارمنی است‏‏.‏

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجلۀ هور، دکترگاگیک هُواگیمیان،[1]‏ استاد دانشگاه تهران و نمایندۀ مجلس شورای ملی بود. وی در ‏نخستین شماره در مطلبی با عنوان «پیشگفتار» و با امضای «دکتر گاگیک»، نخست به معرفی خود پرداخته و سپس، دربارۀ انتشار مجلۀ هور توضیحاتی داده ‏است. ‏

گاگیک هواگیمیان در 1290ش/1912م در بابل به دنیا آمد. تحصیلات دورۀ متوسطه را در تهران به پایان برد. سپس، عازم فرانسه شد. در ‏پاریس، در رشتۀ بیوشیمی (زیست شیمی) ادامۀ تحصیل داد و به درجۀ دکتری دست یافت. وی همچنین در مراکز علمی بروکسل، لوزان و لندن به تحصیل ‏و پژوهش پرداخت. او پس از بازگشت به میهن و گذراندن دوران سربازی با درجۀ دانشیاری در دانشگاه تهران مشغول به کارشد.

در ‏زمان آغاز انتشار هور (1350ش/ 1971م) دکتر هواگیمیان دارای بیش از سی سال سابقۀ پژوهش و تدریس در دانشگاه تهران بود که بیست سال آن را با ‏سمت استادی در رشتۀ بیوشیمی و بیوشیمی کلینیکی گذرانده بود و نزدیک به ده سال ریاست انجمن بیوشیمی ایران، وابسته به مجمع بین ‏المللی بیوشیمی، را بر عهده داشت. وی پایه گذار و مدیر مجلۀ بیوشیمی ایران بود که به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می ‏شد. در این زمان، در کارنامۀ علمی او دوازده کتاب درسی تخصصی وجود داشت که برخی از آنها را با همکاری دیگر استادان تألیف کرده ‏بود. در سال های بعد، تألیف های دیگری نیز به این مجموعه افزوده شد. وی در کنار فعالیت دانشگاهی آزمایشگاهی نیز به نام ‏فلمینگ دایر کرده بود.‏

دکتر هواگیمیان در انتخابات بیست و دومین دورۀ مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی جامعۀ ارمنیان تهران و شمال ایران به مجلس ‏راه یافت و دو دورۀ پیاپی، در سال  های 1346ـ 1354ش این سمت را بر عهده داشت. وی با احراز ‏سمت نمایندگی مجلس از مدیریت گروه بیوشیمی در دانشگاه کناره  گیری و تنها سمت استادی خود را در دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران حفظ ‏کرد. ‏

دکتر هواگیمیان از 1359ش/1980م در پاریس مستقر شد. از آن پس بارها به ایران سفر کرد و در مجامع علمی، به سخنرانی پرداخت. وی مقاله  های علمی و پژوهشی بسیاری نگاشته، عضو مؤسسات علمی  شماری از کشورها بوده و در دانشگاه  های انگلستان و امریکا تدریس کرده است.  دکتر هواگیمیان در مارس 2004م/ ‏اسفند 1382ش در پاریس در گذشت‏.‏[2]

دربارۀ خط مشی مجلۀ هور در «پیشگفتار» چنین آمده است: ‏

‏« در این نشریه بیشتر به تحقیقات تاریخی و ادبی و اجتماعی و همبستگی ایرانیان ارمنی از دوره  های باستانی با برادران ایرانی خود می  ‏پردازیم».‏

دکتر هواگیمیان در پایان «پیشگفتار»  از آقای علی جواهر کلام، که امتیاز هور را به وی واگذار کرده بود، سپاسگزاری کرده است. ‏[3]

دراین شماره، فهرست موضوعی مطالب بخش فارسی مجله را ملاحظه خواهید کرد. مطالبی که جنبۀ تبلیغاتی داشته یا به ‏ملاحظاتی در مجله جای گرفته در فهرست موضوعی لحاظ نشده است. ‏

فهرست موضوعی در پانزده سرفصل به شرح زیر طبقه بندی شده است:

مباحث تاریخی و تاریخچه  ها، اسناد تاریخی، عکس های تاریخی، آثار ‏تاریخی، مقاله  ها، داستان، شعر، مباحث ادبی، هنر، دیدار و گفت و‌ گو، چهره ها،  نقد و بررسی کتاب، گزارش ها و رویدادها، ‏گوناگون، سخن مجله.‏

با نگاهی به فهرست موضوعی مطالب ملاحظه می شود که بیشترین شمار مطالب مجله ازآنِ مباحث تاریخی، مباحث ‏ادبی، داستان و شعر است. در بیشتر موارد در کنار آثاری از نویسندگان فارسی  زبان، مطالبی نیز از نویسندگان ارمنی، با  ترجمۀ ‏فارسی، آمده است. در بخش مقاله ها انواع مطالب در زمینه های گوناگون دیده می شود، مطالبی در مباحث زبان  شناسی، جامعه شناسی، ‏روان شناسی، صنایع، پزشکی، آداب و رسوم و فرهنگ مردم. در بخش چهره ها ارمنیانی که در تاریخ و سیاست ایران نقش  ‏آفرین بوده  اند و نیز بسیاری از ادیبان و نویسندگان و شاعران ارمنی به خوانندۀ فارسی زبان معرفی شده  اند. بخش داستان تقریباً ‏منحصر به ترجمۀ فارسی آثار نویسندگان بنام ارمنی است، در بخش شعر آثار بسیاری از شاعران نامی ارمنی به زبان فارسی ‏برگردانده شده و در مقابل اشعار شاعران نامی ایران انگشت  شمار است. در زمینۀ شعر، از آثار ارمنیان فارسی  گوی نیز ‏استقبال شده و صفحات زیادی به این اشعار اختصاص یافته است. ‏

مورخان، ادیبان و دانشمندان صاحب نامی در نگارش مقالات تاریخی، اجتماعی و ادبی با مجله همکاری داشته  اند. آثار شاعران ارمنی به ‏طور عمده با برگردان آلک (خاچاطوریان) و دکتر ا. ساهاکیان و آثار ادبی نویسندگان با ترجمۀ آغاسی ‏ژ. هوانسیان، دکتر هراند قوکاسیان، سامسون طوماسیان و دیگران به خوانندگان فارسی  زبان معرفی شده است. ‏

مطالب بخش ارمنی مجله به مقالات تحقیقی و آثار ادبی نویسندگان ارمنی اختصاص دارد. نمونه  هایی از ترجمۀ ارمنی اشعار فارسی و به ‏ندرت ترجمۀ برخی از مطالب فارسی مجله در بخش ارمنی و یا برعکس ملاحظه می  شود.‏ دورۀ کامل ماهنامه در کتابخانۀ مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور و درکتابخانه  های معتبر کشور موجود است. ‏

فهرست موضوعی مطالب بخش فارسی ماهنامۀ دوزبانۀ هور

 1. مباحث تاریخی و تاریخچه ها
صفحه شماره نویسنده/ مترجم عنوان
12 3-4 دکتر هراند قوکاسیان مسافرت مظفرالدین شاه به ارمنستان
32 3-4 چراغعلی اعظمی سنگسری پیشینۀ نژاد، کیش و تاریخ ارامنه
73 3-4 عزیز دولت آبادی تاریخچۀ مختصر جراید و مجلاتی که در ایران به زبان ارمنی انتشار یافته است
65 5-6 عزیز دولت آبادی کتابخانه  های ارامنه در آذربایجان
28 8-9 نصرالله فلسفی چگونه «نادرقلی»، «نادرشاه» شد (1)[4]
47 8-9 چراغعلی اعظمی سنگسری فرمانروایان مازندران
31 10 نصرالله فلسفی چگونه «نادرقلی»، «نادرشاه» شد (2)
31 11 نصرالله فلسفی چگونه «نادرقلی»، «نادرشاه» شد (3)
91 13-14 س. جواهرچیان/ گ. امیریان معماران و مهندسین ارمنی در امپراطوری عثمانی (1)
112 13-14 آ. آموریان/ آرا هوانسیان داریوش بزرگ اول هخامنشی و دریانوردی
114 13-14 نقل از ارادۀ آذربایجان یپرم خان سردار، تحقیق ارزندۀ دیگری از اسماعیل رائین
100 15-16 س. جواهرچیان/ گ. امیریان معماران و مهندسین ارمنی در امپراطوری عثمانی (2)
115 15-16 دکتر محمد جواد مشکور دین ارمنیان پیش از گرائیدن به کیش مسیح (1)
118 15-16 دکتر محمد جواد مشکور مذهب گریگوری یا کلیسای ارمنی (2)
121 15-16 نصرت الله فتحی «آ» از اسیری تا امیری یا شرح خدمات قرچگاپخان صاحب منصب ارمنی نژاد سپاه ایران که از مقام غلامی به سپهسالاری کل ارتش ایران رسید
67 17-18 نصرت الله فتحی «آ» از اسیری تا امیری ، قسمت دوم
33 19 نصرت الله فتحی (آتشباک) یک نژاد به دو نام یا سیر تاریخ رابطۀ ایران و ارمن (1)
50 20 نصرت الله فتحی یک نژاد به دو نام یا سیری در تاریخ ایران و ارمن (2)
46 21 نصرت الله فتحی (آتشباک) یک نژاد به دو نام یا سیر تاریخ رابطۀ ایران و ارمن (3)
44 22 س. جواهرچیان/گ. امیریان معماران و مهندسین ارمنی در امپراطوری عثمانی (3)
55 23 دکتر هراند قوکاسیان پیشوایان قلمرو مذهبی ارامنۀ ایران ـ هندوستان (1606-1973) (1)
39 24 محمد حسن رجائی زفره ای تاریخچۀ مدارس جلفای اصفهان (ارامنۀ اصفهان)
51 24 دکتر هراند قوکاسیان پیشوایان قلمرو مذهبی ارامنۀ ایران ـ هندوستان (1606-1973) (2)
4 25 ــــ تاریخچۀ کلیسای ارامنۀ جهان (کیلیکیه)
56 26 دکتر هراند قوکاسیان پیشوایان قلمرو مذهبی ارامنۀ ایران ـ هندوستان (1606-1973) (3)
61 26 س. جواهرچیان/ گ. امیریان معماران و مهندسین ارمنی در امپراطوری عثمانی (4)
69 26 ناصر برق تاریخچه  ای از پرچم ایران
75 29-30 دکتر هراند قوکاسیان پیشوایان قلمرو مذهبی ارامنۀ ایران ـ هندوستان (1606-1973) (4)
31 31 دکتر هراند قوکاسیان نخستین کودکستان ایران در جلفای اصفهان
33 31 ــــ اجرای اپرای آنوش (شیرین) در سالن شیرو خو رشید سرخ تبریز درسال 1314
52 31 لئون گ. میناسیان نخستین کتاب چاپ شده در ایران
34 32-33 محمد محیط طباطبایی امیر کبیر و دارالفنون
60 34 دکتر هراند قوکاسیان شاه عباس کبیر و ارامنۀ جلفای اصفهان
51 35 اسقف گاره گین سرکیسیان/دکترهراند قوکاسیان ارامنه و ایران
70 37 ـ 38 اسقف وارطان تکه یان/ آرا هوانسیان ایران و روم

2 . اسناد تاریخی

صفحه شماره گردآورنده عنوان
51 1 ــــ اسناد و نامه  های تاریخی موزۀ خلیفه گری کل ارامنۀ آذربایجان دربارۀ قره کلیسا (کلیسای طاطاوس مقدس)
70 2 ــــ اسناد و نامه  های تاریخی موزۀ خلیفه  گری کل ارامنۀ آذربایجان
134 3-4 ــــ اسناد و نامه  های تاریخی موزۀ خلیفه  گری کل ارامنۀ آذربایجان
60 11 ا. هاکوپیان اسناد و نامه  های تاریخی موزۀ خلیفه  گری کل ارامنۀ آذربایجان
61 11 ا. هاکوپیان فرمان شاه سلطان حسین صفوی دربارۀ رسیدگی به شکایت الله وردی ساکن قریۀ دره شام
63 11 ا. هاکوپیان فرمان شاه سلطان حسین صفوی درمورد املاک قریۀ دره شام
94 12 ــــ سند شمارۀ 60 موزۀ خلیفه  گری کل ارامنۀ آذربایجان در تبریز
 1. عکس های تاریخی
صفحه شماره عنوان
93 3-4 عکس  های تاریخی از ادوار مختلفۀ تاریخ ایران
3 5-6 عکس  های تاریخی از ادوار مختلفۀ تاریخ ایران
45 12 یپرم خان سردار

 4 . آثار تاریخی

صفحه شماره نویسنده عنوان
40 1 ا. هاکوپیان کلیساها و اماکن مقدسۀ ارامنه در ایران/ 1- کلیسای طاطاوس مقدس
51 2 واروژان آراکلیان کلیساها و اماکن مقدسۀ ارامنه در ایران/ کلیسای طاطاوس مقدس (1)
117 3-4 واروژان آراکلیان کلیساها و اماکن مقدسۀ ارامنه در ایران/ کلیسای طاطاوس مقدس (2)
88 5-6 واروژان آراکلیان کلیساها و اماکن مقدسۀ ارامنه در ایران/ کلیسای طاطاوس مقدس (3)
66 10 ــــ توضیح در بارۀ تاریخچۀ کلیساهای ارامنۀ ایران
37 11 ا. هاکوپیان کلیساها و اماکن مقدسۀ ارامنه در ایران/ کلیسای استپانوس مقدس
41 32-33 دکتر هراند قوکاسیان کلیسای وانک جلفای اصفهان
 1. مقاله ها
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
5 1 اسقف آرداک مانوکیان گفتار خوش آمد
12 1 دکتر نصرت الله کاسمی زبان پارسی و وظیفۀ انجمن  های ادبی (1)
17 1 دکتر رضاراده شفق هور
5 2 دکتر باستان سخنی چند دربارۀ ایرانی  های ارمنی
10 2 دکتر نصرت الله کاسمی زبان پارسی و وظیفۀ انجمن  های ادبی (2)
18 2 سید محمدعلی جمال زاده مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول
7 3-4 آ. آموریان/ آرا هوانسیان نظریات مورخین دربارۀ کوروش دوم
66 3-4 دکتر نصرت الله کاسمی زبان پارسی و وظیفۀ انجمن  های ادبی (3)
49 5-6 ا.خواجه نوری خودآموختگی/ فوائد نوآموختگی ـ نوآموختگی چیست؟ طریقۀ سهل و معجره آسای نوآموختگی
57 5-6 دکتر مجتهدی مدیریت مؤسسات آمورشی اعم از  دبیرستان  ها و دانشگاه  ها
1 7 دکتر گل گلاب میهن  پرستی ایرانیان ارمنی
7 7 دکتر محمد بهشتی نگاهی به تاریخ طب (1)
45 7 آرپاک مخیتاریان/ خانبابایان موزۀ نوبنیاد اصفهان
1 8-9

اسقف آرداک مانوکیان/

سدا آدامیان

زمان
17 8-9 دکتر محمد بهشتی نگاهی به تاریخ طب (2)
25 8-9 نیلوفر گل اصفهان
51 8-9 دکتر پزشکیان مضرات دخانیات، هشدار به مصرف کنندگان آن
1 10

اسقف آرداک مانوکیان/

دکتر ا. ساهاکیان

تسلی خاطر خاک
56 11 کارمن مارتین تزئین و دکوراسیون اتاق خواب
1 12 سید محمدعلی جمال زاده باسواد بودن ارمنی های جلفا (اصفهان) در یک قرن ونیم پیش از این
68 13-14 دکتر جعفر شعار آیا ضوابطی برای اصلاح خط فارسی می توان وضع کرد؟
78 13-14 دکتر هراند قوکاسیان یادی از شاعران، نویسندگان و اندیشمندان ارمنی که در فاجعۀ 1915 به دست ترکان عثمانی به شهادت رسیدند
97 13-14 ش. رابطۀ فرهنگ با هنر و هنرمند
123 13-14

سیمون سیمونیان/

آ. ب. آوانسیان

دوهزار و پانصد سال شکوه آریایی
130 13-14 دکتر هراچ پزشکیان جراحی پروستات به طریق انجماد
28 15-16 جلال آل احمد پیرمرد چشم ما بود
52 17-18 باری سوگارمن/ جهان ستا جامعه  شناسی ـ قسمت اول
63 17-18 دکتر هراند قوکاسیان انتشار نخستین نشریۀ ارمنی در جهان به همت یک ارمنی ایرانی
75 17-18 مانوک آبقیان/ آرا هوانسیان پایه  گذاری الفبا و ادبیات امروزی ارمنی (1)
8 19 ــــ خارک
24 19 باری سوگارمن/ جهان ستا مقدمۀ جامعه  شناسی (2)
45 19 مانوک آبقیان/ آرا هوانسیان پایه  گذاری الفبا و ادبیات امروزی ارمنی (2)
52 19 کارمن مارتین روان  شناسی کودک
43 20 باری سوگارمن/ جهان ستا مقدمۀ جامعه  شناسی (3)
40 21 باری سوگارمن/ جهان ستا جامعه شناسی، عامل اجتماعی(4)
58 22 کارمن مارتین اولین کودکستان در ایران
62 22 هومن انجمن خیریۀ جهانی ارامنه و فعالیت آن در ایران
1 23 اسقف مانوکیان/ سدا آدامیان امید
45 24 آرپاک مخیتاریان/ سدا آدامیان خاطراتی از سفر ایران
4 26 اسقف اعظم آرداک مانوکیان/هرایر خالاتیان اعیاد (مقدمۀ کتاب اعیاد ارمنی)
86 26 دکتر قوکاسیان (هنر و فرهنگ ارامنۀ ایران در زمان قدیم (1
1 27-28 دکتر هراند قوکاسیان ارامنه در تهران
5 27-28 دکتر گاگیک هواگیمیان نقش انسان در دفاع از طبیعت
84 27-28 خسرو محرابی صنایع کاغذسازی نوظهور
91 27-28 سیمین کبود برق در ایران (1)
58 29-30 سیمین کبود برق در ایران (2)
56 31 سیمین کبود برق در ایران (3)
45 32-33 ادیک مهرابی خویشی دو زبان ارمنی و فارسی
70 32-33 محمدرضا عسگری چای ایران
72 32-33 سیمین کبود برق در ایران (4)
1 34 ژیلا گرگانی نوروز از جمشید تا امروز
8 34 نقل از روزنامۀ اطلاعات نوروز در شهرهای ایران
16 34 نقل از روزنامۀ اطلاعات چهارشنبه سوری
37 34 ژان روش/ دکتر اربابی یادداشت در مورد طرح ایجاد «فرهنگستان علوم» در ایران
63 34 محمدرضا عسگری عصر طلایی قالی بافی ایران
1 35 نقل از روزنامۀ اطلاعات عید پاک یا عید رستاخیز
10 35 ژان روش/ دکتر اربابی

یادداشت در مورد طرح «کاخ اکتشافات» در ایران

39 35 دکتر حسین گل گلاب نیازمندی زبان فارسی به واژه های علمی
43 35 ادیک مهرابی دربارۀ دو زبان ارمنی و فارسی
58 35 ن. س. مرادیان تاریخچۀ زمین کلیسای انجیلی تهران پارس (1)
63 35 آوو آوانسیان مؤسسۀ پیش آهنگی در ایران
53 36 مینا آزادی صنعت فرش ایران
58 36 ن. س. مرادیان تاریخچۀ زمین کلیسای انجیلی تهران پارس (2)
15 37 – 38 آکوپ هایراپتیان خویشی دو زبان فارسی و ارمنی
25 37 – 38

دکتر کاراپت پاشایان/

هراند قوکاسیان

ارامنه در ایران
65 37 – 38 دکتر باستان این دختر ارمنی عمرش به دنیا نبود
76 37 – 38 وارطان داودیان کاوش در فرهنگ عوام
79 37 – 38 اقتباس: کمال مصرف قهوه در دنیا، سازمان نظارت بر قهوه
82 37 – 38 مینا آزادی صنعت فرش در ایران
90 37 – 38 ن . س. مرادیان تاریخچۀ زمین کلیسای انجیلی تهران پارس (3)
 1. داستان
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
26 2 سیرو خانزادیان / آرا هوانسیان درخت توت (1)
24 3-4 سیرو خانزادیان / آرا هوانسیان درخت توت (2)
53 3-4 سرگیس ویلونی/ گ. امیریان زیر آسمان مشرق زمین
17 5-6 آودیس آهارونیان / سامسون طوماسیان برادر ناتنی من
25 5-6 هاماستق / آرا هوانسیان از یادداشت  های روزانۀ یک ولگرد
17 7 هوانس تومانیان / گارنیک اوهانیان روباه و آسیابان
25 7 گریگور زهراب / آرا هوانسیان خنده
5 8-9 واختانگ آنانیان / سامسون طوماسیان نامزدی قدیمی  ها
21 8-9 برجوهی بارسقیان / آرا هوانسیان دخترک بی  گناه
11 10 برجوهی بارسقیان / آ. ژ. هوانسیان روزهای سوخته (1)
25 10 آودیک ایساهاکیان/ دکتر هراند قوکاسیان چه کسی زندگانی می  کند
1 11 برجوهی بارسقیان / آ. ژ. هوانسیان روزهای سوخته (2)
16 11 آرازی / سامسون طوماسیان آخرین برگ
54 11 آندره آموریان / سامسون طوماسیان جذبۀ خاک وطن
7 12 برجوهی بارسقیان / آ. ژ. هوانسیان روزهای سوخته (3)
1 13-14 آ. میریان / آ. ژ. هوانسیان زیبا (1)
21 13-14 آرازی / سامسون طوماسیان خورشید
1 15-16 آ. میریان / آ. ژ. هوانسیان زیبا (2)
14 15-16 چخوف / (نقل از روزنامۀ اطلاعات) دخترک زیباروی ارمنی
3 17-18 برجوهی بارسقیان / آ. ژ. هوانسیان حلقه ای از زنجیرم
29 19 شیروانزاده / سامسون طوماسیان بازگشت قهرمان (1)
57 20 شیروانزاده / سامسون طوماسیان بازگشت قهرمان (2)
11 21 اقتباس از: هانس کریستیان اندرسن / آ. م سرعت سیر
15 21 شیروانزاده / سامسون طوماسیان بازگشت قهرمان (3)
14 22 آرازی / سامسون طوماسیان احتیاج
20 22 وازگن شوشانیان/  آغاسی ژ. هوانسیان بادبان مرگ (1)
5 23 وازگن شوشانیان/ آغاسی ژ. هوانسیان بادبان مرگ (2)
16 24 وازگن شوشانیان/ آغاسی ژ. هوانسیان بادبان مرگ (3)
73 24 آرام گارونه / ویولت نوزاد زیر سقف  ها چه می  گذرد
8 26 وازگن شوشانیان / آغاسی ژ. هوانسیان بادبان مرگ
41 26 واختانگ آنانیان / سامسون طوماسیان عقاب  ها
19 27-28 الن بوراند / آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (1)
31 27-28 میکائیل تارونس / سامسون طوماسیان خواهر بی نام و نشان من
60 27-28 وارطان داودیان فریادی … تولدی …
76 27-28 سدا آدامیان کفش بزرگ  تر از پا …
7 29-30 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (2)
3 31 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (3)
15 32-33 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (4)
57 32-33 سدا آدامیان اشک  های شوق
22 34 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (5)
14 35 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (6)
21 36 الن بوراند /  آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (7)
54 37-38 الن بوراند /آغاسی ژ. هوانسیان آفرینش زن نو (8)
 1. شعر
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
9 8-9 سدا آدامیان به چی می  اندیشم؟
13 8-9 هوانس تومانیان/ وارطان ملیکیان آختامار
23 10 هایک هوسپیان/ گ. امیریان ندایی نیست
24 10 هوانس شیراز/ گ. امیریان خواهم شد به دو جهان گردان …
21 11 سدا آدامیان اولین شب بی مادری
24 11 سدا آدامیان تیک تاک
24 11 سدا آدامیان دیوار سکوت
22 12 سدا آدامیان نه نوری … نه امیدی
23 12 سدا آدامیان بیمار خسته
25 12 سدا آدامیان گفتگویی با شب
63 12 امیر طیبی یادی از یپرم، به مناسبت شصتمین سال شهادت سردار بزرگ
24 13-14 سدا آدامیان بیایید لحظه  ها را دریابیم
52 13-14 سیامانتو/  آلک رقص
56 13-14 دِو/ آلک سربازخانه
59 13-14 هوانس هوانسیان/ دکتر هراند قوکاسیان چگوری
61 13-14 نِرسِس بالایان/ گ. امیریان بیرون از پنجره
62 13-14 مهدی اخوان ثالث (م. امید) غزل (3)
64 13-14 فروغ فرخ راد عاشقانه
26 15-16 نیما یوشیج برف
35 15-16 احمد شاملو (الف بامداد) مرغ باران
43 15-16 بارویر سواک/ آلک حماسۀ نیم قرن
56 15-16 گورگ امین/ آلک قرن بیستم
70 15-16 پروفسور محسن هشترودی خانۀ گناه
71 15-16 سدا آدامیان نگاهم … زبان فریاد تیرگی  هاست
77 15-16 آلک اگر تو ترانه  ام شوی
79 15-16 آلک فنوچکا
23 17-18 آلیسیا گیراگوسیان/ آلک دو شعر از آلیسیا
29 17-18 سدا آدامیان زنده هستیم … اما!
31 17-18 سدا آدامیان دعوت
32 17-18 سدا آدامیان ای دریغ
33 17-18 عماد خراسانی شبی بر مزار خیام
37 17-18 پطروس دوریان/ آرسن دانیلیان سیاه  تر از سیاه
49 17-18 هامو ساهیان/ آلک که من، شاعرم
73 17-18 اسماعیل خوئی درهم شکستن، آری
32 20 گالوست خاننس/ احمد نوری زاده زمزمه
34 20 یقیشه چارنتس/  آرسن دانیلیان زندگی
31 21 گالوست خاننس/ احمد نوری زاده من در خواب دیدم
32 21 سدا آدامیان و چنین بیهوده شد این زمان
34 21 آلک فنوچکا
35 21 بارویر سواک/ آلک سال نو، تولدت مبارک
18 23 پطروس دوریان/ آرسن دانیلیان دست رد
38 24 سیراک بدوین/ گ. او. امیریان مرگ شاعر
42 24 سدا آدامیان مرد شب
69 24 دکتر پرویز ناتل خانلری عقاب
81 24 هوهانس شیراز/ آلک شیراز نامه
27 26 بارویر سواک/ آلک مردی به نام مسروپ ماشتوتس
44 26 فروغ فرخ راد تولدی دیگر
51 26 نادر نادرپور اسب، هواپیما، رودکی و من
54 26 گالوست خاننس/ احمد نوری زاده در مکانی بلند خواهم مرد
66 26 سدا آدامیان حتی از گل
4 27-28 واهان دریان/ گ. او. امیریان خداحافظ
37 27-28 شماون تروسیان/ آلک در رثای سواگ
41 27-28 بارویر سواک/ آلک آشنایی جدید
63 27-28 بارویر سواک/ آلک سفری به سوی گذشته
19 29-30 هوهانس شیراز/ گ. او. امیریان شیرازنامه
22 29-30 ــــ مادر ترا ستایش می  کنم
22 29-30 هوهانس شیراز/ آلک می گویند …
23 29-30 هوهانس شیراز/ آلک رهگذر سر سرکشت را …
23 29-30 هوهانس شیراز/ آلک مادرم، فرزندم را …
24 29-30 هوهانس شیراز/ آلک چنگیز …
25 29-30 آوتیک ایساهاکیان/ آلک خواب دیدم …
27 29-30 هامو ساهیان/ آلک مادر … چه کنم …
28 29-30 دانیل واروژان/ آلک امشب شب جشنوارۀ پیروزی است …
29 29-30 آرامائیس سهاکیان/ آلک مادر
30 29-30 آقاونی/ آلک دل مهربان مادر را …
45 29-30 یقیشه چارنتس/  ا. ساهاکیان چارنتس  نامه (1)
52 29-30 آلبریک محتضری سخن می  گوید
55 29-30 واراستل دختر رؤیا
16 31 یقیشه چارنتس/  ا. ساهاکیان چارنتس  نامه (2)
20 31 سدا آدامیان دیگرم … نیست
6 32-33 یقیشه چارنتس/  ا. ساهاکیان چارنتس  نامه (3)
29 32-33 منصوره اتابکی  … به گیسوی پریان لاله بستم
32 32-33 آرشی/  شاواسب تو و من
53 32-33 کارمن مارتین یک نوع احساس
41 34 سدا آدامیان قلم
43 34 یقیشه چارنتس/  ا. ساهاکیان چارنتس  نامه (4)
49 34 امیر طیبی هالۀ سکوت
51 34 واراستل دخترکی مست و عریان
52 34 بارویر سواک/ نورهایر آبولیان باید عمر کنیم
28 35 یقیشه چارنتس/  ا. ساهاکیان چارنتس  نامه (5)
33 35 امیر طیبی تابوت دو کلاغ در افق
36 35 واراستل دختر دهاتی
49 35 سیراک بدوین/ گ. او. امیریان قربانی من
18 36 دکتر نصرت الله کاسمی برهنه تن
38 36 یقیشه چارنتس / آلک سوما
44 36 هایک هوسپیان / گ. او. امیریان  … تو بی آلایشی و معصوم
47 36 سدا آدامیان بهار
48 36 واراستل عشق آمد
47 37-38 گالوست خاننتس/ احمد نوری زاده دلتنگی های سبز
48 37-38 گالوست خاننتس/ احمد نوری زاده گل  های پولادین
49 37-38 مارینا خاچیکیان [بدون عنوان]
50 37-38 سدا آدامیان شعر من شعر نیست
52 37-38 نورهایر آبولیان چرا می گریی
53 37-38 نورهایر آبولیان عشق و ستارگان زندگی من

 8. مباحث ادبی

صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
20 1 علی دشتی دربارۀ حافظ
16 3-4 آشوت میناسیان دربارۀ حافظ
42 3-4

عبدالرزاق کانپوری/

سید مصطفی طباطبایی

حکیم عمر خیام نیشابوری (1)
36 5-6

عبدالرزاق کانپوری/

سید مصطفی طباطبایی

حکیم عمر خیام نیشابوری (2)
29 7

عبدالرزاق کانپوری/

سید مصطفی طباطبایی

حکیم عمر خیام نیشابوری (3)
34 12 م. ح. شکوری (هومن) شناخت ادبیات : تطبیق و نگرشی بر دو منظومۀ «سیامانتو و خجه زاره»،  اثر هوهانس شیراز و «بکتاش و رابعه»، اثر عطار نیشابوری(1)
33 13-14 م. ح. شکوری (هومن) شناخت ادبیات: تطبیق و نگرشی بر دو منظومۀ «سیامانتو و خجه زاره» اثر هوهانس شیراز و «بکتاش و رابعه» اثر عطار نیشابوری(2)
47 13-14 م. ح. شکوری (هومن) شناخت ادبیات: زندگی نامۀ عطار
50 13-14 والری بروسف / آلک نظر والری بروسف شاعرو منتقد بزرگ روس دربارۀ شعر ارمنی
61 15-16 دکتر رنجبر ادبیات گذشته و نو
107 15-16 م. ح. شکوری (هومن) شناخت ادبیات: تطبیق و نگرشی بر دو منظومۀ «سیامانتو و خجه زاره» اثر هوهانس شیراز و «بکتاش و رابعه» اثر عطار نیشابوری(3)
22 20 دکتر محمد جعفر محجوب ادب و ارزیابی تأثیر و دخالت آن در انتقال میراث های فرهنگی (1)
54 21 دکتر محمد جعفر محجوب ادب و ارزیابی تأثیر و دخالت آن در انتقال میراث های فرهنگی (2)
67 22 دکتر محمد جعفر محجوب ادب و ارزیابی تأثیر و دخالت آن در انتقال میراث فرهنگی (3)
27 23 هرایر خالاتیان خیام در ادبیات ارمنی
74 26 حسن مظلوم نثر پارسی در این روزگار (1)
46 27-28 حسن مظلوم نثر پارسی در این روزگار (2)
1 29-30 دکتر هراند قوکاسیان شاهنامۀ فردوسی به زبان ارمنی
5 29-30 محمدرضا عسگری فردوسی شاعر
31 29-30 حسن مظلوم نثر پارسی در این روزگار (3)
49 32-33 نقل از روزنامۀ کیهان حادثه  ای در شعر ارمنی
54 34 علی دشتی تصویر شرقی خیام در محافل غربی
11 36 علی دشتی خلوتگه کاخ ابداع
3 37-38 علی دشتی خدا در حافظ
 1. هنـــر
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
67 12 م. ح. ش. الفبای موسیقی
51 21 مارتین اسلین/ دکتر حمید صاحب جمع تئاتر پوچ (1)
33 22 مارتین اسلین / دکتر حمید صاحب جمع تئاتر پوچ (2)
69 27-28 مهدی بقراطی تجربه و زمان در هنر
 1. دیدار و گفت و گو
صفحه شماره نویسنده عنوان
79 15-16 م. ح. شکوری (هومن) گفتگویی با آلک خاچاطوریان
40 17-18 م. ح. شکوری (هومن) گفتگویی با آلک خاچاطوریان، قسمت دوم
80 17-18 شکوری- جهان ستا دیدار و گفتگو با یک کارگردان تئاتر
39 22 م. ح. شکوری (هومن) دیدار و گفتگو با مادام یلنا هنرمند و استاد بالت ایران
62 22 هومن انجمن خیریۀ جهانی ارامنه و فعالیت آن در ایران
41 23 م. ح. شکوری (هومن) گفتگویی با مارکار قارابکیان  شاعر و نقاش
84 24 ــــ گفتگویی با یکی از بنیان گذاران بیمه در ایران (سوکیاس کاراپتیان)
 1. چهره ها
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
6 5-6 دکتر گاگیک یادی از استاد فقید دکتر رضازاده شفق
8 10 آ. ژ. هوانسیان زندگی  نامۀ برجوهی بارسقیان
46 12 ابوالقاسم پاینده دربارۀ یپرم خان سردار
50 12 عباسعلی صالحی یپرم خان
83 13-14

مجلۀ «های سیرت» /

ساتو هاگوپیان

مخیتار هراتزی، طبیب قرن دوازدهم ارمنی
40 15-16 مترجم: آلک بارویر سواک
54 15-16 آلک گورک امین
90 15-16 دکتر هراند قوکاسیان گریگور زهراب
22 17-18 آلک آلیسیا  گیراگوسیان
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
38 19 آرا آوانسیان سایات نوا (1)
35 20 آرا آوانسیان / آرا هوانسیان سایات نوا (2)
16 22 آغاسی. ژ. هوانسیان زندگی نامه و تحلیلی از آثار و افکار وازگن شوشانیان
54 22 ـــــ آشنایی با بنیان گذار اولین کودکستان ایران «برسابه»
35 23 آلک  واهان دریانِ ایران (دِو)
68 23 ــــ آندرانیک آوانسیان
55 24

هربرت رید (نقل از کتاب)/

نجف دریابندری

پیکاسو
89 24 ــــ معرفی استادی دانشمند و پژوهشگر (دکتر الکساندر باقدیانس)
13 25 ــــ معرفی عالیجناب کاتولیکوس خورن اول کیلیکیه
14 28-27 آ. ژ. هوانسیان زندگی  نامه و تحلیل کوتاهی از آثار اِلِن بوزاند
44 29-30 ا. ساهاکیان  چارنتس  نامه (شرح حال شاعر)
66 29-30 الف ـ بنایی زندگی  نامه و آثار ابونصر فارابی
69 29-30 محمد محیط طباطبایی فارابی مصلح بزرگ بشریت
45 31 ــــ آشنایی با مهندس آفتاندیلیانس
3 32-33 نصرت الله فتحی ارامنۀ خدمت  گزار در تاریخ ایران
7 35 نصرت الله فتحی از خدمت  گزاران ارمنی در دولت ایران
36 36 آلک چارنتس
50 36 نصرت الله فتحی  خدمت  گزاران ارمنی در دولت ایران
68 37-38 نصرت الله فتحی  خدمت  گزاران ارمنی در دولت ایران
 1. بررسی و نقد کتاب
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
53 10 ــــ  سرگذشت جندی شاپور/ حسینعلی ممتحن
55 10 ــــ چهرۀ شیرین/ طلعت بصاری
57 10 نقل از روزنامۀ کیهان قتل عام ارمنیان/ اسمعیل رائین
70 12 محمدحسن شکوری (هومن) سیری در جهان کتاب و نگرشی بر کتاب های ماه
101 13-14 محمدحسن شکوری سیری در جهان کتاب و نگرشی بر کتاب های ماه
134 15-16 ــــ کتاب های تازه در زمینۀ قصه، شعر، تئاتر، علوم، تاریخ، فلسفه و … با معرفی کتابخانۀ هور
25 21 محمدحسن شکوری (هومن) «در وجود هر ارمنی شاعری خفته است»
33 24

آ. شاهسواریان/

کلارا قاراخانیان

به مناسبت ترجمۀ سیامانتو و خجه زاره به فارسی
 1. گزارش ها و رویدادها
صفحه شماره نویسنده عنوان
31 1 ــــ اخبار ماهیانۀ فعالیت  های اجتماعی ارمنیان ایران
36 1 ــــ رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در ماهی که گذشت
34 2 ــــ وارداوار در برنامۀ فرهنگ مردم رادیو ایران
41 2 ــــ رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در ماهی که گذشت
97 3-4 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در دو ماهی که گذشت
70 5-6 ــــ رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در دو ماهی که گذشت
51 7 ــــ رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در ماهی که گذشت
56 8-9 ــــ ابراز محبت نشریات ایران نسبت به مجلۀ هور
62 8-9 ــــ نظر مطبوعات ارمنی زبان جهان در بارۀ انتشار مجلۀ هور
68 8-9 ــــ مراسم گشایش ساختمان جدید خلیفه گری ارامنۀ تهران
74 8-9 ــــ جشن بیست و پنجمین سال تأسیس مؤسسۀ فرهنگی و آموزشی دبستان و کودکستان «بهار نو»
48 10 ــــ هدف و سیاست تحقیقاتی وزارت علوم و آموزش عالی
65 10 ــــ تقدیر از خدمات علمی دکتر گاگیک هواگیمیان
67 10 ــــ روزنامه  هایی که با مجلۀ هور معاوضه می  گردند
26 11 ــــ بررسی فعالیت  های وزارت آبادانی و مسکن (1)
51 11 ــــ مطبوعات ایران دربارۀ مجلۀ هور
29 12 ــــ بررسی فعالیت  های وزارت آبادانی و مسکن (2)
84 12 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در شش ماهی که گذشت (1)
90 12 ــــ مراسم شروع ساختمان دبستان جدید ارامنه به نام واچه هوسپیان
127 13-14 منوچهر کاوه زاده کنفرانس ریاضی دانان
139 13-14 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در شش ماهی که گذشت (2)
137 15-16 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در شش ماهی که گذشت (3)
87 17-18 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در شش ماهی که گذشت (4)
55 19 آرمینه ماروتخانیان رویدادهای جامعۀ ارامنۀ ایران در شش ماهی که گذشت (5)
4 20 اسقف اعظم آرداک مانوکیان پیام به مناسبت تولد حضرت مسیح
63 21 ــــ جشن مجلۀ هور در انجمن فرهنگی ارامنۀ چهارمحال
1 24 ــــ گزارشی از چهارمین سمپوزیوم بیوشیمی و تغذیه در دانشگاه اصفهان
87 24 ــــ جوانمردان 29 سال از عمر خود را پشت سر گذاشت
16 25 ــــ گزارش مسافرت یک ماهۀ عالیجناب کاتولیکوس خورن به ایران
24 27- 28 ــــ سهم فیلم  های ایران از جوایز جهانی
27 31

امیرشاپور شاهین

(نقل از روزنامۀ اطلاعات)

طی 50 سال اخیر در ایران 13000 داستان با تیراژ 37 میلیون چاپ شده است
65 34   پذیرایی سالیانۀ مجلۀ هور
38 37 – 38 آندرانیک ساریان/ آرمان هارطونیان بزرگداشت پنجاهمین سالروز خدمات فرهنگی «دِو»، شاعر و نقاش
 1. گوناگون
صفحه شماره نویسنده / مترجم عنوان
65 8 – 9 مترجم: دکتر هراند قوکاسیان افکار و سخنان نغز از اندیشمندان و نویسندگان ارمنی
123 13-14 سیمون سیمونیان / آ. ب. آوانسیان دو هزار و پانصد سال شکوه آریایی
21 23 آرام مورادیان / دکتر هراند قوکاسیان برگزیده  ای از مجموعۀ گل  های آفتاب  گردان
48 26 ه. ق. اندیشه  های جاویدان از بزرگان و نویسندگان ارمنی
39 31 مترجم: شاواسب گ. پطرسیان گفتار بزرگان ارمنی
32 32-33 هاکوپ بارونیان/ شاواسب گ. پطرسیان چند گفتار
33 32-33 باگراد هاراطونیان (جیوانی) / شاواسب گ. پطرسیان چند گفتار
79 32-33 نقل از بولتن گره گشا افکار و عقاید
19 36 آرام گارونه /شاواسب گ. پطرسیان از کتاب گل  ها، گل  ها
 1. سخن مجله
صفحه شماره نویسنده عنوان
1 1 دکتر گاگیک پیش گفتار
1 2 دکتر اونیک ساهاکیان پیش گفتار
ـ 13 ـ 14 هیئت تحریریه به مناسبت آغاز دومین سال نشر
ـ 22 هور پیام نوروزی
1 25 هیئت تحریریه پیش گفتار هیئت تحریریۀ هور به مناسبت دیدار یک ماهۀ عالیجناب کاتولیکوس خورن اول، رهبرمذهبی ارامنۀ جهان از ایران
1 27 ـ 28 هیئت تحریریه پیش گفتار

 

پی‌نوشت‌ها:

1- در برخی منابع هواکیمیان نیز آمده است.‏

2- دکتر گاگیک، «پیشگفتار»، هور، ش 1 (تیر، 1350)، ص 1-2 و نیز  ر.ک: آنوشیک ملکی، « ارمنیان و مجلس از دورۀ ششم تا بیست و چهارم قانون  گذاری»، پیمان ش 48 ‏‏(تابستان 1388)، ص 83-84.‏

3- دکتر گاگیک، همان  جا.

4- شماره  های درون پرانتز که در آخر عنوان  های مطالب پی در پی آمده از  تنظیم کنندۀ این فهرست موضوعی است.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77
سال بیستم | پائیز 1395 | 350 صفحه
در این شماره می خوانید:

سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 در نیمۀ اول قرن هفتم میلادی، قبایل عرب که دین اسلام آنان را متحد کرده بود، موفق شدند در سال 15ق/636م امپراتوری...

سیری در کتاب ارامنه جلفای نو در عصر صفوی

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 نام کتاب: ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه به کوشش:  دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی، با همکاری کلیسای وانک (جلفای...

رونمایی از مجموعه روزنه آبی،نکوداشت شاهین سرکیسیان،پایه گذار تئاتر نوین ایران

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 شنبه 25 دی ماه 1395ش تالار نمایش کومیتاس باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات تهران میزبان ‏مراسم نکوداشت...

یادی از شاهین سرکسیان

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد‏ تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس‏«حافظ»‏ دربارۀ شاهین سرکیسیان شـاهیـن ملیـک...

اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ

نویسنده: گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 ادمـان آیـوازیـان هنـرمنـدی است کـه در نقاشی هـای وی، نیـاز بـه شناخـت طبیعت وجه غالـب را دارد. این نیاز در او...

رنگ های سرزمین مادری ام،نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای نیاوران

نویسنده: آرا اوانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 روزهای دوازدهم تا بیستم شهریور ماه امسال(1395ش) تالار نمایشگاه  های فرهنگسرای نیاوران پذیرای ‏علاقه  مندان آثار...

اِدمان (ادیک) آیوازیان،نخستین نقاش ایرانی عضو موسسه نقاشان سلطنتی انگلستان

نویسنده: لیدا بربریانترجمه از متن ارمنی: واراند فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 در بیـن نقاشان معمار ارمنـی ایران، ادمان آیوازیان جایگاهـی ویژه دارد. آشنایـی با شرح حـال...

بارون کنستانتین موراد گئادوسُون

نویسنده: دکتر طهمورث ساجدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 خاورشناسی علمی فرانسه و نیز مكتب تاریخی آن در نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی مدیون افرادی بود كه با فراگیری ‏زبان...

پروفسور مانوئل بربریان،چهره ای ماندگار در لرزه شناسی،زمین لرزه ها و دانش زمین ساخت در ایران

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 اشاره یکی از رسالت‌های مهم فصلنامۀ پیمان معرفی چهره‌های ادبی، علمی، هنری و فنی ارمنیان ایران و بیان تأثیرگذاری...

هامو واسیلیان،پژوهشگر،مولف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی

نویسنده: ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 در روزگار ما، با تولید انبوه اطلاعات و نیاز جامعه به اطلاعات گوناگون در همۀ زمینه  ها، روز به روز ضرورت...