نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
سرمقاله

فصلنامهٔ پیمان با انتشار این شماره وارد دومین دههٔ فعالیت مطبوعاتی خود می شود. با پشت سر نهادن ده سال تلاش مستمر همکاران پیمان و همیاری خوانندگان فرهنگ پرور به استقبال سالی نو توأم با گفت وشنودی نو و همراهی یاران دیرین و نو می رویم.
به جا است که در این مقال یاد یارانی را که فراخنای معنوی وجودشان تاب تنگنای عالم فانی را نیاورد و در سالی که گذشت، ما را تنها گذاشتند و به دیار باقی شتافتند نیک و محترم بداریم...
مراسم معرفی کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران و قدردانی از نویسندگان آن
نویسنده: آرتویت زهرابیان

چه بسیارند انسان های وارسته ای که تمام زندگی خود را بدون هیچ چشم داشتی وقف هنر کرده اند و تاریخ آنها را به دست فراموشی سپرده است اما هنر اصیل ماندگار است ماننـد آتـشی زیـر خـاکـستر کـه در نـهایـت شعلـه برخواهـد کشـید و روشنایی بخـشِ راه حقیقت جویان خواهد شد.
هنرمندان جامعهٔ ارامنهٔ ایران همواره کوشیده اند، در کنار ملّت بزرگ ایران، در راستای ترقی و پیش رفتِ هنرِ این سرزمین، تلاش کنند...
سرکیسیان و هنر او
نویسنده: میشا هایراپطیان

شاهین سرکیسیان از بنیانگذاران تئاتر ملی ایران است. او با فکری پویا و بینش و برداشتی علمی و همخوان با معیارهای تئاتر نوین جهانی به عرصهٔ تئاتر ارامنه و ایران قدم نهاد.
در مقام پیش کسوتی راهگشا و با ارزش در نخستین گام ها ناگزیر از مقابله با مشکلات و موانع فراوانی شد که ناشی از عدم درک صحیح عده ای از تئاتر بود ولی هیچ گاه از کار و تلاش فروگذار نکرد و ایمان و اعتقاد راستینش به معنویت و رسالت تئاتر و اقبال جوانان آن روز او را در کار خود موفق گرداند...
شاهین سرکیسیان
نویسنده: آربی آوانسیان

از روزی که تئاتر ایران شاهین سرکیسیان را از دست داد نزدیک به چهل سال می گذرد... زمان عملکرد دو گانه دارد، هم مخرب و هم سازنده. این خود حقیقتی است که باید نسبت به آن حساس، کنجکاو، موشکاف و صادق بود.
تئاتر اصیل، وفادار به بیان و هستی خود، برای کنجکاوی هنرجویان، پژوهشگران و تاریخ نویسان، به جز آنچه در خاطره ها مانده است، واقعاً چیز زنده ای باقی نمی گذارد. آیندگان برای آنکه رابطه و تجربه ای مستقیم با زمان سیال و زندهٔ تئاتر در گذشته داشته باشند جز مراجعه به گفتار و نوشته های شاهدان و حاضران کمک و مرجع دیگری ندارد...
بزرگ مردِ تئاتر ایران
نویسنده: جمشید لایق

امروز کمتر انسانی پیدا می شود که زندگی خصوصی و کارش آمیختهٔ هم باشند چنان که رسیدگی به یکی مستلزم فراغت از دیگری نباشد.
برای سرکیسیان تئاترجدای از زندگی نبود، خود زندگی بود، که زیستن در آن را حق مسلم خود می دانست حتی به بهای از دست دادن مقام و موقعیت هایی که بعدها از آن شاگردانش شد.
سخن از سرکیسیان یادآور خاطرات بسیاری است از ده ها نفر، که آن روزها شاگردان او بودند و امروز هر کدام به نوعی از پیش کسوتان هنر تئاتر و سینما محسوب می شوند، که این خود مقام استادی سرکیسیان را آشکار می کند...
سفر شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران
نویسنده: علی اکبر علیزاد

فقط یک اتفاق باعث شد تا ویراستار کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران شوم. در نگاه اول، آنچه در کتاب مجذوبم کرد نه خاطرات این و آن بود و نه حتی تصاویر تلاش خستگی ناپذیر مردی که تئاتر همه چیز او بود. جذبهٔ کتاب جذبهٔ حاصل از نمود مردی است که زندگی خود را همچون حجتی راسخ در اختیار ما می گذارد.
تاریخ هنر مدرن مملو از اشخاصی است که در راه اندیشه های خود شهید شده اند. آرتو، کافکا، بنیامین و کامو فقط چند نمونهٔ مشهورند...
پدر تئاتر نوین ایران
نویسنده: زاون قوکاسیان

انتشار کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران، به کوشش جمشید لایق، شایستهٔ ستایشی مضاعف است. یکی به دلیل عشق لایزال لایق به استادش و پیگیری مداوم او برای انتشار این کتاب و دیگری برای نشان دادن سهم ارزشمند و بنیادین شاهین سرکیسیان، این استاد مسلم تئاتر، در تئاتر معاصر کشور که بی تردید کاری ارزشمند و در خور تقدیر برای گرامیداشت خاطره و یاد سرکیسیان است. از ایــن رو، خـــوانـــدن ایـــن کــتـــاب لـــذتـــی وصف ناپذیر به همراه دارد که مدیون تلاش خستگی ناپذیر جمشید لایق است...
سرکیسیان و واگنر
نویسنده: لیدا بربریان

هر چند شاهین سرکیسیان را به حق به منزلهٔ بنیانگذار تئاتر نوین ایران می شناسند اما او در عین حال مترجم، مقاله نویس و منتقد هم بود و شناخت قابل توجهی نیز از اُپرا داشت. به همین مناسبت خاطرهٔ کوتاهی از او برایتان نقل می کنم.
در سال هایی که اعضای گروه تئاتر آرمن در خانهٔ سرکیسیان جمع می شدند، من نیز با اینکه دانشجوی رشتهٔ موسیقی بودم با گروه همکاری نزدیکی داشتم و اکثراً در جلسات آنها شرکت می کردم. در یکی از این جلسات، صحبت حاضران به موسیقی کلاسیک کشیده شد.
پیرامون کتابِ شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران
نویسنده: مینا رحمتی

کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران دارای چهار بخش است. بخش نخست به سیری کوتاه در تاریخچهٔ تئاتر نوین ایران، سالشمار زندگی سرکیسیان و گزیده ای از فهرست نمایش نامه هایی که او ترجمه کرده می پردازد. در بخش دوم، عقاید شاگردان و همکاران گذشتهٔ سرکیسیان و بزرگان کنونی عرصهٔ تئاتر گنجانده شده است. سومین بخش کتاب، به گفت وگوها، یادداشت ها، طرح ها، نامه ها و نوشته ها و نیز ترجمه ای از سرکیسیان اختصاص دارد. بخش چهارم نیز مربوط می شود به یادداشت ها، شعرها و ...
گروه تئاتر آرمن
نویسنده: گابریل تیکیدچیان

آنچه می خوانید گزارش گونه ای است از آغاز تا پایان کار یک گروه کوچک تئاتری ارمنی و مروری است بر احوال اعضای گروه که کار هنری خود را با شور و شوق سنین دبیرستانی آغاز کردند و بخت یارشان شد و از محضر استادی فاضل و پرحوصله چون شاهین سرکیسیان بهره مند شدند چنان که برخی از آنان به مراتب بالای این هنر دست یافتند.
راوی، گابریل تیکیدچیان، از مؤسسان گروه آرمن است...
آرمانگرایی در انزوا
نویسنده: غلامحسین دولت آبادی

نزدیک به چهل سال است که از مرگ شاهین سرکیسیان می گذرد اما هنوز هم دربارهٔ او بحث و گفت وگو می شود و از دستاوردهایش در تئاتر معاصر ایران سخن به میان می آید.
با این همه تئاتر معاصر ایران هنوز چندان نکوشیده است تا او و دیگر به وجود آورندگان خود را آن چنان که شایسته است بشناسد.
این نوشتار کوششی است در جهت شناختی بیشتر از شاهین سرکیسیان...
نگاهی به تئاتر ارمنیان ایران
نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس

تاریخ برگزاری اولین نمایش ها در ارمنستان به دوران پیش از میلاد مسیح باز می گردد. پلوتارکوس، تاریخ نویس یونانی، روایت می کند پادشاه ارمنستان، تیگران دوم، در 69 ق م ساختمانی مخصوص نمایش در پایتخت خود تیگراناگِرد بنا کرد. فرزندنش، آرداوازد دوم، که تحصیلاتش را در یونان گذرانده بود، سنتی را که پدر شروع کرد ادامه داد و به گفتهٔ وی در بارگاه آرداوازد دوم بارها نمایش هایی به زبان یونانی اجرا شد.
هنر نمایش برای ارمنیان به منزلهٔ وسیله ای برای حفظ و نگهداری فرهنگ جایگاهی ویژه دارد...
ارمنیان و تئاتر رشت
نویسنده: ایساک یونانسیان

استان گیلان از دیرباز به لحاظ مزایای ویژه اش به هند ایران و از دیگر لحاظ به مظهر کمال و جمال و طراوت و زیبایی توصیف شده است و به علت دارا بودن این ویژگی ها همواره محل گذر و چهارراهی بین اروپا و آسیا بوده. در این میان، حضور گستردهٔ ارمنیان و نیز مهاجران روس در این استان، به ویژه در شهرهای رشت و بندرانزلی، منشاء خدمات بسیار و شکوفایی فرهنگی مردم این خطه شده. ورود گروه های متعددی از ارمنیان قفقاز به بندرانزلی و رشت و اجرای آثار نمایشی فراوان در این شهرها باعث ظهور هنر، به ویژه تئاتر، در گیلان و حتی ایران شد...
آناهیتا (ناهید) در اساطیر ایران
نویسنده: دکتر فریده معتکف

در ایران باستان، احترام به عناصر اربعه ـ خاک، هوا، آتش و آب ـ از اصول اعتقادی ایرانیان بود و حتی، ایزدانی را خاص و موکل این عناصر می دانستند. از جملهٔ آنان فرشتهٔ موکل آب بود. در سرزمین وسیع، پهناور و کم آب ایران، آب و باران ارزشی خاص دارد و به طبع آن الههٔ موکل آب نیز برتر از سایر فرشتگان بود. جای تعجب نیست که بخشی بزرگ از اوستا ((آبان یشت)) نام دارد و در آن از ناهید، آناهیتا، فرشتهٔ موکل آب، بسیار سخن رفته است...
هنر آوانس در ترجمه و تدوین سفرنامهٔ برادران شرلی
نویسنده: احمد شعبانی

هر چند سفرنامهٔ برادران شرلی، که در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمد، این توفیق و نیک بختی را یافت که در عهد ناصرالدین شاه به دست یکی از معاریف درباری یعنی آوانس ترجمه شود و در اختیار پادشاه قاجاری قرار گیرد و به واقع، هر چند پس از آن ترجمه، سفرنامهٔ مزبور نخست به دست رَجُل سیاسی اواخر عهد قاجار و اوایل عصر پهلوی، علی قلی خان سردار اسعد، به زیور طبع و نشر آراسته شد لیکن این نیک کامی را نیافت تا خواننده و جست وجوگر تاریخ عصر صفوی متنی قابل و روزآمد را ...
پلی به پهنای تاریخ؛ خاطرات همراهی با گروه شرکت کننده در دومین همایش پل فرهنگی ـ ادبی ایران ـ ارمنستان
نویسنده: سید حسین طباطبایی

سیدحسین طباطبایی حاوی خاطرات مبسوط همراهی وی با گروه شرکت کننده در دومین همایش پل فرهنگی ـ ادبی ایران ـ ارمنستان است. از آنجا که همواره فصلنامهٔ پیمان را ستون استوار چنین پل هایی می دانیم، این نوشتار را آنچنان که نویسنده به رشتهٔ تحریر درآورده به خوانندگان عرضه می داریم تا هم معرف سیدحسین طباطبایی و ذوق فراوان ادبی اش باشیم و هم در خدمت هر حرکتی که بیانگر مشترکات دو قوم پارس و ارمن است...
آوتیک ایساهاکیان (1875 - 1957م)
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

آوتیک ایساهاکیان، شاعر، نویسنده، فعال سیاسی و اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم ارمنستان شوروی، در الکساندراپُل (گیومری کنونی) در ارمنستان به دنیا آمد. از آغاز جوانی به سبب فعالیت های سیاسی حاکمان روسیهٔ تزاری او را محکوم به زندان و تبعید کردند. از آن پس، زندگی او دور از وطن، در کشورها و شهرهای اروپایی، سپری شد.
اشعار او تجسم گرایش ها و آرمان های مردمی و فلسفی و جهان بینی ارمنیان است. آثار منثور او نیز سرشار از همین روح و مایه است...نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 7287