نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 54 - سال چهاردهم - زمستان 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس
●  نگاهی اجمالی بر حوزه های انتخاباتی ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  تجربۀ نمایندگی در مجلس؛نگاهی مفهومی
●  هرایر خالاتیان (1308 ـ 1367خ)،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی(7 خرداد 1359 ـ 6خرداد 1363خ)
●  خالاتیان، سوسیالیستی معتقد
●  نمایندگان منتخب ارمنیـان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی
●  دکتر لئون داویدیان (1323 ـ 1388خ) ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ )
●  ژرژیک آبرامیان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب در دورۀ ششم مجلس شواری اسلامی(7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ)
●  مهندس گئورک وارطان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 خ تاکنون)
●  گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  شهیـدان ارمنـی جنگ تحمیلی
سرمقاله

سرزمين کهن ايران سرشار از خزانه هاي با ارزش شکوه و عظمت دستاوردهاي گوناگون فرهنگي و تمدني است که نه تنها در اعماق تاريخ اين سرزمين همچون گوهري تابناک جاي گرفته بلکه پرتوهاي درخشان آن در گسترة يادمان ها و نمادهاي گران بهاي بشري نفوذ يافته و به گونه اي خاص و در جايگاهي گران قدر به خود نمايي پرداخته اند.
در خزانه هاي پربار تاريخ با عظمت اين سرزمين صندوقچه هاي فراواني وجود دارد که هرکدام همچون رازداري امين بخش هايي از حوادث و وقايع گذشتگان را براي صيانت از هويت اين پهن...
جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس
نویسنده: دکتر علی ططـری

در بررسی تاریخ نگاری ایران معاصر، علاوه بر مرور معایب ریز و درشتی كه در تحقیقات و پژوهش های مدون چند سال اخیر به آنها اشاره شده، موضوعات مهم دیگری هم وجود دارد كه مورد نوعی بی توجهی قرار گرفته است. از آن میان، بررسی عملكرد دو قوۀ مهم قضائیه و مقننه بیش از دیگر موارد جلب توجه می كند. این ادعا از آنجا سرچشمه می گیرد كه پس از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان و تغییرات گسترده ای كه در توسعۀ جوانب ...
نگاهی اجمالی بر حوزه های انتخاباتی ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
نویسنده: آنوشیک ملکی

ارمنیان ایران، با توجه به وسعت پراکندگی شان در مناطق مختلف ایران، دارای دو حوزه در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند. با توجه به لزوم اشاره به چگونگی وضعیت اجتماعی این مناطق، بر آن شدیم تا در این نوشتار اطلاعات مختصری دربارۀ حوزه های انتخاباتی ارمنیان در ایران و مناطق ارمنی نشین وابسته به هریک از این حوزه ها ارائه دهیم.
با توجه به سابقۀ سکونت و دستاوردهای فرهنگی و ...
تجربۀ نمایندگی در مجلس؛نگاهی مفهومی
نویسنده: روبرت بگلریان

از زمان مشروطیت (و البته نه مجلس اول)، که حضور نمایندگان جوامع اقلیت های دینی در مجالس قانون گذاری به واقعیت پیوست، ماهیت ارتباط سیاسی این جوامع با حاکمیت های ادوار گوناگون وارد مرحلۀ جدیدی شد. بدیهی است که در طی بیش از یک قرن تاریخ پر فراز و نشیب ایران (این پهنه ویژۀ جغرافیایی و دریای ژرف تاریخ که همواره آوردگاه داشته ها و ورودی های ژئوپلیتیک خود و دنیای بیرون بوده است) نوع تعامل، تعدد و تنوع روابط و تأثیر و تأثر نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و نمایندگان اقلیت های دینی تعریف شده در قوانین ...
هرایر خالاتیان (1308 ـ 1367خ)،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی(7 خرداد 1359 ـ 6خرداد 1363خ)

هرایر خالاتیان در 1308خ، در کرمانشاه، متولد و از دوران نوجوانی وارد فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شد. شرکت و عضویت در محافل ادبی و شروع به کار نویسندگی از همان دوران نوجوانی نشانۀ بارزی بود بر خصوصیات فکری و توانایی های منحصر به فرد وی. این ویژگی بعدها، با حضور پر رنگ او در عرصۀ فعالیت های مطبوعاتی، جلوۀ بیشتری یافت. او علاوه بر اینکه مدتی سردبیری روزنامۀ ارمنی زبان آلیک را بر عهده داشت، مقالات بی شماری نیــز در بـرخی از روزنامه هـــای معتبر وقت منتشر ساخت و بیش از بیست عنوان کتاب به زبان های فارسی و ارمنی در موضوعات مختلف...
خالاتیان، سوسیالیستی معتقد
نویسنده: دکتر کارن خانلری

از آنجایی که گرایش های سوسیالیستی یکی از ابعاد مهم ساختار فکری و عقیدتی خالاتیان را تشکیل می داد بررسی این بخش از بنیان عقیدتی وی، به منزلۀ یکی از چهره های برجستۀ ارمنی ، در دورۀ معاصر، با توجه به حضور و نقش او در دوران پس از پیروزی انقلاب در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، لازم به نظر می رسد.
نوشتار مذکور رویکردی پژوهشی به این امر دارد و مؤلف آن کوشیده تا با توجه به شناختی که در دوران نوجوانی خود از تفکرات خالاتیان داشته و با استفاده از نکات دقیقی که با تحقیق در ...
نمایندگان منتخب ارمنیـان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی
تهیه و تدوین: آرپی مانوکیـان

با در نظر گرفتن اهمیت تاریخ شفاهی و به منظور بیان بخشی از وقایع و رخدادهای ادوار گوناگون مجلس شورای اسلامی اقدام به ثبت و ارائۀ گوشه هایی از سرگذشت نمایندگان ارمنی و بازگویی پاره ای از وقایع دوران نمایندگی آنها کرده ایم تا علاوه بر حفظ و نگهداری برخی وقایع، بخش هایی از تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به چگونگی حضور ایرانیان ارمنی اختصاص می یابد در اختیار پژوهشگران و محققان قرار دهیم.
بدین منظور کوشیده ایم تا با استفاده از حضور تنی چند ...
دکتر لئون داویدیان (1323 ـ 1388خ) ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ )
نویسنده: گئورک وارطان

دکتر لئون داویدیان انسان والایی بود که بر خلاف بسیاری خود به آنچه دیگران را پند می داد عمل می کرد. هیچ کس از نصیحت های دلسوزانۀ او دلگیر نمی شد زیرا همواره خود او اولین کسی بود که بدان ها عمل می کرد و مصداق بارز استادی بود که گنجینۀ گران بهای تجربه های شخصی اش را بی تکلف در اختیار شاگردانش قرار می داد.
لئون داویدیـان در 4 فروردین 1323خ، در ...
ژرژیک آبرامیان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب در دورۀ ششم مجلس شواری اسلامی(7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ)

ژرژیك آبرامیان، نمایندۀ ارمنیان اصفهان و جنوب کشور در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، نامی آشنا برای كلیۀ ایرانیان ارمنی است. وی در 1952م/1331خ، در تهران، متولد شد و پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در مدارس آراكس و کوشش ـ داوتیان تهران تحصیلات دانشگاهی اش را در رشتۀ زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه اصفهان به اتمام رساند.
آبرامیـان پس از طی دورۀ سربازی، بادرجۀ ستوانی، فعالیت در حوزۀ آموزشی را برگزیـد و در دبیرستان ملی كانانیان...
مهندس گئورک وارطان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 خ تاکنون)

مهندس گئورك وارطان، نمایندۀ ارمنیان تهران و شمال کشور در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، در 2 فروردین 1348خ، در تهران، متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ ارمنیان كوشش واچه هوسپیان تهران و دورۀ راهنمایی را، در 1362خ، در مدرسۀ ارمنیان عالیشان به پایان رساند و در 1366خ، در رشتۀ ریاضی، از دبیرستان کوشش مریم، فارغالتحصیل شد. وی در طول مدت تحصیل دانشآموزی ممتاز بود و از سوی مسئولان آموزشی كشور...
گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
استخراج و تدوین: آرپی مانوکیان

متن حاضر دربرگیرندۀ گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی است. از آنجایی که نطق های مذکور جزوی از مشروح مذاکرات مجلس به حساب می آید، این بخش از مجموعۀ مشروح مذاکرات، که در اصل مجموعه ای از گفت و گوها، نظرات و چالش هایی است که نمایندگان منتخب مردم در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی عرضه کرده اند، برای ارائه در این شماره استخراج شده است. در بخشی از اصل 69 قانون اساسی آمده مذاکرات مذکور علنی است...
شهیـدان ارمنـی جنگ تحمیلی
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

جنگ هشت سالۀ عراق و ایران، که با تجاوز همسایۀ غربی به قلمرو ایران آغاز شد، در کنار خسارات فراوان مالی و آسیب های اجتماعی، ده ها هزار تن از هم میهنان ما را به خاک و خون کشید. بمباران شهرها و روستاهای کشور، که دامنۀ آن تا پایتخت نیز کشیده شد، شمار بسیاری از مردم بی دفاع را آماج گلوله های مرگبار قرار داد و قربانیان بسیار گرفت. در میان قربانیان جنگ تحمیلی سهم جوانان بیش از دیگران بود، جوانانی که برای صیانت از تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای میهن، عاشقانه، به جبهه های جنگ می شتافتند و حماسه ها می آفریدند. بسیاری از این عاشقان...نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 7205