نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
سرمقاله

ده سال از آغاز قرن 21 می گذرد. این دوره نیز نه با آرامش که با تنش ها و تلاطمات گوناگون سیاسی همراه بود. متأسفانه در کنار همۀ تهدیدات، جنگ ها، شورش ها و غارتگری ها، خطر نژادکشی نیز هنوز برقرار و سایۀ شوم اش همچنان بر سر ملل و اقلیت ها سنگینی می کند.
در همۀ جنگ ها و فجایع انسان ساخته، همواره خطر خشونت عنان گسیخته و تفوق روان های بیمار در روند بالقوه خطرناک امور جنگی و درگیری ها وجود دارد. این خطر زمانی که پس زمینۀ نگاه منحرف ایدئولوژیک و آرمان شهرگونۀ عقده گشایانِ به اصطلاح "تاریخ شناس و تاریخ ساز" قرار می گیرد و ...
ساکنـان ارمنـی سیـواس
نویسنده: آرپی مانوکیان

سیواس در میان دشتی وسیع در نزدیکی رودخانۀ قزل ایرماق[3] و در ارتفاع 1285 متری از سطح دریا قرار دارد. از لحاظ ارتفاع دومین شهر در آناتولی مرکزی و از لحاظ وسعت دومین شهر بزرگ بخش آسیایی ترکیه محسوب می شود. زمستان هایی سرد همراه با بارش مکرر برف از خصوصیات آب و هوای این ناحیه است و معمولاً سه ماه از سال زمین آن از برف پوشیده شده. تابستان ها گرم و خشک و بهار و پاییز خنک و بارانی است.
از زمان های بسیار دور چندین راه تجاری از جمله راه ابریشم از این شهر عبور می کرده و ...
فردیوف نانسن،حامی حقوق پایمال شدۀ ملت ارمنی
نویسنده: گریگور آراکلیان

او بر این باور بود که انسان ماهیتاً تمایل بـه کسب دانش دارد و همین که عطش انسان بـرای کسب دانش به خاموشی گراید او دیگر یک انسان نیست.
دهم اکتبر 2011م مصادف است با صد و پنجاهمین سالگرد تولد فردیوف نانسن، کمیسر عالی امور پناهندگان جامعۀ ملل، برندۀ جایزه صلح نوبل و دوست بزرگ ملت ارمنی. برای تقدیر از فعالیت های انسان دوستانه این شخصیت بزرگ سلسله برنامه هایی در ارمنستان در نظر گرفته شده از جمله، برگزاری گردهمایی علمی و دانشجویی، رونمایی از تندیس های نانسن در شهرهای ایروان و ...
گفـت و گو با پروفسور آلفرد دِزایاس، حقوق دان، مورخ، نویسنده و فعال حقوق بشر
نویسنده: گریکور قضاریان

● در دنیای حقوق بشر، تبعیض و جانبداری جایز نیست.
● وظیفۀ تركیه، عذرخواهی از ارمنیان و جبران خسارت است.
● وظیفۀ ارمنیان، روشنگری به جهانیان است.
پروفســور دكتــر آلفــرد موریس دِ زایاس[2] در زمرۀ روشنفكران و پژوهشگران جهانی و از مسئولان سابق سازمان ملل است كه قریب به چهار دهه از عمر خود را در زمینۀ دادگستری در مورد حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و عدالت خواهی در مورد قربانیان جنایات علیه بشریت در ...
ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای درخواست خسارت دارند
مترجم: نارک امیرخانیان

بدون شک، ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای الزام ترکیه به جبران خسارت های مادی و معنوی حاصل از نژادکشی سالیان 1915ـ 1923م دارند.[2] حتی با در نظر داشتن این امر که در حقوق بین الملل در مورد وقوع نژادکشی و جنایات علیه بشریت راهکار مشخصی ارائه نشده است یقیناً استحقاق ارمنیان به جبران خسارات وارد شده پا بر جا خواهد ماند. بنابراین، طبیعی است که ارمنیان باید به طور مستمر بر خواستۀ خود مبنی بر اعادۀ میراث فرهنگی و مذهبی شان از جمله کلیساها و دیرها، اخذ ...
مروری تحلیلی بر فرایند شکلگیری پانترکیسم
نویسنده: مهدی حسینی تقیآباد

به گفتۀ یکی از صاحب نظران ((تعریف قابل قبول همهجانبهای برای پانترکیسم وجود ندارد. پانترکیسم به مفهوم عام خود جنبشی ایدئولوژیک، سیاسی و تا حدی فرهنگی است که میخواهد وحدت قاطبۀ مردمان ترکتبار جهان را، شاید به شکل استقرار یک کنفدراسیون از کشورهای ترک و حتی یک فدراسیون ترکی، به ارمغان آورد. در ترکیه، پانترکیسم بیشتر گسترش نفوذ آنکارا به سوی شرق معنی میدهد)). [2] البته، عبارت حاضر تعریف امروزی این جنبش است که در محتوا تفاوت زیادی با مفهوم آن در ابتدای قرن بیستم میلادی، اوان ظهور این پدیده، ندارد و ...
به مناسبت شانزدهمیـن سالگرد تأسیس موزۀ یادبود نژادکشی ارمنیان
نویسنده: شاهن هوسپیان

پس از خاتمۀ سه دهه رعب و وحشت حاکم بر سراسر اتحاد جماهیر شوروی و آزادی زندانیان سیاسی بعد از سال های 1956م ارمنیان ساکن ارمنستان از فرصت به دست آمده برای احقاق حقوق پایمال شدۀ خود بهره جستند و خواسته هایی همچون اجازۀ برگزاری مراسم یادبود برای قربانیان نژادکشی ارمنیان به دست دولت عثمانی طی 1915 ـ 1922م و اعادۀ حقوق بازماندگان آنان الحاق مجدد سرزمین های جدا شده از خاک ارمنستان[2] را مطرح کردند، خواسته های...
نقش ارمنیان در معماری استانبول
نویسنده: جنگیز چاندار
مترجم: استینه جان درمیان

در چهارچوب برنامه های فرهنگی برگزار شده به مناسبت انتخاب استانبول به منزلۀ پایتخت فرهنگی اروپا در 2010م، از تاریخ 9دسامبر2010 تا 2 ژانویۀ 2011 نمایشگاهی تحت عنوان معماران ارمنی استانبول مدرن در موزۀ هنرهای نوین استانبول برپا شد. در این نمایشگاه، صد عکس از معروف ترین بناهای تاریخی ترکیه که از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم به دست معماران ارمنی ساخته شده اند به معرض نمایش بازدیدکنندگان گذاشته شد.
نوشتۀ زیر برداشتی است صادقانه از نمایشگاه به قلم ...
نظامیان ارمنی در ارتش عثمانی؛خدمت و نابودی
نویسنده: هاسمیک خاچاطوریان

تاریخ سازمان یافتن و به قدرت رسیدن دولت عثمانی ارتباطی نزدیک با ترکیب قوای نظامی و قدرت یافتن آن دارد. دولت عثمانی همواره متصرفات خود را با ادامۀ جنگ هایی طولانی افزایش می داد. در اوایل تشکیل، حکومت عثمانی فاقد نفرات کافی برای ماشین جنگی خود بود.آنان در سرزمین های اشغالی اقلیت محسوب می شدند و برای تأمین قوای مورد نظر خود و بالا بردن قدرت جنگی و تأمین تعداد سربازان مورد نیاز به این فکر افتادند که از مسیحیان ساکن در متصرفات عثمانی  استفاده کنند و برای نیل به این هدف روش هایی...
آموزش و هنر در ارمنستان غربی
نویسنده: هاسمیک خاچاطوریان

آموزش در ارمنستان غربی پیش از نژادکشی ارمنیان
در قرن نوزدهم میلادی و خصوصاً، پس از تصویب قانون اساسی ملی، ارمنیان ارمنستان غربی اقدام به سازمان دهی امور داخلی خود از جمله تحصیل و تدوین آیین نامۀ مربوط به امور تحصیلی کردند. از آنجایی که موانع بسیار زیادی در این راه وجود داشت محقق ساختن این امر کاری توان فرسا بود که نیاز به همت و پشتکار فراوان داشت.
در این قرن امپراتوری عثمانی اجازۀ تأسیس مدارس را با کارشکنی و ایجاد موانع بسیار صادر می کرد. با وجود مشکلات ....
بررسی پیمان مسکو (16 مارس1921م)طبق حقوق بین الملل
نویسنده: آرا پاپیان
مترجم: تالین بندری

(( در 21 مارس 1921م، بلشویک  ها پیمانی را با کمال آتاتورک منعقد کردند که مطابق آن یک قسمت از خاک ارمنستان را به ترکیه، دو بخش دیگر را به آذربایجان و بخش های باقی مانده را نیز با نام ارمنستان شوروی کمونیستی به روسیه ضمیمه کردند)) [3]
16 مارس سالگرد انعقاد پیمان روسی ـ ترکی مسکو است و این واقعاً سالگرد محسوب می شود چرا که همین پیمان بعدها مقدمۀ انعقاد قرارداد ...
نامۀ سرگشادۀ رئیس انجمن نویسندگان ارمنستـان، به یک نویسندۀ تـرک
نویسنده: لِوون آنانیان
مترجم: خاچیک خاچر

دوستان وهمسایگان ایرانی محترم وعزیز، عنایت فرمایید و پیش از خواندن این نامه به کتاب های تاریخ دردسترستان مراجعه کنید، به نقشه های ایران نگاهی بیندازید تا در شمال و شمال غرب آن، سرزمین ارمنستان را شناسایی کنید، جایی که در آن هیچ اثری از ترک و عثمانی وجود نداشته است.
مترجم
محقـق ترک، حسن سلیم اوز ِرتِم
نویسنده: گریکور قضاریان
مترجم: آرا اوانسیان

در13 مرداد 1389، هم اندیشی یك روزه ای، از سوی مؤسسۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه، با همكاری مؤسسه ترجمه و تحقیق هور با موضوع (( ارمنستان2010، تجارب پیشین چشم انداز فرارو)) در دانشگاه تهران برگزار شد. دكتر حسن سلیم اوزرتِم،[1] محقق و عضو مؤسسۀ مطالعات بین المللی راهبردی تركیه نیز در این هم اندیشی شركت داشت و گزارشی دربارۀ روابط تركیه و ارمنستان با عنوان ((بن بست روابط تركیه ارمنستان)) ارائه کرد. سخنرانان همچنین در مراسم پذیرایی، كه در ...
حماسۀ داردانل
نویسنده: رافی آراکلیانس

سركیس طروسیـان، در 1891م، در شهــر اِوِرك،[2] منطقــۀ كه سـاریای[3] ایالت آنــگورا، (آنكارای كنونی) در تركیه، به دنیا آمد. وی دوران تحصیلات مقدماتی را در مدرسۀ كلیسای محلی ارمنیان به پایان بـرد و برای ادامۀ تحصیل وارد دانشگاه دولتـی آدریاناپولـس[4] (ادیرنه كنونی) شد.
سرکیس که عاشق علوم جنگی و شیدای خدمت در ارتش بود، با قانون دولتی ممنوعیت خدمت مسیحیان در ارتش امپراتوری عثمانی، مواجه شد.
نیل به هدف و آرزوها، تحولات سرسام آور اجتماعی ناشی از جنگ جهانی اول و البته ...
جنبش ملی دموکراتیک ارمنی ها و نژادکشی 1915
نویسنده: مسعود عرفانیان

نام کتاب: جنبش ملی دموکراتيک ارمنی ها و نژادکشی 1915
نويسنده: رجب ماراشلی
محل نشر: استانبول
انتشارات: پری
سال نشر: 2008
کشتار یا به عبارت دیگر نژادکشی ارمنی ها در 1915م نقطۀ عطف یک رشته از عملیاتی بود که ملی گرایان افراطی ترک به رهبری ترکان جوان، کمیتۀ اتحاد و ترقی و تشکیلات مخصوصه که ...
تاریخ مجعول
نویسنده: روبن گالچیان

یکی از دلایلی که لزوم پایه گذاری بازار مشترک اروپا یا آنچه را که امروزه اتحادیۀ اروپا می نامیم، داشتن اروپایی امن و آرام بود، جایی که کشورهای هم جوار، با منافع مشترکشان، بتوانند روابطی سالم و دوستانه با یکدیگر ایجاد کنند. این خود می توانست خطر بروز جنگ را نیز از میان بردارد و فضای امنی را که شرط لازم برای اجرای برنامه های توسعۀ اقتصادی و فرهنگی است به وجود آورد. اروپا تا کنون در این کار موفق بوده است و نتیجۀ آن وحدت سیاسی و اقتصادی نسبی ای است که در غرب با آن آشنایی داریم. لیکن برای تحقق چنین برنامه ای نیاز به ...
نژادکشی ارمنیان، در مطبوعات معتبر جهانی
نویسنده: آرمینه آراکلیان

نژادكشی ارمنیان و رفتار غیرانسانی سلاطین امپراتوری عثمانی با تبعۀ ارمنی تبار خود، در مطبوعات و رسانه های دنیا، انعكاسی وسیع و همیشگی داشته است.
انعکاس و انتشار خبر كشتار ارمنیان، به دست سلطان عبدالحمید، در پایان قرن نوزدهم میلادی، جهنم آدانا و نژادكشی  سال های 1915 ـ 1922م، همواره از منابع موثق خبر و منشاء عدالت خواهی در مطبوعات فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و امریكایی بوده است.نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 7198