نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
سرمقاله

تشکیل نهادهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی، اداری و البته سیاسی با ساختارها و کارکردهای خاص خود و توسعۀ آنها خصوصیت بارز جوامع انسانی و به ویژه، جوامع متجدد است. مدرن شدن یا تجدد، فارغ از اینکه تا چه حد واجد خصایص فلسفی آن باشد یا اینکه فقط به شکل تجددسازی بروز کرده باشد، به هر حال با نهادهای اجتماعی سر و کار جدی دارد.
در تاریخ پر فراز و فرود ایران، تمامی تحرکات اجتماعی، خاصه، تحرکاتی که منجر به شور آزادی و عدالت شده اند تبلور خود را در عرصۀ اجتماع و در قالب جنبش هایی چون ....
ارمنیان و مجلس از مشروطیت تا سقوط قاجاریه
نویسنده: آرپی مانوکیان

ارمنیان و دورۀ اول مجلس (14 مهر 1285 ـ 2 تیر 1287 ش)
جنبش مشروطه خواهی، که از مدت ها قبل در افکار و اندیشۀ گروه ها و طبقات مختلف جامعۀ ایران ریشه دوانیده بود، سرانجام به بار نشست و مظفر الدین شاه، پادشاه قاجار، فرمان مشروطیت را در 1285ش (چهاردهم جمادی الثانی 1324ق) امضا و به این ترتیب، مشروطه در ایران ظهور کرد.[2]
مظفر الدین شاه به سختی بیمار بود و با وضیعت موجود به نظر نمی رسید بتواند مدت زیادی به حیات خویش ادامه....
ارمنیـان و مجلس از دورۀ ششم تا بیست و چهارم قانون گذاری
نویسنده: آنوشیک ملکی

دورۀ ششم مجلس (19 تیر 1305 ـ 22 مرداد 1307 ش)
دورۀ ششم مجلس شورای ملی، اولین دورۀ قانون گذاری در عصر دوم مشروطیت (1305 ـ1320ش)، مقارن با آغاز سلطنت رضا پهلوی است. در این دوران، رضا شاه با تعیین وکلای فرمایشی، مجلس (دورۀ ششم تا سیزدهم) را به نهادی تشریفاتی مبدل ساخت که در آن طرح ها و لوایح مطابق نظر شاه تصویب یا رد می شدند و در تمام این دوران تنها در مجلس ششم، که چند تن از نمایندگان مخالف حضور داشتند، بحث ها و مخالفت هایی در گرفت.
هرایر خالاتیان در مجلس،بررسی نهایی قانون اساسی و اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی
نویسنده: روبرت بگلریان / مهندس گئورک وارطان

بی تردید از جمله ارمنیان ایرانی که در احقاق و استیفای حقوق جامعۀ ارمنیان در تاریخ معاصر ایران نقشی عمده و بی بدیل داشته اند اندیشمند فرزانه و فعال جامعۀ ارمنیان، مرحوم هرای (هرایر) خالاتیان، است. نقش آفرینی این شخصیت فرهیخته فقط منحصر به سال های پیش از انقلاب اسلامی نمی شود. خالاتیان فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را در زمینۀ حقوق بین المللی ارمنیان در خصوص معرفی و شناسایی نسل کشی ارمنیان به جهانیان، بازتاب....
معرفی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نویسنده: علی ططری

مقدمه
مرکز اسناد كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، كه در حقیقت تنها آرشیو قوۀ مقننه به شمار می آید، به ‌صورت رسمی از 1372 فعالیت خود را آغاز كرده. این مركز، که یکی از مهم ترین مراکز آرشیوی کشور است، با دارا بودن حدود دوازده میلیون سند، منبعی مناسب برای ‌ﭘﮋوهشگران تاریخ معاصر كشورمان محسوب می شود. اسناد موجود در این مرکز بازگوی تاریخ نهادینه شدن مردم سالاری و نهاد قانون‌گذاری در کشور است و با توجه به گرایش و علاقۀ بسیار ﭘﮋوهشگران و مورخان در سال های اخیر نسبت به ....
هرایر خالاتیان، روزنامه نگار، مترجم و محقق
نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس

در جامعۀ انسانی برخی با افکار خود و گروهی با اعمالشان تأثیری ژرف بر جای می گذارند. از این رو، نام و یاد شان به نیکی یاد می شود. هرایر خالاتیان را باید در زمرۀ این دسته از انسان ها بدانیم. شمارۀ حاضر از فصلنامۀ پیمان نگاهی دارد به نقش ارمنیان در مجالس ایران از ابتدا تا کنون لیکن از بین اسامی ای که به منزلۀ نمایندۀ مجلس در این شماره از فصلنامۀ پیمان از آنها یاد شده نام هرایر خالاتیان نه تنها به لحاظ بسیط بودن دامنۀ فعالیت هایش در مقام نمایندۀ مجلس بلکه به منزلۀ فردی با فعالیت هایی گسترده در حوزۀ....
زندگینامۀ دکتر لئون داویدیان

تدوین شمارۀ تابستانی فصلنامه به پایان رسیده و نشریه آمادۀ چاپ بود كه خبر سانحۀ هوایی و در گذشت جان گداز و ناگهانی دكتر لئون داویدیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامۀ پیمان، هیئت تحریریه و همگان را در بهت و حیرت فرو برد.
دكتر داویدیان، علاوه بر مسئولیت های فرهنگی، نمایندگی ارمنیان تهران و شمال را در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی نیز بر عهده داشت و همین مسئله دلیلی مضاعف بود تا یاد او را در این شماره از پیمان، كه اختصاص به تاریخچۀ حضور فعال نمایندگان ارمنی در ادوار گذشتۀ مجلس دارد، گرامی داریم.
گزارش مراسم بزرگداشت دکتر لئون داویدیان در بیمارستان طالقانی تهران
نویسنده: کارینه داودیان

در 15 جولای2009م / 24 تیر1388ش، 169 سرنشین پرواز تهران ـ ایروان به ابدیت پیوستند، مسافرانی که در زندگی با هم متفاوت اما در مرگ یکسان بودند. در میان 169 مسافر زن، مرد، پیر، جوان و بچه، که در مسیر هوایی تهران ـ ایروان جان به جان آفرین تسلیم کردند، مردی فرزانه هم بود، دکتری روان شناس، نمایندۀ ارمنیان تهران و شمال در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامۀ فرهنگی پیمان: دکتر لئون داویدیان.
به منظور بزرگداشت این انسان والا مراسم مختلفی هم ....نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 7236