نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

 

ارسال مقالات

 

از اهل قلم دعوت می‏کنیم با همکاری خود در انتشار این فصلنامه ما را یاری دهند.

 

 

ضوابط پذیرش مقاله برای نشر در فصلنامۀ پیمان:

• مقاله‏ ها بر یک رویۀ کاغذ و با خط فاصله بین سطرها نوشته شود.

• متن اصلی مقاله‏ های ترجمه شده و فهرست کامل منابع و مآخذ مقاله‏ های تألیف شده با مشخصات کامل کتاب‏شناسی آنها همراه مقاله باشد.

• هر مقاله از 15 صفحه تایپ شده و یا 20 صفحه دستنویس تجاوز نکند.

• نام و نام‏ خانوادگی و نشانی کامل و شماره تماس فرستندۀ مقاله در پایان مقاله درج شود.

• فصلنامۀ پیمان در ویرایش مقاله ‏ها آزاد است.

• مطالب دریافت شده باز گردانده نمی‏ شود.

 

اهل قلم می‏توانند از طریق نشانی دفتر فصلنامۀ پیمان یا پست الکترونیکی ارسال مقالات، نگاشته‏ های خود را برای ما ارسال نمایند.

 

** 

نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه تغییر میسر است.

 

 

 

 

نشانی دفتر فصلنامۀ پیمان: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر(جم)، کوچه نظری، پلاک 4، کدپستی: 48161-15887

 

پست الکترونیکی ارسال مقالات: info@paymanonline.com

نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 7283