نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

هامــو واسیـلیــان ‏پژوهشگر، مؤلف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی

نویسنده: ادوارد هاروتونیان

در روزگار ما، با تولید انبوه اطلاعات و نیاز جامعه به اطلاعات گوناگون در همۀ زمینه  ها، روز به روز ضرورت بازیابی، رده  بندی، ‏پردازش، ویرایش و بروزسازی اطلاعات و در دسترس نهادن آنها بیشتر احساس می شود. کتابداران، این کارشناسان علوم کتابداری و ‏اطلاع  رسانی، یا به اصطلاح روز، دانش  آموختگان علم اطلاعات و دانش  شناسی، نقش عمده  ای در گردآوری و عرضۀ درست اطلاعات با ‏شیوه  های علمی به جویندگان و کاربران اطلاعات دارند. با وجود اهمیت روزافزون این رشته از علوم، به نظر می  رسد کتابداران هنوز در ایران ‏جایگاه خود را حتی بین نیازمندان اطلاعات پیدا نکرده  اند و بر خلاف دیگر رشته  های علوم هنوز از شناخت چندانی در ‏جامعه بهره  مند نیستند.  ‏

 

Click to enlarge
هامو واسیلیان

 

هامو واسیلیان از دانش  آموختگان پرتلاش کتابداری است که نزدیک به چهار دهۀ پیش، در 1357ش، با گردآوری و تدوین کتاب راهنمای دانش  آموختگان ‏کتابداری ایران و انتشار آن از سوی مرکز خدمات کتابداری، نخستین گام حرفه  ای را در این زمینه برداشت و از آن پس سخت  کوشانه به ‏راه خود ادامه داده است. در این کتاب زندگی  نامه و تجارب دانش  آموختگان سطوح مختلف رشتۀ کتابداری درج شده و داده  های مؤلف ‏نیز، که خود دانش  آموختۀ کتابداری است، در صفحات 31 و 32 آن آمده است. با آنکه به گفتۀ مؤلف نخستین کتاب وی، پس از چهار ‏دهه، هنوز از ویرایش جدیدی برخوردار نشده اما او، همچنان پیگیر و پرتلاش، برشمار مجموعه  های کتاب شناسی خود می  افزاید. ‏

در پیشگفتار کتاب راهنمای دانش  آموختگان ‏کتابداری ایران مهین تفضلی، رئیس وقت مرکز خدمات کتابداری، می  نویسد: «کار ‏گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی متخصص، به عنوان یکی از ارکان مهم تدوین استانداردهای ملی برای کتابخانه  های ‏ایران از اوایل سال 1355 آغاز شد و اولین بازده انتشاراتی این کوشش هم  اکنون با نام راهنمای دانش  آموختگان ‏کتابداری ایران در ‏دست شماست که زیر نظر خانم شیرین تعاونی، پژوهشگر گروه علوم کتابداری و به سعی آقای هامو بجان واسیلیان، تهیه و تدوین شده ‏است».

نویسندۀ پیشگفتار سپس می افزاید: «آرزو می  کنیم راهنمای کتابداران ایرانی و بخصوص زندگی  نامۀ مفصل کتابداران با تجربۀ ‏قدیمی، که با صمیمیت و صداقت، سنت کتاب  شناسی و کتابداری را در این مملکت زنده نگهداشته  اند، منتشر شود و به این نیاز مبرم، ‏که همۀ ما عمیقاً احساس می  کنیم، پاسخ داده شود».‏   

هامو بِجان واسیلیان، در 1331ش، در تبریز به دنیا آمد سپس، با انتقال خانوادۀ واسیلیان به تهران دورۀ كودكی و سال های تحصیل او در پایتخت سپری شد. هامو سه سال نخست دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ ارامنۀ ‏هور، که مدیریت آن را داجات بوقوسیان ـ یکی از چهره  های نامی جامعۀ ارمنیان ـ به عهده داشت، گذراند. سال  های بعدی را در مدرسۀ ابتدایی و متوسطۀ مهرجردن و پس از تعطیل شدن این مدرسه، دو سال آخر دبیرستان را در مدرسۀ آذر شمارۀ3 به تحصیل پرداخت. سپس، با ادامۀ تحصیل در مدرسۀ عالی ‏ایران  زمین دورۀ كارشناسی رشتۀ كتابداری را در 1356ش به پایان رساند. او در سال  های ‏دانشجویی به صورت پاره  وقت در مركز خدمات كتابداری و سپس، در كتابخانۀ آبراهام لینكلن، مشغول به کار بوده است.‏    

واسیلیان پس از اتمام تحصیل دانشگاهی به امریكا رفت و از 1978م/1357شدر لوس  آنجلس اقامت دارد. در این شهر به مدت نه سال (از 1980 ـ ‏‏1989م) با ناشری به نام شرکت نشر یونی آرتس،[1] كه كتاب  های راهنمای بازرگانی ارمنیان لوس  آنجلس را منتشر می  ساخت، همكاری کرد. این كار به سبب داشتن زمینۀ تحقیقاتی او را شیفتۀ خود كرد. سپس، به طور مستقل به تدوین و انتشار كتاب  های راهنمای تلفن، کسب و کار و اطلاعات عمومی برای ارمنیان امریکا و ‏کانادا پرداخت و به مدت ده سال ‏‏(1991ـ2000م) با انتشار کتاب  های راهنما، اطلاعات طبقه  بندی شده دربارۀ ارمنیان امریكا و كانادا و مراكز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مذهبی و ‏تجاری آنان را در اختیار نیازمندان و پژوهشگران گذاشت. ‏

واسیلیان تاکنون 28 جلد کتاب اطلاع  رسانی و کتاب  شناسی منتشر کرده كه در کتابخانه  های عمومی و کتابخانه  های ‏بسیاری از دانشگاه  های معتبر امریکا در دسترس عموم قرار دارد. کتاب  های او بازتاب گسترده  ای در مطبوعات امریکا و برخی از نشریات ایران داشته است. ‏در ادامه، به معرفی کتاب  های وی  در چهار گروه می  پردازیم.

 

Click to enlarge
مجموعه ای از کتاب های واسیلیان

 

گروه اول: کتاب  های اطلاع  رسانی     

‏1.‏‏ راهنمای دانش  آموختگان کتابداری ایران

زیر نظر شیرین تعاونی، پژوهشگر گروه علوم کتابداری مرکز خدمات کتابداری، با پیشگفتار مهین تفضلی، رئیس مرکز خدمات ‏کتابداری، تهران، 1357ش در 246 صفحه.‏ دراین كتاب، زندگی  نامۀ دانش  آموختگان رشتۀكتابداری ایران آورده شده است. ‏

 

Click to enlarge
تصویر روی جلد کتاب راهنمای دانش آموختگان کتابداری

 

Click to enlargeClick to enlarge
 

 

2. اطلاعات عمومی ارمنیان امریکا[2]

راهنمای دانشنامه  ای مراکز ارمنی در امریکا و کانادا شامل سازمان  ها، کلیساها، کتابخانه  ها، مدرسه  ها، روزنامه  ها، مجله  ها و دیگر رسانه  ‏های چـاپـی و غیرچـاپی، برنامـه  های رادیـوها و تلویزیون  ها، بنیادها، بنگاه  های انتشاراتی، کتاب فروشی  ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی ارمنیان و غیـره، ‏اطلاعـات پزشـکان، دنـدان  پزشـکان و مشاغـل حقوقـی، اطلاعـات مـربـوط بـه بورس تحصیـلی، کمـک هزینـۀ تحـصیلی و وام  هـا. اطلاعات مراکز عرضۀ غذاهای ارمنی، نام  های رایج ارمنی، کتاب  شناسی ارمنیان امریکا و شماره  های تلفن بیش از 63000 نفر از افراد و صاحبان مشاغل.

ویرایش اول: 1985م، در 306صفحه؛ ویرایش دوم: 1990م با بازنگری کلی در 402 صفحه؛ ویرایش سوم: 1995م با بازنگری و افزایش اطلاعات تكمیلی در 496صفحه. ‏ناشر: شرکت کتاب  های مرجع ارمنی. [3]     

      ‏

Click to enlargeClick to enlargeClick to enlarge
 

 

‏3. کتاب زرد ارمنیان[4]

‏راهنمای تلفن مشاغل، سازمان  ها، رسانه  ها و افراد برای ارمنیان امریکا و کانادا  (به ارمنی و انگلیسی).‏

     این کتاب راهنما بانک اطلاعاتی ارمنـیان امریـکای شمالی است کـه از 1991 ـ 2000م به طـور سالانـه، با بـازنگـری و تکـمیـل ‏اطلاعـات، انـتـشار یافتـه اسـت.

 

Click to enlargeClick to enlarge
کتاب زرد 1994 و 1998م

 

در سال های 1991ـ1993م اطلاعات منحصر به ارمنیان کالیفرنیا بوده، اما از 1994م اطلاعات ‏ارمنیان سراسر امریکا در مجموعه جای گرفته و از 1998م اطلاعات ارمنیان کانادا نیز بدان افزوده شده است. در 1994م، مجموعه ‏شامل ‏56,000‏ نام بود که تا 1999م به ‏120,000‏نام رسید. این کتاب از 1996م با عنوان کتاب زرد و سالنامۀ ارمنیان[5]انتشار ‏یافت و در 2000م، در دو کتاب جداگانه به شرح زیر عرضه شد: ‏

 

Click to enlargeClick to enlarge
کتاب سپید 2000مکتاب زرد 2000م

 

ـ کتاب سپید ارمنیان[6] با ‏135,000‏ نام مشتمل بر راهنمای تلفن ارمنیان امریکا و کانادا و راهنمای مشاغل، سازمان  ها و ‏رسانه  های آنان.  

ـ کتاب زرد و سالنامۀ ارمنیان با ‏15,000‏ نام مشتمل بر راهنمای تلفن مشاغل، سازمان  ها و رسانه  های ارمنیان امریکا و کانادا، فهرست الفبایی پزشکان، دندان  پزشکان، وکیلان و دیگر متخصصان ارمنی، مجموعۀ اطلاعات پیرامون تاریخ ‏ارمنستان و فرهنگ ارمنی، جاذبه  های گردشگری ارمنستان، نام  های رایج ارمنیان، واژه  نامۀ پزشکی انگلیسی ـ ارمنی، تعبیرخواب ‏و اطلاعات ضروری. ‏

Click to enlarge
     

 

گروه دوم: کتاب  شناسی كتاب های مرتبط با ارمنیان

‏1. نژادكشی ارمنیان:                                                  

کتاب  شناسی جامع و راهنمای منابع کتابخانه  ای[7]

ویرایش اول: 1992م، 103 صفحه.‏ ناشر: شركت كتاب  های مرجع ارمنیان.

در این مجموعه، بیش از 380 عنوان كتاب به زبان انگلیسی، در مورد این تراژدی انسانی قرن بیستم، برحسب نام مؤلف، عنوان و موضوع رده  بندی و نام كتابخانه  های عمده  ای ‏كه این منابع در آنها یافت می  شود آورده شده است. سرفصل  های موضوعی كتاب به قرار زیر است:‏

 ـ راهنمای آموزشی نژادكشی ارمنیان

ـ پژوهش در نژادكشی ارمنیان

ـ اسناد نژادكشی ارمنیان

ـ گزارش  های شاهدان عینی و بازماندگان

ـ ادبیات نژادكشی ارمنیان

ـ مسئلۀ ارمنی

‏ـ كتاب شناسی  های نژادكشی ارمنیان

ـ استدلال و انكار

ـ كتاب  های مربوط به نژادكشی برای جوانان

ـ پژوهش  های عمومی نژادكشی ‏

این كتاب به قربانیان نژادكشی تقدیم شده است. مؤلف در معرفی كتاب هدف از تألیف آن را فراهم آوردن طیف ‏گسترده  ای از كتاب  های مرتبط با نژادكشی ارمنیان برای دانشجویان، پژوهشگران و عموم علاقه  مندان دانسته و نوشته است: ‏‏

«تهیۀ منابع كتابخانه  ای برای نژادكشی ارمنیان دارای جنبه  های پژوهشی و انسانی است. از نظر پژوهشی، بررسی و تحلیل و ‏مقایسۀ نژادكشی  ها را تسهیل می  كند. از دیدگاه انسانی كتاب می  تواند به پیشگیری و تنبیه جنایت نژادكشی و تسكین روانی آلام ‏قربانیان كمك كند».[8]

 

2. كتاب  های مرجع ارمنیان:              

راهنمـای جامـع كتـاب  شناسـی  واژه  نـامـه  های ارمـنی، كـتاب  شناسی  ها، راهنماهـای تلفـن، دانشنامه  ها، سالنامه  ها، وقایـع  نگاری  هـا، كـتاب  های ‏سـال، كـتابچـه  های راهنـما، كتـاب  شناسی زندگی  نامـه  ها و شرح حال چهره  های شاخـص، منتشر شده به بیست زبان (با آوانگاری لاتینی) [9]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویـرایـش اول: 1994م، در 182صفحـه. نـاشر: شركـت كتاب  های مرجع ارمنیان.

مؤلف در معرفی كتاب می  نویسد:

«ایـن كـتاب  شناسـی نتیجـۀ سال  ها تلاش و تفـحص در مجـموعـه كارت  هـای كـتابخانه  هـای دانـشگاه  هـا و ‏كتاب  نگاری  هاست كه طی آن 823 عنوان كتاب مرجع مرتبط با فرهنگ و تاریخ ارمنی فراهم آوردم. این راهنمای جامع كتاب  شناسی ‏ برای دسترسی به هر گونه كتاب مرجعی دربارۀ ارمنیان منحصر به فرد است».‏[10]

کتاب دارای دو بخش است: بخش اول، شامل فهرست موضوعی کلیۀ کتاب  های این مجموعه و بخش دوم، شامل کتاب  شناسی ‏بیش از 823 عنوان به بیست زبان رایج جهان با آوانگاری لاتین است كه برحسب عنوان، مؤلف و موضوع رده  بندی شده است. ‏

 

‏3. ارمنیان:

کتاب  شناسی بزرگ كتاب  های منتشر شده به زبان انگلیسی[11]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول1993م، در206صفحه. ناشر:شركت كتاب  های مرجع ارمنیان.‏

مؤلف در پیشگفتار، پس از اشاره به حدود صد سال حضور ارمنیان در امریكا، می  نویسد:

«در قرن بیستم انفجار اطلاعات ‏مسئلۀ بسیار بزرگی است. برای كمك به حل این مسئله هر روز كتاب  های مرجع جدیدی در دسترس پژوهندگان و كتابداران و ‏دیگر افراد قرار می  گیرد. متأسفانه، ارمنیان امریكا پس از 100 سال كتاب  شناسی عمومی جامعی به زبان انگلیسی پیرامون فرهنگ و ‏تاریخ خود ندارند. این مجموعه نخستین كتاب  شناسی در نوع خود به انگلیسی است كه برای پژوهشگران جهان بسیار مفید خواهد بود. ‏در این كتاب  شناسی بیش از 1900 عنوان گردآوری شده است».‏[12]

اطلاعات کتاب  شناختی موجود در این مجموعه برحسب نام مؤلفان و عنوان كتاب  ها رده  بندی شده؛ كتاب  های ‏خلاصه شده به زبان انگلیسی نیز در این مجموعه جای گرفته است.

 

گروه سوم: كتاب  های مرجع ایرانیان ارمنی

‏1. ارمنیان و ایران:

كتاب  شناسی جامع منابع  ارمنی، فارسی، انگلیسی و روسی[13]

ویرایش اول مشتمل برمنابع ارمنی، فارسی و انگلیسی:1991م، در 97 صفحه. ویرایش دوم با بازنگری کلی و افزایش منابع روسی: 1994م، در 150 صفحه. ناشر: شرکت کتاب  های مرجع ارمنیان.‏ 

 

Click to enlargeClick to enlarge
 

 

مؤلف در مقدمۀ كتاب می  نویسد:‏

«پس از سال  ها بررسی و تحقیق توانستم 396 كتاب منتشرشده را گرد  آوری كنم. قدیمی  ترین آنها فرهنگ لغات فارسی ـ ‏انگلیسی، تألیف گئورگ دبیر [كاتب] دِر هوانسیان است كه به سال 1826م در تركیه چاپ شده است».[14]

ویرایش دوم كتاب دارای دو بخش است: بخش نخست، شامل كتاب  شناسی 361 عنوان کتاب به زبان  های فارسی، ارمنی، انگلیسی و روسی (با ‏آوانگاری لاتینی)که بر حسب نام مؤلف، عنوان و موضوع طبقه  بندی شده است. بخش دوم، شامل كتاب  شناسی 35 عنوان كتاب روسی است، که بنا بر نوشتۀ مؤلف در معرفی  نامۀ کتاب از سنت پترزیورگ روسیه دریافت و در ویرایش جدید لحاظ شده است. در این کتاب ‏همچنین، كتابخانه  های عمومی و دانشگاهی امریكا که هریک از کتاب  های مرجع معرفی شده در آنها قابل دسترسی است، مشخص شده ‏است.

 

 ‏2. آثار ادبی و زبان شناسی ارمنی به فارسی و فارسی به ارمنی:

کتاب  شناسیجامع و مشروح آثار ادبی و زبان شناسی[15]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول 2014م، در 104صفحه. ناشر: مؤلف.   

در این مجموعه کتاب  شناسی 289 كتاب در حوزۀ زبان و ادبیات ایرانیان ارمنی به زبان  های ارمنی، فارسی و ‏انگلیسی آورده شده است. در هر بخش، تعداد كتاب  های موجود در آن زمینه و زیر هر عنوان تصویـر روی جلـد کتاب، عـنوان اصلی، مـشخصات کـتاب  شناسـی به انـگلیسی و در مورد کـتاب  هـای فارسی به انگلیسی و فارسی؛ و در مواردی نیز شرح اجمالی کتاب و فهرست کتابخانه  های معتبر امریکا که کتاب مورد نظر در آنها موجود است، درج شده است . ‏کتاب همچنین، دارای پنج پیوست است كه در آنها فهرست كتاب  ها برحسب نام نویسنده؛ عنوان به ارمنی، فارسی و انگلیسی؛ و ‏همچنین عنوان كتاب  های فارسی و ارمنی با آوانگاری لاتینی آورده شده است. فهرست ده كتابخانۀ مهم امریكا با بزرگ ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  ها و نشریات موجود در آنها نیز از جملۀ این پیوست  هاست.‏

بخش زبان شامل 68 كتاب آموزشی زبان ارمنی به فارسی یا فارسی به ارمنی، لغت نامه و موضوعات كلی مربوط به زبان  های فارسی و ارمنی است. ‏

بخش ادبیات شامل سه زیربخش است:‏

ـ ‏67 كتاب و مقالۀ منتشرشده در نشریات به قلم نویسندگان ارمنی تبار ایرانی به زبان فارسی یا ارمنی دربارۀ ادبیات فارسی و نیز زندگی  نامۀ نویسندگان و شاعران ایرانی ارمنی به انگلیسی، فارسی و ارمنی.‏

ـ ‏77 کتاب از آثار نویسندگان ارمنی، ترجمه شده به فارسی.‏

ـ ‏77 کتاب از آثار نویسندگان فارسی  زبان، ترجمه شده به ارمنی.

 

Click to enlargeClick to enlarge
دو تصویر از صفحات داخلی کتاب

 

3. هنرهای اجرایی و تجسمی ایرانیان ارمنی:      

كتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی[16]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول 2015م، در 73 صفحه. ناشر: مؤلف

این مجموعه دومین كتاب از سلسله کتاب  های مأخذشناسی در این حوزه است که در آن 179 كتاب و مقالۀ انتشار یافته در نشریات به زبان  های ارمنی، فارسی و انگلیسی، دربـارۀ هنـرهای نمـایشی، سینـما، نقـاشی، موسیقـی و معـماری ایرانیان ارمنی فـهرست شده و زیر هر عنوان تصویر روی ‏جلد كتاب  ها، مشخصات كتاب  شناختی آنها به انگلیسی و فارسی، شرح مختصر موضوع و نام كتابخانه  هایی در امریكا، كه كتاب  های مورد نظر در آنها قابل ‏دسترسی است، آورده شده است.‏ 

 

Click to enlargeClick to enlarge
دو تصویر از صفحات داخلی کتاب

 

در انتهای كتاب، فهرست الفبایی نام مؤلفان كتاب  ها با آوانگاری لاتینی و عناوین كتاب  های ارمنی، فارسی و انگلیسی در سه ‏فهرست مجزا به زبان اصلی درج شده است. ‏همچنین فهرستی شامل دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در هریک پیوست شده است.

 

‏4. شهرها و روستاهای ارمنی  نشین در ایران:    

كتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی با فهرست مشترک[17]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول 2016م، در 59 صفحه. ناشر: مؤلف

این مجـموعـه سومین كتاب از سلسله کـتاب  های مأخـذشناسی در ایـن حـوزه  اسـت و در آن 123 كتـاب و مقالۀ انتشـار یافتـه در نشریات، به زبان  های ارمنی، فارسی و انگلیسی، دربارۀ تاریخ و فرهنـگ و فعالیت  های ایرانیـان ارمنـی در شهـرها و روستاهـای ارمنـی  نشیـن همراه با تصویر روی ‏جلد كتاب  ها، مشخصات كتاب  شناختی آنها، شرح مختصر موضوع و نام كتابخانه  های معتبر در امریكا، كه كتاب  های مورد نظر در آنها نگهداری می  شوند، آورده شده است.‏

در انتهای كتاب، فهرست الفبایی نام مؤلفان كتاب  ها با آوانگاری لاتینی و عناوین كتاب  های ارمنی، فارسی و انگلیسی در سه ‏فهرست مجزا به زبان اصلی درج شده است. همچنین فهرستی شامل نام دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در آنها در پیوست آمده است. ‏

 

Click to enlargeClick to enlarge
دو تصویر از صفحات داخلی کتاب

 

‏5. كلیسا و دین ارمنیان در ایران:

    ‏ كتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی با فهرست مشترک[18]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول: 2016م، در 59صفحه. ناشر: مؤلف ‏

در این مـجموعه، كتـاب  شناسی و شـرح 116 تألیـف مـربوط به كلیسا و دین ارمنیان در ایـران آورده شـده و چهارمـین مـجموعه از  سلسلـه کتـاب  های مأخـذشناسی در موضوع ایرانیان ارمنی است.‏

 

Click to enlargeClick to enlarge
دو تصویر از صفحات داخلی کتاب

 

این كتـاب برای پژوهشگران موضوعات مرتبط با فعالیـت  های كلیسای ارمنـیان ایران تهیه شده و برای محققان حوزۀ ‏تاریخ و فرهنگ ارمنیـان مفید خـواهد بود. كتـاب حاضر محل نگهداری كتاب  های معرفی شده در كتابخانه  های ایالات متحده را ‏نیز برای پژوهشگران و كتابخانه  ها مشخص می  كند. در پایان كتاب، برای سهولت كار پژوهندگان، چهار پیوست گنجانده شده كه در آنها ‏منابع بر حسب نام مؤلف  و عنوان كتاب  ها به سه زبان فهرست شده است. همچنین نام دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در آنها در پیوست آمده است.

 

گروه چهارم: سایر

‏1 . آشپزی ملل:                             

كتاب  شناسی جامع به زبان انگلیسی[19]

 

 

Click to enlarge
 

 

ویرایش اول: 1996م، در 200صفحه. ناشر:  مؤلف

غذاهای ملل مختلف که عنصری از فرهنگ آنان به شمار می  رود مورد توجه مؤلف این کتاب قرار گرفته و دست به گردآوری و ‏تنظیم کتاب  شناسی کتاب  های آشپزی اقوام گوناگون زده است. این کتاب مرجع دربرگیرندۀ تمامی کتاب  های آشپزی کشورهای ایران، ‏ارمنستان، گرجستان، یونان، قبرس، هندوستان، نپال، سریلانكا و دیگر کشورها و ملل اسلامی و کشورهای آفریقای شمالی است (بیش ‏از پنجاه كشور و فرهنگ)، که به انگلیسی ترجمه شده  اند و در مجموع، شامل اطلاعات کامل کتاب  شناختی 1309 کتاب آشپزی و عکس  های ‏‏سیصد کتاب است. ‏کتاب با فهرست الفبایی و برحسب نام مؤلف، عنوان کتاب و موضوع، در سه بخش طبقه  بندی شده است.‏

 

2. راهنمای کتاب  های آشپزی اقوام و مراكز عرضۀ غذاهای محلی[20]

راهنمای کامل غذاهای ایرانی، ارمنی، افغانی، یونانی و اقوام خاورمیانه در امریکا و کانادا.

ویرایش اول:1991م، در 124صفحه. ویرایش دوم: 1991م، در 128صفحه. ویرایش سوم 1992م، در 144صفحه. ‏ناشر: شرکت کتاب  های مرجع ارمنی.

 

Click to enlargeClick to enlargeClick to enlarge
 

 

در این مجموعه، كتاب  شناسی 275 عنوان كتاب آشپزی منتشر شده به زبان انگلیسی مربوط به گروه  های قومی مستقر در امریكا و ‏كانادا گردآوری و بر حسب نام مؤلف، عنوان و موضوع تنظیم شده است. این كتاب همچنین دربردارندۀ اطلاعات دقیق صنایع غذایی ‏محلی است و در آن، بیش از 2300 مركز تهیه و عرضۀ انواع غذاهای گروه  های قومی به صورت طبقه  بندی شده با نام و نشانی ‏كامل در سه فصل معرفی شده است. ‏

هامو واسیلیان در کتابخانۀ شخصی خود بیش از 3000 جلد کتاب دارد که نیمی از آنها دربارۀ ایرانیان ارمنی است و همواره با ‏انتشارات جدید پربارتر می  شود.  وی از طریق شبکه  های اجتماعی با بیش از 12000 تن از ایرانیان ارمنی در ارتباط است؛ ‏همچنین با اهدای کتاب به دانشگاه کالیفرنیا در لوس  آنجلس (یو. سی. ال. ای.) در تقویت بخش فارسی این کتابخانه می  کوشد و ‏تاکنون به ابتکار و کوشش او فصلنامۀ پیمان نیز در اختیار کتابخانۀ این دانشگاه معتبر قرار گرفته است. ‏

برای این پژوهشگر سختکوش و پرکار موفقیت  های تازه  تری آرزومندیم. ‏

ارتباط با هامو واسیلیان با نشانی و پست الکترونیکی زیر میسر است:‏

Hamo Vassilian, ‎P.O.Box 381‎,Sun Valley, CA 91352‎  USA.

thevassilian@gmail.com

 

پی‌نوشت‌ها:

1- Uniarts Publishing co.

2-Armenian American Almanac

3- Armenian Reference Books Co.‎‎ 

4-Armenian Yellow Pages

5-Armenian Yellow Pages and Almanac

6-Armenian White pages‎‎ 

7-The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide  

8-hamo b. vassilian, The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide (Los Angeles: Armenian Reference Books Co, 1992).     

9-Armenian Reference Books: A Comprehensive Bibliographic Guide to Armenian Dictionaries, Bibliographies, Directories, Encyclopedias, Almanacs, Chronologies, Yearbooks, Guidebooks, Bio-bibliographies, Who is Who published in over 20 languages

10-hamo b. vassilian, Armenian Reference Books: A Comprehensive Bibliographic Guide to Armenian Dictionaries, Bibliographies, Directories, Encyclopedias, Almanacs, Chronologies, Yearbooks, Guidebooks, Bio-bibliographies, Who is Who published in over 20  languages (LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1994).     

11-The Armenians: A Colossal Bibliographic Guide to Books Published in the English Language 

12-hamo b. vassilian, The Armenians: A Colossal Bibliographic Guide to Books Published in the English Language (LosAngeles: Armenian Reference Books co. , 1993).       

13-Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian Languages    

14-hamo b. vassilian, Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian Languages (LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1991&1994).

15-Literary and linguistic works from Armenian to Farsi and Farsi to Armenian: a comprehensive annotated bibliography 16-Performing and visual arts among Iranian Armenians: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English languages

17-Cities and villages of Armenians in Iran: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English Languages with a Union Catalog

18-Church and Religion of Armenians in Iran: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English Languages with a Union Catalog.

19-Ethnic Cuisines: A Comprehensive Bibliography in the English Language

20-Ethnic Cookbooks and Food Marketplace

 

منابع:

b. vassilian, hamo. Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian

   Languages.LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1991. 

ــــــــــ . The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide. LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1992.

ــــــــــ . The Armenians. LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1993.

ــــــــــ . Armenian Reference Books. LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1994.     
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 172