نویسنده: گریگور قضاریان قرن بیستم میلادی را باید قرن انقلاب‌ها نامید. مفهوم انقلاب اصولاً خشونت، خیزش و عصیان را در ذهن ‏تداعی می‌کند. حال آنکه بسیاری از انقلاب‌های قرن بیستم رخدادهایی بدون خشونت بودند. در دهۀ ‏‏1890م شاهد انقلاب‌های عظیم در زمینۀ علوم بودیم، تحولاتی...